Wat is een commanditaire vennootschap?

Wat is een commanditaire vennootschap?

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht voor nieuwe vennootschappen. Heb je al een vennootschap? Dan val je tot 1 januari 2020 onder het oude vennootschapsrecht. Tenzij je vroeger kiest voor een ‘opt-in’.

We zijn volop bezig om de informatie op onze website aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De informatie op deze pagina is dus mogelijk niet up-to-date.

> Ontdek meer over het nieuwe vennootschapsrecht

Een commanditaire vennootschap heeft naast beherende vennoten ook stille vennoten. Die laatsten zijn de geldschieters, maar zij hebben geen beherende taken.

Wat?

Een commanditaire vennootschap, ook wel gewone commanditaire vennootschap (gcv) genoemd, is een vennootschap tussen beherende vennoten enerzijds en stille vennoten anderzijds. De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, de stille vennoten beperkt aansprakelijk, ten bedrage van hun inbreng.

Kenmerken

 • Geen minimumkapitaal vereist. De vennoten moeten wel inbrengen hetgeen ze in de statuten vastgelegd hebben.
 • Interessant voor wie een zaak wil opstarten maar daar onvoldoende kapitaal voor heeft. De stille vennoot is geldschieter, maar mag zich niet bezighouden met het besturen van de vennootschap.

Voordelen

 • Geen minimumkapitaal verplicht
 • Geen notariële akte nodig, onderhands volstaat. 
 • De stille vennoten hebben een beperkte aansprakelijkheid.
 • Discrete vennootschapsvorm: er moet geen jaarrekening gepubliceerd worden en de aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder toestemming van de vennoten.
 • De stille vennoot kan anoniem blijven.
 • Veel vrijheid qua structuur: de statuten kunnen vrij ingevuld worden.

Nadelen

 • Een stille vennoot mag geen beherende of besturende functie vervullen. Doet hij dat wel, dan wordt hij beherend en dus ook onbeperkt aansprakelijk.
 • Minstens één beherende en één stille vennoot nodig.
 • Beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Beheer van een Comm. V.

Opstart

Vrij eenvoudige opstart, vergelijkbaar met die van een vof:

 • Onderhandse akte volstaat. Die wordt opgesteld in twee originele exemplaren en hoeft niet via een notaris geregeld te worden. 
 • Financieel plan is niet verplicht
 • Geen minimumkapitaal vereist. Bovendien kunnen niet alleen goederen of geld worden ingebracht maar ook arbeid van een vennoot. Er is geen bankattest nodig voor de inbreng van geld, en geen verslag van een revisor voor de inbreng in natura.
 • Na het opstellen van de akte moet er een uittreksel daaruit worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij zorgen voor de publicatie in het Staatsblad en de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). 
 • Als je je ondernemingsnummer krijgt, moet je je vennootschap nog inschrijven via een ondernemingsloket.

Beheer

 • Jaarrekening hoeft niet gepubliceerd te worden.
 • Een algemene vergadering is niet nodig. Aangezien een Comm. V veelal bestaat uit maar enkele vennoten, is het niet nodig hen jaarlijks samen te roepen.
 • Meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Dit houdt in:
  • Een financieel dagboek, het best op te splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek bevat alle uitgaven en ontvangsten in geld. Het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening. 
  • Aankoopboek, met bijvoorbeeld facturen van leveranciers
  • Verkoopboek, met een overzicht van je verkoop aan klanten en eigen facturen
  • Inventarisboek met een beschrijving van de voorraad

Je mag je boekhouding zelf bijhouden, eventueel via een online boekhoudprogramma, maar toch kan het interessant zijn te werken met een boekhouder. Zo ben je zeker van een correcte boekhouding en kan de boekhouder zicht houden op de financiële gezondheid van je bedrijf.  

 • Is je jaaromzet groter dan 500.000 euro, dan is een dubbele boekhouding verplicht.

Ontbinding van een Comm. V.

 • Vrijwillige ontbinding kan gebeuren via een onderhandse akte, zonder tussenkomst van een notaris. 
 •  Ook gerechtelijke ontbinding of faillissement zijn uiteraard mogelijk.
 • De werkende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat bij schulden ook het privé-vermogen van de vennoten kan worden aangesproken en zelfs het vermogen van de echtgenoot of echtgenote. Om dat te voorkomen, is huwen ‘met scheiding van goederen’ meestal de beste optie. Informeer bij de notaris welk huwelijksstelsel in jouw geval de beste keuze is.
 • Om je privé-vermogen te vrijwaren, kun je ook een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning afleggen bij de notaris. Dat betekent dat schuldeisers geen beslag zullen kunnen leggen op je woning bij schulden.
 • De stille vennoten zijn in principe beperkt aansprakelijk en hun privé-vermogen zal dus gevrijwaard blijven. 

Het huwelijksstelsel en de onbeslagbaarheid van de gezinswoning zijn uiteraard formaliteiten die je moet regelen voor de vennootschap wordt ontbonden.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat is een VOF?

Een Vennootschap Onder Firma is een eenvoudige vennootschapsvorm met hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Een interessante samenwerkingsvorm voor bijvoorbeeld personen met een vrij beroep.
Wat is een VOF?

Hoe vermijd ik risico’s bij internationaal ondernemen?

Het buitenland biedt ondernemers vaak heel wat mogelijkheden om zaken te doen. Een andere markt, een nieuwe uitdaging! België behoort tot de EU, waardoor zaken doen met andere Europese landen vrij gemakkelijk is. Toch is enige waakzaamheid geboden. Er loeren heel wat risico’s om de hoek. Aan- en verkoopvoorwaarden en bankgaranties helpen die risico’s de wereld uit. We geven je een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden om je te beschermen.
Hoe vermijd ik risico’s bij internationaal ondernemen?

Wat is een eenmanszaak?

Start je een eigen zaak, dan zal je ook moeten kiezen of dat een eenmanszaak of een vennootschap wordt. Een eenmanszaak is eenvoudiger, maar heeft ook een aantal nadelen.
Wat is een eenmanszaak?

Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Je kunt je dus maar beter verzekeren. Dankzij een voortgezette verzekering met uitloopdekking blijven je bedrijfsactiviteiten verzekerd, ook nadat je gestopt bent.
Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.