Werkkapitaal

Werkkapitaal

Heb je een vraag over de impact van corona op jouw financiële situatie? Stuur dan gerust een mail naar: corona@kbc.be of bel ons op 02 448 02 44.

Kredieten voor werkkapitaal

Vergelijk onze kredieten om je werkkapitaal te financieren

 • Zuurstof voor je onderneming
 • Eigen liquide middelen vrijhouden
 • Volledig digitaal beheer

Business Budgetfaciliteit

 • Extra financiële ademruimte
 • Rente fiscaal aftrekbaar
 • Vraag je geldreserve nu digitaal aan

Kaskrediet

 • Vang snel je financieringsbehoeften op
 • Geef je klanten betalingsuitstel
 • Beheer je krediet online

Vaste Voorschotten

 • Gebruik je vast voorschot flexibel
 • Zekerheid over de te betalen rente
 • Beheer volledig online

Voorafbetalingsplan belastingen

 • Vergeet nooit meer voorafbetalingen
 • Fiscaal aftrekbaar
 • Online afsluiten

Lenen om vakantiegeld of eindejaarspremies uit te betalen

Met het KBC-Kasplanningskrediet houd je je cashflow vrij en spreid je je kosten.

Info & tips

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Hoe je krediet of vast voorschot digitaal opnemen?

Welke zakelijke waarborgen bestaan er?

Hoe krijg ik meer inzicht in mijn werkkapitaal?

Wat is een leverancierskrediet?

Waarom is het nuttig om een kaskrediet aan te vragen?

Wat is klantenkrediet?

Kan ik de betaling van vakantiegeld en eindejaarspremies spreiden?

Wanneer is een kaskrediet interessant?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?