Duurzaam ondernemen als troef voor succes

Duurzaam ondernemen als troef voor succes

Duurzaam ondernemen is vandaag niet meer alleen een principiële keuze, maar essentieel bij het creëren van welzijn en welvaart. Bedrijven die duurzaam ondernemen en dat ook verankeren in hun beleid, zijn weerbaarder, efficiënter en succesvoller.

Als bedrijf en ondernemer sta je midden in de maatschappij. Bij duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kijk je naar het effect dat je hebt als onderneming op je omgeving, en hoe je bewust invulling zou kunnen geven aan je maatschappelijke rol. Je kunt de waarden en normen van je onderneming vastleggen in een gedragscode. Veel bedrijven beschrijven bovendien hun kernactiviteiten in een duurzaamheidsverslag.

Ondernemen met een doel

Duurzaam ondernemen vergt een doordacht beleid waarbij je systematisch economische, sociale en milieuoverwegingen integreert. Het doel van duurzaam ondernemen is een economische meerwaarde creëren met een positieve impact op de maatschappij, de mens en het milieu.

Als je economische prestaties ook nog rendabel zijn, ligt groei en innovatie binnen handbereik. Daarom is het een goed idee om duurzaam ondernemen te koppelen aan je bedrijfsdoelstellingen en een duurzame strategie en missie uit te werken. Zo stel je het doel van je onderneming scherp. Winst is daarbij niet het voornaamste doel, maar het middel om het doel van je bedrijf verder te zetten.

Fundamentele keuzes

Duurzaam en succesvol ondernemen gaan dus hand in hand. Daarbij moet je fundamentele keuzes maken met respect voor de mens en de planeet. Dat gaat dan onder meer over rationeel gebruik van grondstoffen, zuinig energieverbruik, mobiliteit, werkbaar werk en inzetbaarheid van medewerkers. Het is een doorlopend verbeteringsproces waarbij je winst kunt maken op verschillende vlakken, bijvoorbeeld door processen te optimaliseren, kosten te besparen, in te spelen op de behoeftes van de toekomst of te investeren in menselijk kapitaal.

Beleid rond talent

Duurzame bedrijven of bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben een extra troef om talentvolle medewerkers aan te trekken. Een duurzaamheidsbeleid kan er ook toe bijdragen dat mensen liever of langer in je bedrijf willen blijven werken.

Als onderneming ben je er dus bij gebaat om een beleid rond talent te voeren. Zo heb je meer kans om je te verzekeren van de arbeidskrachten die je nodig hebt om concurrentieel sterk te staan. Je medewerkers willen werken in een optimale omgeving, waar ze kunnen groeien, en waar ze zich goed voelen. Talenten die je koestert, renderen beter, en leveren gemotiveerde, loyale medewerkers op.

Voka Charter met karakter

In België geeft Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) de kans aan ondernemingen om maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te dragen via het Voka Charter Duurzaam ondernemen. Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen om een charter in de wacht te slepen, ongeacht de grootte van de onderneming, het aantal werknemers of de aard van de activiteit.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is erkend door de Verenigde Naties, zodat bedrijven hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid ook op internationaal vlak kunnen valoriseren. Bedrijven die eerst nog op zoek willen gaan naar de meerwaarde van duurzaam ondernemen, kunnen instappen in het lerend netwerk duurzaam ondernemen van Voka.

De duurzaamheidsambitie van KBC

Steeds meer bedrijven hebben een duurzaamheidsambitie. KBC wil hen inspireren én ondersteunen om die ambties waar te maken. Ontdek hier hoe wij jou als zelfstandige kunnen helpen.