Win-winlening voor ondernemers verbeterd

Win-winlening voor ondernemers verbeterd

Wil je als startende ondernemer een grote investering doen? Bij een klassieke financiering vraagt de bank een eigen inbreng om het risico te beperken en je engagement te onderstrepen. Afhankelijk van het soort investering kan die inbreng oplopen tot 25% of meer, zeker bij innovatieve of uitdagende projecten. En dat is soms een forse hindernis.

Gelukkig hebben de regionale en federale overheden begrepen dat het voor starters en groeiers niet gemakkelijk is om aan fondsen te geraken, ook al hebben ze een goed verhaal. Daarom werden een aantal fiscaalvriendelijke maatregelen uitgewerkt om de markt van Friends, Fools and Family aan te moedigen om starters en groeiers een duwtje in de rug te geven, in ruil voor belastingvoordeel.

Interview met KBC-experten over de voordelen van de win-winlening

Wat kan een win-winlening concreet opleveren voor je land- of tuinbouwbedrijf? Wat zijn de voordelen en de beperkingen? In dit interview van Plattelands tv met kmo adviseur Ben Vermeiren en expert agro Caroline Tack van KBC kom je daar meer over te weten. Bekijk het filmpje hier.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=yjUWUhiePGw

Extra voordelen voor investeerder én ondernemer

De win-winlening bestaat sinds 2006 en geeft ondernemers de mogelijkheid om bij vrienden of familie middelen aan te trekken in de vorm van een lening die voor beide partijen interessant is.

Natuurlijk mag het opgehaalde geld enkel dienen voor je beroepsactiviteiten als zelfstandige of rechtspersoon. De Vlaamse regering besliste tijdens de coronacrisis om de voorwaarden van de win-winlening zelf nog aantrekkelijker te maken.

Met zo’n win-winlening verstrekt een familielid, vriend of derde een achtergestelde lening tot 75.000 euro aan een bedrijf, ongeacht of het om een vennootschap of eenmanszaak gaat. Het bedrag kan ook over 2 of meer bedrijven worden gespreid.

De verstrekker krijgt in ruil daarvoor een overeengekomen bruto rente tussen 0,75% en 1,50% (voor het jaar 2022), aangevuld met een jaarlijks belastingvoordeel van 2,50% voor minstens 5 en maximaal 10 jaar.

De win-winlening geeft zelfs recht op een eenmalig belastingvoordeel als de lening niet wordt terugbetaald: in dat geval kan de geldschieter tot 30% van het uitstaande kapitaal recupereren via de fiscus.

Meer mogelijkheden, maar ook enkele beperkingen

Het 'personele' toepassingsgebied is ook wat verruimd, al kan een huwelijks- of samenwonende partner nog altijd geen win-winlening toestaan aan de partner met een zelfstandige onderneming.

Is de kleine onderneming een vennootschap? Ook dan kan de bestuurder of aandeelhouder geen geldschieter zijn voor de vennootschap. Een aandeelhouder met een aandeel van maximaal 5% in een vennootschap kan nu wél een lening toestaan.

Je kunt maximaal 300.000 euro per onderneming ophalen. Afspraken over een win-winlening worden vastgelegd in een digitale overeenkomst die aan wettelijk bepaalde vormvereisten moet voldoen. Op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen kun je een simulatie maken en die zonder administratiekosten omzetten in een contract met aflossingstabel.

En hoe zit het met de aflossingen?

Er bestaan verschillende aflossingsmogelijkheden: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks, tot een eenmalige aflossing op het einde van de win-winlening. Ook een vervroegde terugbetaling is mogelijk. Je kunt de uitstaande schuld zelfs laten kwijtschelden, maar dat wordt dan aanzien als een roerende schenking – met alle fiscale gevolgen van dien.

De brutorentevoeten worden voor de win-winlening jaarlijks vastgelegd, met een minimum- en maximumdrempel voor de nieuwe contracten in het betreffende jaar. Daardoor is zo’n lening een vrij goedkope manier om financiering op te halen, zeker als je de tarieven voor 2022 vergelijkt met de tarieven die de financiële instellingen aanbieden.

Meer weten?

Je leest er alles over op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Lees hier meer artikels op Farmcafé.