Akkerbouw Van Cauwenberghe-De Clercq

Louis en Angélique Van Cauwenberghe zetten ouderlijke akkerbouwbedrijven verder in één geheel.

Akkerbouw Van Cauwenberghe-De Clercq

Louis en Angélique Van Cauwenberghe zetten ouderlijke akkerbouwbedrijven verder in één geheel.

Louis Van Cauwenberghe was zelfstandig helper op het bedrijf van zijn vader. De overname is dan geen onlogische stap, maar Louis nam daarnaast ook het bedrijf over van de ouders van zijn echtgenote Angélique De Clercq. “Het was een unieke opportuniteit die we ten volle wilden benutten”, aldus het koppel. Zo’n overname en het samenvoegen van twee bedrijven is niet zo evident, aangezien het gaat om twee heel verschillende bedrijven, met een verschillende structuur. Bij dat huzarenstukje kregen Louis en Angélique begeleiding van het team van KBC Agro.

We zochten een partner die onze sector kent en begrijpt.

Louis en Angélique Van Cauwenberghe-De Clercq

  • Overname: 2024
  • Ligging: Beerlegem (Oost-Vlaanderen)
  • Sector: akkerbouw
  • Teelten: uien, aardappelen,suikerbieten, cichorei, aardappelen,mais, vlas

Ouderlijk bedrijf

“Mijn ouders hebben al mijn hele leven een landbouwbedrijf gehad”, vult Angélique aan. “Dat is gegroeid van een kleiner gemend bedrijf naar een zuiver akkerbouwbedrijf. Het is steeds een plezier geweest om hier doorheen mijn jeugd mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Toen ik Louis leerde kennen was die interesse voor landbouw een gemene deler. Stelselmatig zijn we meer en meer betrokken geraakt in de bedrijfsvoering van de ouderlijke bedrijven.” Louis vult aan: “Wij hebben een loopbaan uitgebouwd in een andere sector en werken beiden ook buitenshuis. We hebben dat altijd gecombineerd met het mee bouwen aan de landbouwbedrijven. Maar het stond niet in steen gebeiteld dat we één van de twee bedrijven zouden overnemen, laat staan allebei. Het huidige ondernemerslandschap maakt dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan.”

Jonge landbouwers in GLB

Toen de ouders bijna met pensioenzouden gaan, plande het koppel eeneerste verkennend gesprek met StevenDe Visscher, hun relatiebeheerder Agrobij KBC.

“Steven was onze huisbankier. Hij heeft dan het aanbod gedaan om Dries bij het gesprek te betrekken”, vertelt Louis. “Het is een meerwaarde dat Steven ons bedrijf goed kent. Daarnaast vinden wij het belangrijk een bank te hebben die de landbouwsector begrijpt. Zeker wanneer het gaat over grotere bedragen is het essentieel dat er voldoende kennis en knowhow is bij de bank over onze sector. Wij willen met iemand spreken die ons echt kan adviseren. Want uiteindelijk zijn wij nog beginnend in deze situatie, wij hebben goed advies nodig. Als je voelt dat er maar weinig kennis is over het kader van de landbouw, het bijbehorende kluwen aan regels en de punten naar waar moet gekeken worden qua rentabiliteit, dan zit je niet op de goede plaats om met vertrouwen een krediet aan te gaan.”

Dries Goethals, adviseur Agro bij KBC die Louis begeleidde tijdens de overname van de bedrijven.

“Het tijdstip van overname is lichtjes verschillend geweest, maar van bij het begin was het de bedoeling om de twee bedrijven samen te smelten en er één groter bedrijf van te maken. Het hele proces is met een open mindset verlopen. Van bij het begin werd alles op tafel gelegd. Dat is voor ons als bankier heel belangrijk.”, weet Dries Goethals, adviseur Agro bij KBC.

Veel parameters

“Er zijn zo veel parameters dat het bijna niet mogelijk is om voor elke parameter de beste optie te kennen,”: Het gaat over financiering, fiscaliteit, het GLB, ...

Iedere keuze kan een invloed hebben op een andere factor, vult Angélique aan. “Met ons tweeën is het haast onmogelijk om de juiste keuzes te maken. Dat we op verschillende experts konden rekenen, heeft echt een groot verschil gemaakt. En uiteraard is de overname niet van vandaag op morgen gebeurd. We zijn bijna een jaar bezig geweest en hebben doorheen die periode geregeld contact gehad met alle adviseurs.”

