Draag bij aan een duurzamere toekomst met je beleggingen

Draag bij aan een duurzamere toekomst met je beleggingen

KBC, en bij uitbreiding de hele financiële sector, moet een aanzienlijke bijdrage leveren om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Bij KBC leggen we de lat hoog. In 1992 waren we zelfs pionier in België met het eerste verantwoorde beleggingsfonds. De ambities voor milieu, maatschappij en goed bestuur zijn wettelijk geregeld in de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Dit komt ook terug in het beleggersprofiel, waarmee jekiest in welke fondsen je het liefst wilt investeren. Er zijn drie invalshoeken voor verantwoord beleggen waaruit je kunt kiezen:

1. Duurzame beleggingen volgens SFDR

Dit zijn investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot een milieudoelstelling (zoals het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen) en een sociale doelstelling (zoals een genderneutraal loonbeleid), telkens gekoppeld aan deugdelijk bestuur (zoals de naleving van de belastingwetgeving). 

2. Ecologisch duurzame beleggingen volgens de EU-Taxonomieverordening

Deze beleggingen moeten fundamenteel bijdragen aan 1 van de 6 doelstellingen van de EU-Taxonomieverordening:

  • bescherming van gezonde ecosystemen
  • vermindering van en aanpassing aan de klimaatverandering
  • de preventie en bestrijding van verontreiniging
  • de transitie naar een circulaire economie
  • afvalpreventie en recycling
  • het duurzame gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
     

3. Beleggingen die rekening houden met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren

Principal Adverse Impacts (PAI) duiden op de nadelige uitwerking van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anti-corruptie en dergelijke. 

Vanaf 29 augustus 2022 kun je aangeven of je specifieke duurzaamheidsvoorkeuren hebt. De keuzes die je maakt, hebben invloed op je beleggersprofiel en het advies dat we je in de toekomst geven.

Als je zelf je duurzaamheidsvoorkeuren wilt bepalen, kan dat samen met een van onze medewerkers. Als je geen voorkeuren hebt, dan blijven we je adviseren volgens onze huidige aanpak, met een voorkeur voor verantwoorde beleggingen.

Wil je graag meer informatie over verantwoord beleggen?

Wil je liever meteen je voorkeuren bepalen, dan kun je een afspraak maken met een van onze medewerkers.