De 7 eigenschappen van goed leiderschap

De 7 eigenschappen van goed leiderschap

De beste bedrijven van de 21e eeuw worden niet geleid door bazen, maar door leiders. Wat is het verschil? Een baas geeft instructies, controleert en inspecteert. Een leider motiveert, inspireert en communiceert. Ben jij een baas of een leider?

1. Duidelijke visie

Leiders denken vooruit. Met één oog volgen ze de dagelijkse gang van zaken, met het andere oog bestuderen ze trends en ontwikkelingen in de markt. Sterke leiders sturen hun bedrijf aan vanuit een duidelijke visie. Ze focussen op mensen, motivatie en kansen. Hier schuilt wel een verschil met een ‘manager’. Managers be-sturen het bedrijf en focussen op doelstellingen en processen. Een manager wil de dingen goed doen, een leider wil vooral de goede dingen doen.

Quote: “A leader should be visionary and have more foresight than an employee” – Jack Ma, oprichter Alibaba

2. Open communicatie

Leiders zijn meesters in het overbrengen van een boodschap. Ze communiceren duidelijk, open en eerlijk. En ze zijn altijd bereid om in gesprek te gaan. Dat werkt motiverend en inspirerend. Open communicatie kweekt vertrouwen en voorkomt dat werknemers beginnen te roddelen over wat er mogelijk aan de hand is in het bedrijf.

3. Rolmodel

Leiders vervullen een voorbeeldfunctie. Met woorden én daden. Ze wijzen de weg én inspireren. Ze stellen zich moreel verantwoordelijk op tegenover medewerkers én klanten. Als rolmodel tonen goede leiders niet alleen hun gave, ze delen die ook. Ze geloven in empowerment: mensen de kans geven om te groeien.

Quote: “As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others” – Bill Gates, oprichter Microsoft en filantropist

4. Verbinding

Leiders schenken hun medewerkers vertrouwen en geven ze ruimte om te groeien en fouten te maken. Vertrouwen kweekt verbondenheid, en dat is brandstof voor een bedrijf. ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.’ Hoe meer de werknemers zich verbonden voelen met hun leider, hoe beter ze die leider vinden.

5. Flexibiliteit

Leiders hebben een hoog adaptatiequotiënt (AQ). Ze klampen zich niet vast aan hun eigen waarheid, maar passen zich aan in functie van veranderingen in de markt en/of de eigen organisatie. Ze staan open voor nieuwe ideeën en omarmen innovatie. Omdat dat nodig is. De wereld verandert, de mensen veranderen.

6. Strategisch talent

Leiders stellen SMART doelen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Hoe specifieker de doelen, hoe duidelijker. Ze moeten meetbaar zijn, want meten is weten. Onhaalbare en onrealistische doelen zijn zinloos. Door een concrete timing voorop te stellen, houd je je medewerkers scherp.

7. Beslissingen nemen

Leiders hakken knopen door. Twijfel en onzekerheid zijn dodelijk voor de resultaten en de werksfeer. Leiders beslissen snel, maar niet impulsief. Ze wegen kansen en risico’s af tegen elkaar. Ze deinzen niet terug voor risico’s, want die zijn inherent aan ondernemen. En ze nemen de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die ze nemen.

Quote: “The biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks” – Mark Zuckerberg, oprichter en CEO Facebook

Bronnen: Carl Van de Velde, ClearXperts, Forbes, ICM, Leading Insights, Managementsite.nl, MT (Management Team), Norteastern University, The Story Exchange, Vantage Circle