Coöperatieve ondernemingsvormen

Coöperatieve ondernemingsvormen

Wondernemer: Steven Vancraesbeek van Thuisverpleging Meerdael cv

Om het vrijblijvende samenwerkingsverband met een groep zelfstandige verplegers te structureren richtte Steven een werkerscoöperatie op.

'Samen staan we sterker'

De eerste samenwerking tussen Steven Vancraesbeek en een andere zelfstandige verpleger kende een forse groei tot dertien verplegers in totaal. Om het vrijblijvende samenwerkingsverband te structureren richtten ze in 2014 de werkerscoöperatie Thuisverpleging Meerdael op.

Hoe is de keuze voor een werkerscoöperatie tot stand gekomen?

"Voor de oprichting werkten we samen zonder wettelijk kader. Met het oog op structuur in onze samenwerking vroegen we eerst advies aan enkele juristen binnen het vennootschapsrecht. Maar het echte keerpunt kwam er een paar jaar later tijdens een inspirerende ontmoeting met Cera en hun dienstverlening coöperatief ondernemen. Met hun enthousiasme en kennis van zaken wisten ze ons meteen te overtuigen van de voordelen van een werkerscoöperatie."

Wat zijn de voordelen voor de verpleegkundigen van Thuisverpleging Meerdael?

"De vergrijzing legt almaar meer druk op aan thuisverpleegkundigen. Als je die werkdruk kunt verdelen, blijft je werk-levensbalans beter in evenwicht. Bij ons doen jongere verplegers bijvoorbeeld meer avonddiensten dan de oudere collega's.

Door ons te verenigen hebben we een veelzijdig en compleet team. Bijgevolg kunnen we verschillende specialismen aanbieden, van wondzorg tot diabetesbehandelingen en palliatieve zorg. Al die kennis kun je onmogelijk bij één persoon concentreren.

Als juridische entiteit is het gemakkelijker om grote contracten af te sluiten met externe partners in de zorgsector, zoals assistentiewoningen, ziekenhuizen en sociale huizen, en ook contracten rond urgentiezorg of personenalarmering bijvoorbeeld.

Andere voordelen zijn de schaalvergroting en de verdeling van de gezamenlijke werkingskosten en de administratieve last. Bovendien zijn we door het coöperatieve model veel aantrekkelijker voor nieuwe collega's."

Op welke manier vult je onderneming het coöperatieve gedachtegoed in?

"Interne beslissingen toetsen we altijd af aan de ICA-principes (Internationale Coöperatieve Alliantie). Die zijn representatief voor de bedrijfscultuur van Meerdael.

We dragen onder meer democratische besluitvorming hoog in het vaandel. Als we een stemming houden is een meerderheid van 70 procent van alle thuisverpleegkundigen-vennoten vereist. Elke vennoot heeft een stem, ongeacht het aantal aandelen. De A-vennoten, die de dagelijkse leiding in handen hebben en de administratieve plichtplegingen vervullen, zijn collectief verkozen.
Maatschappelijk engagement zit in onze genen. Zo vaardigen we graag sprekers af om mensen te informeren over bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld diabetes. Ook bij de uitrolling van het vaccinatiecentrum in de buurt hebben we ons steentje bijgedragen.

Daarnaast trekken we voluit de kaart van educatie met specifieke bijscholingen voor leden en concullega's. Heel wat stagiairs-verpleegkundigen zetten hun eerste stappen bij Meerdael."

Waarom wou je verschillende zelfstandige verplegers verenigen?

"De voornaamste reden was de continuïteit van de zorg van onze patiënten garanderen. Daarbij was uitbreiding van de mankracht een eerste stap, en de samenwerking juridisch bindend maken een tweede. Bovendien staan mensen die eenzelfde doel nastreven sterker als ze samenwerken en zich verenigen. We werken samen en we besturen samen. De vennoten zijn ook eigenaar van de onderneming. Dat engagement en die verantwoordelijkheid uiten zich ook in onze lagere absenteïsmecijfers. Nieuwe collega's kunnen na een proefperiode van drie jaar vennoot worden. Iedereen heeft baat bij een goede werking van onze praktijk."

Is het ondernemersavontuur ook zakelijk een succes?

"Op zeven jaar tijd groeide onze coöperatie van 13 naar 42 zelfstandige verplegers. Onze omzet steeg met 700 procent. Tegenwoordig krijgen we hoe langer meer vraag van kleinere groepspraktijken om samen te werken, omdat de overheid de administratielast verhoogt en strengere kwaliteitsgaranties eist."

Heb je advies voor andere ondernemers?

"Volg je hart en heb geen schrik om te ondernemen. Het risico is minder groot dan vroeger. De sociale nadelen van zelfstandigen zijn grotendeels aangepast door de overheid, ofwel verzekerbaar. Het niveau van de pensioenen is tot een aanvaardbaar niveau opgeschaald. De premies voor bijvoorbeeld een ziekteverzekering zijn vandaag betaalbaar.

Voor onze verzekeringen hebben we in KBC een zeer betrouwbare partner gevonden. We bieden onze coöperanten groepspolissen voor gewaarborgd inkomen aan. Niet alleen onze coöperatie is klant bij KBC, ook onze coöperanten hebben er leningen en brandverzekeringen afgesloten. Dus ook met KBC heeft Meerdael een intense samenwerking."

Uiteraard kunnen niet enkel verpleegkundigen zich verenigen in een coöperatie. Alle ondernemers kunnen zichzelf zo versterken. Wil je er meer over weten? De dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera helpt je graag verder: https://www.cera.coop/nl/cooperaties.

Wil je meer weten over Cera, een coöperatie van zo’n 400.000 vennoten, en de coöperatieve aandeelhouder van KBC: https://www.cera.coop/nl/particulieren.

Ken je een Wondernemer die je graag in de kijker zou zetten omdat hij/zij op een creatieve manier onderneemt? Laat ons dan snel weten waarom die ondernemer je inspireert.