Leiders hebben visie

Leiders hebben visie

‘We bouwen aan een duurzame toekomst.’ Halnet uit Minderhout (Hoogstraten) probeert energieoverschotten lokaal te verdelen aan een voordelige prijs, Local Harvest is een samenwerkingsverband van telers uit Minderhout die hun koopwaar samen in de markt willen zetten. De drijvende kracht achter deze twee coöperaties is Tom Mertens.

Leiders denken vooruit. Met één oog volgen ze de dagelijkse gang van zaken, met het andere oog bestuderen ze trends en ontwikkelingen in de markt

Tom Mertens, Halnet

Tom Mertens: Visie is bouwen aan de toekomst. Zo’n 20 land- en tuinbouwbedrijven en 40 particulieren in Minderhout hebben zich verenigd in Halnet. Het doel van die coöperatieve vennootschap is lokaal opgewekte groene stroom efficiënt gebruiken en verdelen.

Verschillende veebedrijven en particulieren in de streek hebben zonnepanelen voor het opwekken van stroom voor eigen gebruik. Alleen wordt die stroom niet of niet helemaal gebruikt op het tijdstip dat die wordt opgewekt. Door het gebruik van de opgewekte stroom in kaart te brengen, hebben we een grote efficiëntieslag geslagen. Bedrijven kunnen hun overtollig opgewekte energie verkopen aan andere leden van de coöperatie, tegen een prijs waar beide partijen voordeel uit halen. De winst van de coöperatie gaat deels naar de gebruikers, van wie de energiefactuur daalt. Een ander deel dient om investeringen te financieren.

Ik bestuur verschillende coöperaties die min of meer met elkaar verbonden zijn. Local Harvest verenigt lokale telers die hun lokaal geproduceerde producten vermarkten via storytelling. Ons motto: love food, not waste. We zetten ons in voor een circulaire handel. Minderwaardige vruchten laten we niet verloren gaan, we verwerken ze tot iets anders. Zoals onze likeur Strawberry Fields.

Visie is … de gave om te inspireren

Halnet

Mertens: De leden van een coöperatie hebben gelijke belangen. Het kost dus weinig moeite om iedereen op één lijn te krijgen. Halnet wordt bestuurd door een kerngroep van drie à vier mensen, heeft een raad van bestuur én steunt op het engagement van zijn leden. Dat werkt uitstekend. Met ons allen hopen we nu het model van Halnet in een groter geografisch gebied neer te zetten.

Het is belangrijk om een inspirerende boodschap te brengen aan je leden, maar evengoed aan je klanten. Met Local Harvest zetten we niet zomaar een product in de markt, die tijd is voorbij. Wel spelen we maximaal in op de vraag vanuit de markt. We verkopen sappen en alcoholische dranken met een verhaal, we organiseren bloesemroutes en zelfplukdagen … Allemaal oefeningen in storytelling.

Visie is … niet enkel definiëren WAT je wilt bereiken, maar ook WAAROM je dat wilt bereiken

Mertens: Local Harvest heeft een zeer duidelijke missie. We willen toegevoegde waarde voor de teler creëren. We geloven in een korte keten, maar dat model moet rendabel zijn voor de teler. Waarom doen we wat we doen? Omdat we het beroep van land- en tuinbouwer willen beschermen. Dat beroep verkeert in gevaar. Wij ondernemen op een duurzame wijze en willen onze overtuiging met zoveel mogelijk mensen delen.

Visie is … de gave om medewerkers te engageren

Mertens: Daarvoor vertrouw ik op mijn echtgenote. Zij heeft de sociale begaafdheid die ik mis. Ze neemt de tijd om te praten met onze medewerkers, hen te sturen en te begeleiden. Dankzij haar inspanningen kunnen we terugvallen op een hecht team.