“Gelukkig konden we ons door die mensen laten omringen”, aldus Louis. “Ik heb op een jaar tijd enorm veel bijgeleerd. Toen we eraan begonnen, wist ik niet dat het zo ingewikkeld was. Het was een intensief traject: de afronding van twee bestaande bedrijven, het samenvoegen van die twee én de opstart van een bedrijf. Deze manier van werken was voor ons de beste keuze. Het was pittig, maar ik kijk er nu wel met een goed gevoel op terug.”

“Wat ik een meerwaarde vond, is dat we met alle betrokken partijen rond de tafel gezeten hebben”, vult Dries aan. “Vooraleer we het proces afgewerkt hebben, zijn we rond de tafel gaan zitten met de familie en SBB om ervoor te zorgen dat de te volgen stappen voor iedereen duidelijk waren. Dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen tevreden is met hoe we het dossier hebben kunnen afronden. Het hele proces is met een open mindset verlopen. Van bij het begin werd alles op tafel gelegd. Dat isvoor ons als bankier heel belangrijk. Als we alle informatie maar mondjesmaat doorkrijgen, kunnen we tot verkeerde vaststellingen komen en dat is niet de bedoeling."

Vertrouwen in expertise

“Voor ons was de inschatting qua haalbaarheid door de experten heel belangrijk”, rondt Louis af. “We hebben alles zo goed mogelijk in kaart gebracht, maar doordat twee bedrijven samenkomen, bleef het moeilijk om die inschatting alleen te maken. Eén en één is niet altijd twee. Maar intussen kijken wij hierdoor en gaan we volop voor de toekomst. Na de heel droge zomer van 2018 zijn we bewust keuzes beginnen maken om de klimaatverandering aan te kunnen. De teelt van industriegroenten hebben we afgebouwd en we zijn geëvolueerd naar meer droogteresistente teelten, met onder andere meer cichorei en een andere variëteit aardappelen die laag stikstofbehoevend is en beter tegen de droogte kan. Niet elke teelt heeft altijd een goed jaar, maar op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de balans op het einde van het jaar klopt. Dat maakt ook dat wij vorig jaar relatief goed zijn doorgekomen, zelfs al hebben we een deel van de aardappelen niet kunnen rooien.”

Verduurzaming is de grootste uitdaging voor onze generatie.

“Een van de redenen waarom we dit kunnen doen is door de enorme bagage aan kennis en ervaring die wij overnemen. Zo heeft Angéliques vader meer dan 20 jaar ervaring in de uienteelt. Dat is van onschatbare waarde om een rendabel bedrijf uit te bouwen. Wij kunnen nu die jarenlange expertise combineren met jeugdig enthousiasme. Maar uitdagingen blijven er uiteraard. Naar ons aanvoelen zal de grootste uitdaging voor onze generatie verduurzaming zijn. Daarnaast moeten we ook bewustzijn creëren bij de mensen om ons heen over de uitdagingen binnen onze sector.”

bron: Boerenbond

Meer info?

Contacteer me

Hopscheuten Temmerman BV: “Ik heb altijd al geweten dat ik wil ondernemen”

Jonge hopscheutenteler geeft toekomst aan familietraditie.

Van de akker naar de wei

Op hun akkerbouwbedrijf in Laakdal produceren Nele Devoghel en Stefaan Van Elven aardappelen, wortelen, uien en… energie. De 700 zonnepanelen die ze geplaatst hebben, leveren elektriciteit voor de koelcellen waarin ze hun oogst opslaan. Maar wat als die cellen grotendeels leeg staan? Dan gaat die stroom de wei in. De wei van Werchter!

Leghennenbedrijf Vertenten: “Een windturbine op je erf”

Een windturbine op je landbouwbedrijf? Dit is een aantrekkelijk idee. Zo kan je immers lokaal overdag en ’s nachts groene energie opwekken die de energiebehoefte van jouw bedrijf deels afdekt.

Sierteler Gert Gernée: "De investering leverde een capaciteitsverhoging op van 30%”

Gert Gernée is gepassioneerd door siergrassen en vaste planten. Enkele jaren geleden deed hij zijn grootste investering tot nu toe: de aankoop van een groot stuk grond met serre.