Hoe start ik als zelfstandig apotheker?

Hoe start ik als zelfstandig apotheker?

Je start als zelfstandig apotheker of opent je eigen apotheek, proficiat! Maar welke zaken stel je eerst op orde om vlot van start te kunnen gaan? We zochten het voor je uit.

Zelfstandig apotheker worden: eenmanszaak of vennootschap opstarten

Wil je zelfstandig apotheker worden? Dan kun je een eenmanszaak of een vennootschap oprichten. Hierbij zul je sowieso enkele stappen moeten doorlopen vooraleer je over je eigen apotheek kunt spreken.

Eenmaanszaak oprichten

Stap  
1 Open een zakelijke zichtrekening.
2 Vraag een ondernemingsnummer aan bij een erkend ondernemingsloket. Het ondernemingsloket schrijft je in bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
3 Laat je ondernemingsnummer registreren als btw-nummer bij een sociaal verzekeringsfonds of btw-controlekantoor.
4 Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds.
5 Schrijf je in bij een ziekenfonds naar keuze.

Vennootschap oprichten

Stap  
1 Open een zakelijke zichtrekening.
2 Laat een oprichtingsakte (authentiek of onderhands) opmaken bij een notaris. Hiermee worden de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt aan jou een ondernemingsnummer toegekend.
3 Stap naar het ondernemingsloket om je in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemeingen (KBO).
4 Laat je ondernemingsnummer registreren als btw-nummer. Dit kan bij een sociaal verzekeringsfonds of bij je btw-controlekantoor.
5 Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds.*
6 Schrijf je in bij een ziekenfonds.

*Let op: werkt je echtgeno(o)t(e) mee in de apotheek, maar heeft hij of zij geen gelijkwaardig statuut? Dan is hij of zij verplicht zich ook aan te sluiten.

Meestal betaal je minder belastingen als vennootschap. Hoeveel dan? En is een vennootschap altijd interessanter? Ontdek de fiscale verschillen.

Overname van een apotheek

Eigen apotheek beginnen

Geeft de vorige eigenaar van de apotheek de fakkel door aan jou? Dan moet je deze formaliteiten vervullen voor je kunt starten:

  • Licht de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in.
  • Meld de wijziging aan het RIZIV.
  • Vraag een nieuwe SAM-beroepskaart aan via Eranova, het contactcenter van de sociale zekerheid.
  • Pas de gegevens op de apotheekstempel aan, zoals de naam en voornaam van de titularis.
  • Verander het nodige aan het uitstalraam van de apotheek.
  • Wijzig het verantwoordelijkheidsetiket.
  • Geef de wijziging door aan de Farmaceutische Inspectie (FAGG).
  • Breng de Dienst Verdovende Middelen van het FAGG op de hoogte.

Meer info en tips?

10 vergunningen en formaliteiten voor startende apothekers

Visum

Om je beroep te mogen uitoefenen heb je een visum nodig. Wanneer je je diploma behaald hebt, stuurt de FOD Volksgezondheid het automatisch naar je op.

Inschrijving bij beroepsvereniging

Werk je in een publiek opengestelde apotheek of een ziekenhuisapotheek? Hoe dan ook moet je je inschrijven bij de provinciale Orde van Apothekers. Dat doe je bij de provincie waar de apotheek gevestigd zal zijn. Bij inschrijving leg je je visum en een bewijs van goed gedrag en zeden voor.

Let op: word je zelfstandig apothekersassistent? Dan schrijf je je in bij de Orde van Apothekers in de provincie waar je woont.

Neem je een apotheek over, dan heb je specifieke plichten.

Inschrijving bij het RIZIV

Iedere apotheker schrijft zich in bij het RIZIV: je krijgt een persoonlijk RIZIV-identificatienummer.

Met dat nummer kun je toetreden tot de nationale conventie tussen apothekers en mutualiteiten: de RIZIV-conventie. Als lid ontvang je elk jaar een significant sociaal voordeel. Ook mooi meegenomen is dat je kosteloos kunt beleggen in een Voorzorgplan en een Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen.

Aanvraag erkenningsnummer voor kleine bandagisterieproducten bij het RIZIV

De meeste apothekers verkopen kleine bandagisterieproducten. Daarvoor heb je een apart erkenningsnummer nodig. Heb je een stage doorlopen van 6 maand onder toezicht van een erkend apotheker-bandagist? Dan krijg je van hem of haar een getuigschrift. Dat moet je opsturen naar het RIZIV.

Aansluiting bij een tariferingsdienst

Werk je via een derdebetalersregeling? Sluit je dan aan bij een tariferingsdienst.

 

MyCareNet

Om verzekerbaarheidsgegevens op te vragen en om gebruik te maken van de derdebetalersregeling, sluit je je aan op het platform MyCareNet. Daarvoor heb je de juiste software, een beveiligde internetverbinding en een e-ID kaartlezer nodig.

Inschakeling in de wachtdienst

Wie start als apotheker, is verplicht zich te laten inschakelen in de wachtdienst.

Gegevenswijzigingen

Een nieuw adres, nieuw telefoonnummer of andere gegevenswijziging deel je mee aan het FAGG.

Personeel in dienst nemen

Personeel aanwerven om in je eigen apotheek te werken? Neem contact op met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Verzekeringen

Omdat je apotheek een publieke plaats is, heb je een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing nodig. Sluit ook een professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, of je nu zelfstandig apothekersassistent bent of eigenaar. Dan ben je beschermd, mocht je een medische fout maken.

Maak kennis met KBC Mediservice

Vul je gegevens in
Geef aan wanneer je tijd hebt voor een gesprek
Een contactpersoon belt je op om een afspraak vast te leggen

Blog: Zonder zorgen starten als arts

Je gaat starten als arts. Maar hoe zit het met je medische aansprakelijkheid, je beroepsgeheim online en de financiële kant van de bouw of aankoop van je eigen praktijk? Tijdens het Medical Inspiration Moment beantwoordden 3 experts alle vragen van laatstejaarsstudenten.
Blog: Zonder zorgen starten als arts

Hoe start ik mijn eigen praktijk als huisarts?

Starten als zelfstandig arts of je eigen praktijk openen? Daar komen heel wat administratieve zaken bij kijken. Hier vind je een handig overzicht van de verschillende stappen die je zult moeten ondernemen. Succes!
Hoe start ik mijn eigen praktijk als huisarts?