Check je arbeidsongevallenverzekering

Check je arbeidsongevallenverzekering

In september worden de polissen arbeidsongevallen vernieuwd. Tijd om actie te ondernemen?

Maak een afspraak met je verzekeringsagent

In september worden de polissen van de arbeidsongevallenverzekering vernieuwd. Als je je huidige polis dus wilt aanpassen of opzeggen, moet je nu actie ondernemen. De vervaldatum voor je arbeidsongevallenverzekering ligt vast op 1 januari, maar je moet minstens 3 maanden op voorhand opzeggen.

De arbeidsongevallenverzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid. Die wettelijk verplichte verzekering vergoedt medische kosten, eventuele tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden door toedoen van een ongeval op het werk of op de weg daarnaartoe.

De premie van de arbeidsongevallenverzekering wordt bepaald aan de hand van een percentage op het loon. De bovengrens van dat loon is momenteel wettelijk vastgelegd op 48.000 euro op jaarbasis. Om ervoor te zorgen dat je werknemers in hogere loonschalen geen inkomensverlies lijden na een arbeidsongeval, kun je als werkgever een aanvullende verzekering voor hen afsluiten.

De arbeidsongevallenwet garandeert ook de terugbetaling van medische kosten, maar altijd met een plafond. Voor sommige behandelingen in bepaalde ziekenhuizen kunnen de kosten toch boven dat vastgelegde maximumbedrag stijgen. Ook om die kloof te dichten, bestaat er een aanvullende verzekering.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze verplichte verzekering. Wil je meteen een polis laten aanpassen of opzeggen, kun je hier een afspraak maken met je KBC-verzekeringsagent.