KBC Business Dashboard

Praktische informatie voor beheerders

KBC Business Dashboard

Praktische informatie voor beheerders

Welkom op de beheerderspagina van het KBC Business Dashboard!

Het KBC Business Dashboard is een ideaal verlengstuk van je onderneming en je bank- en verzekeringszaken. Om het KBC Business Dashboard optimaal te kunnen afstemmen op de noden van je onderneming, kun je als beheerder(s) van het Business Dashboard zelf heel wat zaken registreren of aanpassen. Zo kan je onderneming 24/7 vooruit blijven gaan.

Het KBC Business Dashboard: overzichtelijk, op maat, flexibel en sterk beveiligd

 • Eén overzichtelijk platform voor je dagelijkse professionele bankzaken, en toegang tot je professionele verzekeringen
 • Personaliseerbaar op basis van je voorkeuren
 • Autonoom en flexibel, je kunt professionele bankzaken en verzekeringen 24/7 vooruit doen gaan
 • Beveiligde toegang op maat van je vennootschap

Heel wat vernieuwingen in je KBC Business Dashboard

Als beheerder kreeg je meer bevoegdheden. Daardoor heb je meer autonomie en vrijheid om sneller en flexibeler te kunnen schakelen in je veranderende organisatie en in het beheer van je professionele bankzaken en verzekeringen.
Om je het leven als beheerder eenvoudiger te maken, is er nu in je Business Dashboard ook een gloednieuw administratieportaal.
We geven je hier alvast graag informatie over deze nieuwe handige beheersfuncties.

1. Meer bevoegdheden voor beheerders

 • Elke beheerder krijgt vanaf nu meer autonomie en vrijheid om een aantal administratieve zaken snel en flexibel aan te passen, rechtstreeks in het dashboard.
 • Als beheerder op het Business Dashboard kun je vanaf nu een nieuwe beheerder aanduiden of een bestaande beheerder verwijderen.
 • We stellen alles in het werk om aanvragen en activeringen maximaal digitaal te laten verlopen en we beperken het aantal handtekeningen die nodig zijn voor de goedkeuring. Heel wat nieuwe aanvragen zullen dus vlotter verlopen.

2. Een handig administratieportaal met al je beheersfuncties

Beheerders vinden vanaf nu alle beheersfuncties in één handig administratieportaal:

Een overzicht van wat je als beheerder allemaal kunt

* Gebruikers beheren:

Werkt je vennootschap al met het KBC Business Dashboard en een van de achterliggende applicaties zoals KBC-Online for Business, Go&Deal, e-DocBox, ComFin Touch?
Als een nieuwe collega met deze applicaties aan de slag wil, kun je dat als beheerder helemaal zelf regelen via het administratieportaal.

 • Is de collega reeds bekend bij KBC?
  Na aanvraag door jou als beheerder kan deze nieuwe gebruiker meteen aan de slag met het Business Dashboard.
 • Nieuw: Is de collega nog niet bekend bij KBC?
  Geen probleem, ook deze gebruiker kun je vanaf nu toegevoegen. De nieuwe gebruiker werkt die aanvraag vervolgens digitaal af door een aantal gegevens te bevestigen. Snel en veilig!

Voor een nieuwe gebruiker kun je als beheerder een beveiligingsmethode op maat toekennen. Een bestaande gebruiker kun je een andere beveiliging toekennen.

Je kunt een gebruiker online toegang verlenen tot volgende toepassingen: KBC-Online for Business, Go&Deal, eDocBox en Flexims.

Ja, je kunt ook een gebruiker verwijderen.

* Toepassingen beheren in het administratieportaal:

Je kunt alle toepassingen vlot online aanvragen via je administratieportaal in het KBC Business Dashboard.
Het aanvraag- en goedkeuringsproces van Go&Deal, eDocBox, KBC-Flexims, KBC Invest for Business, ComFin Touch en KBC Business wordt ook 100% digitaal verwerkt, zonder tussenkomst van het kantoor.

• Nieuw: je kunt nu zelf een bijkomende vennootschap toevoegen aan de toepassing, wanneer deze vennootschap reeds binnen de Business Dashboard Overeenkomst gekend is. Eén adres: jouw administratieportaal.
• Wil je aan een toepassing een volledig nieuwe vennootschap, nog niet gekend via de Business Dashboard Overeenkomst, toevoegen? Dat kan ook, maar in dat geval helpt het Bedrijvencentrum je graag verder.
 

Nieuw: Ben je beheerder? Dan kun je inderdaad via je administratieportaal een extra beheerder toevoegen aan een toepassing. Deze nieuwe beheerder is meteen ook beheerder van het KBC Business Dashboard en kan, net als jij, meer en meer autonoom administratieve zaken uitvoeren via zijn administratieportaal.

* Volmachten op rekeningen raadplegen in het administratieportaal:

 • Nieuw: vanaf nu kan iedere beheerder van KBC-Online for Business eenvoudig volmachten opzoeken en raadplegen, rechtstreeks vanuit zijn administratieportaal op het KBC Business Dashboard.
 • Een handige filterfunctie maakt het mogelijk om snel en makkelijk op volmachthebber of rekening te zoeken.
  Meer nog: je kunt ook andere Online for Business-gebruikers eenvoudig toegang toe geven. Geef deze mogelijkheid dus zeker door aan collega's die dit nuttig vinden.
 • Wenst je vennootschap niet alleen volmachten op te zoeken en te raadplegen, maar ook te beheren? Dan neem je het best contact op met je KBC-bedrijvencentrum. Zij vertellen je alles over de gratis e-volmachten-toepassing, waarmee je online en realtime op een veilige manier volmachten kunt raadplegen, wijzigen en schrappen.

*Attesten aanvragen:

 • Bevestiging identiteit rekeninghouder
 • Arbeidsongevallen
 • Jaarverslag interne dienst voor preventie
 • Notoriëteitsverklaring
 • Revisorenattest

* Nog enkele extra troeven ...

Je kunt als beheerder ook vlot zakelijke rekeningen beheren.
Ook een koppeling maken met je boekhoudpakket behoort tot de administratiemogelijkheden.

Wil je meer weten over hoe KBC Business Dashboard je professionele bankzaken en het beheer van je verzekeringen vergemakkelijkt? Je vindt er alles over op deze pagina:

KBC-Online for Business Beveiliging

Nog veiliger werken met KBC-Online for Business? Jazeker. Dankzij de verbeterde versie van de KBC-beveiligingssoftware. Gebruik deze bijkomende bescherming en installeer nu deze versie.
KBC-Online for Business Beveiliging

CODA

Het geCOdeerd DAgafschrift is een door KBC automatisch aangemaakt elektronisch bestand met meer informatie dan op een rekeninguittreksel.
CODA

Business Dashboard Systeemvereisten

KBC garandeert een optimale en veilige werking van de KBC-website en de opgesomde applicaties als je de systeemvereisten volgt.
Business Dashboard Systeemvereisten

Elektronische verrichtingen in Europa: XML Reporting

 • Universeel bestandsformaat
 • Sneller inboeken en verwerken
 • Extra advies inbegrepen
Elektronische verrichtingen in Europa: XML Reporting