Werknemer ziek
Werknemer ziek

Werknemer ziek?

Handige tips & tricks

Werknemer ziek?

Handige tips & tricks

Wat doe je als ondernemer als je werknemer ziek is? Hoe zit het met zijn loon en zijn vakantiedagen? Mag je hem ontslaan? Sara Hamaekers van Acerta geeft handige tips.

3 verplichtingen van de zieke werknemer

 1. Onmiddellijke melding
  Je werknemer moet je verwittigen zodra hij kan
  . In principe voor zijn arbeidsdag werkdag begint, rekening houdend met de omstandigheden. Dit geldt ook wanneer zijn ziekteperiode verlengd wordt.  

 2. Medisch attest
  Je werknemer moet je een medisch attest bezorgen, binnen de termijn bepaald in je arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst. Deze termijn bedraagt minimaal 2 werkdagen.

 3. Controlearts toelaten
  Gedurende zijn arbeidsongeschiktheid kun je een controlearts uitsturen. De werknemer moet er alles aan doen om de controle mogelijk te maken.

Wat doe je met het loon?

Wordt je werkkracht ziek tijdens de dag? Dan betaal je een gewaarborgd dagloon. Is je werknemer langer dan 1 dag ziek? Dan betaal je een gewaarborgd loon.

Voorwaarden

Wanneer ben je verplicht om een gewaarborgd loon te betalen?

 • Arbeiders: na 1 maand dienst
 • Bedienden met een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minimaal 3 maanden: na 1 maand dienst
 • Bedienden met een contract van onbepaalde duur: vanaf het moment dat ze ziek zijn.

Hoe lang en hoeveel?

Hoe lang moet je een gewaarborgd loon betalen? En hoeveel bedraagt het?

Bedienden: De eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid betaal je 100% van het brutoloon.

Arbeiders en bedienden met een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minimaal 3 maanden

 • De eerste 7 kalenderdagen: gewaarborgd loon aan 100%
 • De volgende 7 kalenderdagen: gewaarborgd loon aan 85,88%
 • De rest van de maand: het ziekenfonds betaalt 60 % van het geplafonneerde loon. De rest vul jij aan.
   

En nadien?

Na een periode van 30 dagen, betaalt het ziekenfonds een ziekte-uitkering aan je werknemer.

Opnieuw ziek?

Wat doe je als je werknemer opnieuw ziek wordt nadat hij een periode werkte?

 • Minder dan 14 dagen na zijn 1e ziekte: Je betaalt het resterende deel van het gewaarborgde loon.
 • Vanaf de 14e dag of bij een andere ziekte?: De periode van gewaarborgd loon begint opnieuw.

Hoe zit het met vakantiedagen?

Voor zijn vakantie

Wordt je werknemer voor zijn vakantie? Dan heeft hij recht op het gewaarborgde loon gedurende zijn ziekteperiode. Blijft de werknemer ook ziek tijdens zijn vakantie? Dan kan hij zijn vakantiedagen overdragen na zijn ziekteperiode.

Tijdens zijn vakantie

Wordt je werknemer ziek tijdens zijn vakantie? Dan wordt hij niet beschouwd als arbeidsongeschikt. De vakantiedagen waarop hij ziek was, kan hij niet meer recupereren.

Na zijn vakantie

Is je werknemer nog altijd ziek na zijn vakantie? Dan wordt hij als arbeidsongeschikt beschouwd. Hij heeft dan recht op het saldo van het gewaarborgde loon.

Is ontslag mogelijk?

Tijdens zijn arbeidsongeschiktheid mag je een werknemer nooit ontslaan omwille van zijn ziekte.

Wanneer kan het wél?

Je kunt hem tijdens zijn arbeidsongeschiktheid wel ontslaan wegens:

 • Zijn gedrag of ongeschiktheid voor de job
 • De economische situatie van het bedrijf
 • Een andere normale reden voor ontslag

 

3 manieren om personeel te zoeken

Nieuwe werknemers zoeken kan op 3 manieren. Lees de tips & tricks van HR-specialist Karel Vergauwen voor een vlotte zoektocht.
3 manieren om personeel te zoeken

Wat is een meewerkende echtgenoot?

Een meewerkende echtgenoot is iemand die gehuwd is met een zelfstandige en die zelfstandige helpt in de zaak. Maar wat zijn de andere voorwaarden om als een meewerkende echtgenoot beschouwd te worden en moet je sociale bijdragen betalen?
Wat is een meewerkende echtgenoot?

Mag ik samenwerken met leveranciers of klanten zonder een geschreven contract?

Je werkt heel goed samen met je klanten en leveranciers. En dat doe je zonder contract. Vraag is: mag dat wel? Jazeker, maar op eigen risico.
Mag ik samenwerken met leveranciers of klanten zonder een geschreven contract?

Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Als werkgever houd je er rekening mee dat personeelsleden ziek kunnen worden. Maar wat met hun loon? En mag je een ziek personeelslid tijdelijk vervangen?
Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?