Cashflow, een topprioriteit

Cashflow, een topprioriteit

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 

De reeks 'Hoe wordt mijn zaak succesvol?' focust deze keer op uw liquide middelen. Want het kan nog zo goed gaan met uw activiteiten, het risico van cashflowproblemen loert altijd om de hoek! Denk dus goed na over de timing van uw inkomsten en uitgaven.

Bewaak uw cashflow

Zonder geld vallen is een van de belangrijkste redenen van faillissementen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het loont de moeite om er even bij stil te staan. Een eerste voorwaarde om niet zonder geld te vallen is dat u zorgt voor de juiste financiering. Een tweede voorwaarde is dat uw activiteiten voldoende rendabel zijn.

Maar daarmee is de kous niet af: ook een correct gefinancierde onderneming met een hoge omzet kan in de problemen geraken. Als een (rendabel) project niet op tijd de nodige contanten genereert om bijvoorbeeld de lonen uit te betalen, is er een probleem. De reden kan zijn dat een factuur niet op tijd verstuurd is, of te laat betaald wordt, of dat het project vertraging heeft en de facturen later de deur uitgaan.

In het algemeen zorgt u er maar beter voor dat er altijd voldoende liquide middelen zijn om de lopende kosten te betalen, ook wanneer de inkomsten met vertraging binnenkomen. Aandacht voor de cashflow is een absolute must in een goed financieel plan.

Dit probleem treft trouwens niet alleen starters! Een studie in de VS bij kmo's heeft aangetoond dat 37% van de ervaren bedrijfsleiders soms met een cashtekort kampt.

Reageer snel op onbetaalde facturen

Uw inkomsten zijn natuurlijk van groot belang. Een doordachte facturatie is dan ook een must. U kunt het best duidelijke betalingsafspraken maken met uw klanten en – als een factuur te laat betaald wordt – kort op de bal spelen. Volg uw facturen nauwgezet op en stuur indien nodig aanmaningen. Uw klant moet weten waar hij aan toe is: met schriftelijke betalingsvoorwaarden vermijdt u discussie.

In ieder geval worden facturen pas weken na de prestaties betaald. Zo kan er een gebrek aan middelen opduiken net als u de kosten moet betalen. Houd er bovendien rekening mee dat sommige facturen nooit betaald zullen worden. Een beetje marge in uw cashberekeningen is dus geen overbodige luxe.

Plan uw betalingen

Hoe sneller u uw leveranciers moet betalen, hoe sneller de cash uit uw bedrijf vertrekt. Als u uw leveranciers pas moet betalen nadat uw klanten u betaald hebben, is de kans op cashproblemen kleiner. Houd dat in gedachten wanneer u betalingstermijnen onderhandelt met uw leveranciers. Als uw leverancier de termijnen toch kort wil houden, kunt u aandringen op een leverancierskorting voor contante betaling. Beschikt u niet over voldoende middelen om onmiddellijk te betalen – en dus te profiteren van die korting – dan raden we zelfs aan om een financiering op korte termijn te nemen. 

Houd uw voorraden in het oog

U moet een voorraad aanleggen om snel op de wensen van uw klanten te kunnen inspelen. Maar het betekent ook dat het geïnvesteerde geld vastligt. Een te grote voorraad vergroot dus het risico op cashproblemen. U doet er goed aan uw voorraden continu op te volgen en bij te sturen.