Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

In de toekomst van de melkveehouderij komen een aantal thema’s naar voor waarrond de consumenten bepaalde verwachtingen hebben richting de producenten van zuivelproducten.

information-expr-quote--glyph
De belangrijkste van deze thema’s zijn duurzaamheid en milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Daarbovenop zien we ook heel wat nieuwe melkproducten in de handel. Waar vroeger melk eerder een bulkproduct was met enkele beperkte varianten, zien we nu een grote differentiatie van het zuivelgamma. Er ontstaan dus heel wat verschillende melkstromen, wat trouwens niet enkel een binnenlands maar vooral een Europees fenomeen is.

Eigen richting kiezen

Als we gaan kijken hoe de grote afnemers hiermee omgaan, want zij zijn hier meestal de initiatiefnemers van, zien we hierdoor een uitgebreid aanbod van labels en initiatieven ontstaan. De melkveehouders en melkerijen op hun beurt organiseren zich hiernaar. We moeten ons wel behoeden voor té veel labels zodat de geloofwaardigheid naar de consument in stand blijft en deze nog de weg vindt.

Melkerijen zullen zich dus moeten gaan organiseren in functie van de vraag van de klanten en in functie van hun leveranciers, de melkveehouders. Deze laatsten zullen bijgevolg dus keuzes moeten maken om aan één of meerdere van die kanalen te kunnen leveren.

Hier hangt uiteraard een kostenplaatje aan vast, maar zal ook een meerwaarde kunnen zijn voor de melkveehouder die hierdoor een meerprijs ontvangt.

Enkele voorbeelden

  • Sommige grote retailers garanderen een vaste melkprijs. Dit is een mooi initiatief aangezien er in de melkprijs schommelingen kunnen zijn van enkel tot dubbel, maar daardoor werkt dit uiteraard volgens het bluts met de buil principe. Het grote voordeel is wel een stabiel inkomen voor de melkveehouder.
  • De weidegang, koeien die buiten lopen dus, wordt in tegenstelling tot wat misschien verwacht zou worden niet afgebouwd. Meer zelfs, het wordt een economisch wapen, klanten vragen hier ook expliciet naar.  Als je dat georganiseerd krijgt als melkveehouder ontvang je een toeslag op die melk.
  • De vraag naar biomelk stijgt gradueel en is zeker op de Belgische markt nog niet het grote volume. Ook hier werkt men met een min of meer gegarandeerde melkprijs maar moet men zich wel houden aan bepaalde voorwaarden om biologische melk te mogen produceren.  Dit zorgt voor een moeilijke overstap van reguliere naar bioproductie want tijdens de overgangsperiode moet je wel al voldoen aan deze regels maar mag je nog niet commercialiseren onder het bio-label.

Omgaan met de nieuwe melkstromen

Het is zeker positief dat de markt zich opentrekt naar verschillende soorten “producten” die elk op hun eigen manier vergoed zullen worden. Als melkveehouder is het belangrijk om daarin mee te zijn, alleen al omdat je je als leverancier samen met je afnemer engageert in een keten.

Dit engagement tussen producent en afnemer werkt in twee richtingen, er moet gestreefd worden naar een win-win.

Het is dus heel belangrijk om die samenwerking in keten te versterken via verschillende melkstromen, labels en dergelijke.

Meer info? Je kan hier de volledige Agronomics-aflevering  in samenwerking met Plattelandstv herbekijken:

Hoe waardeer je je bedrijf?

Een overname is een proces waarbij u best niet over één nacht ijs gaat. Het is een kwestie om de juiste mix te vinden tussen de behoeften die u als ouder nog heeft en de kansen die u de jongere generatie wil bieden.

Hoe bescherm je je naasten en je bedrijf bij overlijden?

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en staan niet stil bij de zware gevolgen van een eventueel overlijden. 

De energietransitie: van fossiele naar duurzaam geproduceerde energie

Hoe omgaan met de energietransitie, de overgang naar een situatie waarin de fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame, voornamelijk elektrische, energiebronnen. ecoWise begeleidt land-en tuinbouwers bij die overgang.

Extra inkomsten via diversificatie?

Als land- en tuinbouwer heeft u diverse strategieën om uw bedrijf te gaan ontwikkelen. De meest gekende is schaalvergroting.