109592744
109592744

Hoe kun je je beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?

Hoe kun je je beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?

Met een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid verzeker je jezelf en je gezin van een maandelijks inkomen wanneer je niet meer kunt werken door ongeval of ziekte.

Kun jij van minder dan 77 euro per dag leven?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering: een vervangingsinkomen voor zelfstandigen bij ziekte of ongeval.

Als je als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast langer dan een maand arbeidsongeschikt bent, krijg je van je ziekenfonds een dagvergoeding van 77 euro. Een alleenstaande heeft recht op 61 euro per dag, een samenwonende ontvangt 47 euro. Je begrijpt al snel dat jij en je gezin het met dat bedrag niet redden.

Wat houdt de verzekering in?

Dankzij een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse uitkering en terugbetaling van de premie als je niet meer kunt werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest. Die uitkering ontvang je boven op de wettelijke uitkering van je ziekenfonds.

  • Zodra en zolang je meer dan 25% arbeidsongeschikt bent, ontvang je een maandelijkse uitkering evenredig aan de graad van ongeschiktheid.
  • Ben je meer dan 67% arbeidsongeschikt, dan wordt het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd.

Voor welk bedrag kun je je verzekeren?

Het maximale bedrag waarvoor je je kunt verzekeren is 80% van je inkomen.

Ben je een startende zelfstandige en is je inkomen nog niet bekend? Ook dan kun je je toch al verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Je KBC-verzekeringsagent geeft je daarover meer informatie.

Wat is een eigenrisicotermijn?

De duur van de eigenrisicotermijn kies je zelf.

Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je niet onmiddellijk recht op een maandelijkse uitkering. Die start pas nadat de eigenrisicotermijn voorbij is. De duur van die termijn kies je zelf: 1, 3, 6 of 12 maanden.

Hoe langer de gekozen eigenrisicotermijn, hoe lager je premie. Als je hervalt, begint de eigenrisicotermijn niet opnieuw van voor af aan. Daarbij heb je de keuze tussen:

  • Een vaste rente: uitkering en premie blijven constant, ze worden niet geïndexeerd.
  • Een geïndexeerde rente: de uitkering wordt voor en na schade geïndexeerd.

Kun je je ook verzekeren voor vaste kosten of leninglasten?

Jazeker! Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid lopen je vaste kosten en financieringen gewoon door, maar zijn je inkomsten zeer beperkt. Ook voor de vaste kosten of leninglast kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die overeenstemt met het bedrag en de duur van die kosten of lening.

Fiscaal aftrekbaar

De premie is fiscaal aftrekbaar als beroepskosten als je als natuurlijke persoon je beroepskosten bewijst. De uitkering wordt belastbaar als een vervangingsinkomen of als pensioen.

Je begint beter vroeg dan laat!

Je startleeftijd is bepalend voor de berekening van je premie. Daarom sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering het best zo vroeg mogelijk af.

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Hoe kan ik me indekken bij overlijden?

Je overlijden heeft altijd onaangename gevolgen voor je nabestaanden. Wel bestaan er verzekeringen die het verlies financieel draaglijk maken. We overlopen de mogelijkheden.
Hoe kan ik me indekken bij overlijden?

Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Als werkgever houd je er rekening mee dat personeelsleden ziek kunnen worden. Maar wat met hun loon? En mag je een ziek personeelslid tijdelijk vervangen?
Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Alles over arbeidsongevallen

  • Vermijd sancties
  • Doe aan preventie
  • Hoe helpt KBC?
Alles over arbeidsongevallen

Pensioenplannen op mypension.be

Als werknemer, zelfstandige of ambtenaar kun je in mypension.be de gegevens en de cijfers van je aanvullend pensioen raadplegen. In één oogopslag krijg je daar zicht op al je pensioenreserves. Tegelijk wordt ook de pensioencommunicatie afgestemd op die nieuwe raadplegingsmogelijkheden.
Pensioenplannen op mypension.be