Handel en diensten

Handel en diensten

In de kijker 
Wist je dat je brandverzekering kunt uitbreiden met onze nieuwe verzekeringsoplossing op maat van je zaak? Dit pakket bevat maar liefst 9 extra waarborgen zoals extra bescherming bij evenementen, verzekering verkoopautomaten tegen alle risico’s, kostendekking van je continuïteitsplan, … Ontdek alle voordelen.

Brandverzekering

Deze verzekering beschermt je (on)roerende goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm.

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.

Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Je bent beschermd tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen.

Verzekering waardepapieren (geld of effecten)

Deze ‘alle risico’s’-verzekering beschermt je tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijfsgebouwen

Als je verzekerde gebouwen schade aanrichten bij derden, dan beschermt deze verzekering je tegen schade-eisen van die derden.

Rechtsbijstandsverzekering gebouw

Dankzij deze verzekering bieden we je juridische hulp en bijstand bij juridische geschillen in verband met de verzekerde gebouwen.

Verzekering bedrijfsschade

Het kan dat je na een verzekerd schadegeval je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen. Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die daarvan het gevolg is.

Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren

Beschermt je goederen tegen onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

Verzekering voor je dieren

Verzeker je tegen schade aan je dieren, zoals individuele paarden en runderen of runderen in groep.

Verzekering bodemvervuiling

Deze verzekering beschermt je tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of de bijhorende leidingen.