Close the Pension Gap

Close the Pension Gap

Hoeveel geld moet je gespaard hebben om zorgeloos te kunnen genieten van je pensioen? Als zelfstandige denk je daar best vandaag al over na. Want met je karige pensioenuitkering red je het mogelijk niet.

Rekentool

Met de rekentool ‘Close the pension gap’ in KBC Mobile bereken je op basis van je inkomen en uitgaven hoeveel pensioen je nodig hebt om je huidige levensstandaard na je actieve loopbaan aan te houden. De tool toont ook hoe je de kloof kunt dichten tussen je verwachte pensioenuitkering en je levenskosten.

‘Close the Pension Gap’ houdt in die simulatie rekening met het kapitaal dat je kunt opbouwen via je VAPZ, IPT of POZ.

> Bereken je pensioenkloof

Aanvullend pensioen

Het VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) is een fiscaal aantrekkelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Je kunt jaarlijks tot 8,17% van je inkomen van 3 jaar eerder storten voor het VAPZ. De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Daardoor betaal je minder belastingen én minder sociale bijdragen. Bij de uitbetaling van het VAPZ geniet je bovendien een gunstige eindbelasting op je opgebouwde kapitaal.

> Lees meer over het VAPZ

Opteer je liever voor een sociaal VAPZ? Dan kun je 15% meer aftrekken dan bij een 'gewoon' VAPZ en ben je beter beschermd bij onder andere arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

> Lees meer over het sociaal VAPZ

De IPT (individuele pensioentoezegging) bestaat uit een fiscaal aftrekbare levensverzekering waaraan de onderneming bijdraagt en waarvan de bestuurder de pensioengerechtigde is. Als bedrijfsleider kun je zo je pensioen maximaliseren via je vennootschap. De gestorte premies zijn voor de vennootschap aftrekbaar als beroepskosten wanneer je de 80%-regel niet overschrijdt. De IPT voorziet best ook in een vervangingsinkomen in geval van ziekte en ongeval. Voor jou als zelfstandig ondernemer vormen die premies evenwel geen belastbaar voordeel van alle aard. Alleen op het kapitaal dat je later ontvangt, wordt een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. Daarmee is een IPT fiscaal een flink stuk voordeliger dan een loonsverhoging of de toekenning van een voordeel van alle aard.

> Lees meer over de IPT

De POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) is een nieuw fiscaal instrument waarmee zelfstandigen zonder vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, bovenop het VAPZ. Je geniet een belastingvermindering van 30% op de premies die je betaalt wanneer je de 80%-regel niet overschrijdt. Je profiteert bovendien van een gunstige inkomstenbelasting van 10% bij de uitbetaling van het eindkapitaal.

> Lees meer over de POZ

Wat zegt de 80%-regel?

Die regel stelt eenvoudig samengevat dat de pensioenpremies voor IPT of POZ fiscaal aftrekbaar zijn als het wettelijke en het aanvullende pensioen (uitgedrukt in jaarrente) samen niet meer bedragen dan 80% van je inkomen.