Fiscaal advies op belangrijke momenten in je loopbaan

Fiscaal advies op belangrijke momenten in je loopbaan

Ondernemen is beslissingen nemen. Van je eerste vestiging als arts tot een associatie, van de aankoop van je gezinswoning tot je pensioenregeling, de kmo-adviseur van KBC geeft meerwaarde aan je vermogen. Hieronder vind je enkele sleutelmomenten waarop fiscaal advies van cruciaal belang is.

1. Vestiging

Aan het einde van de praktijkstages in een dokterspraktijk of ziekenhuis zet je de stap om je als zelfstandig arts te vestigen. Een belangrijke keuze: doe je dat onder de vorm van een eenmanszaak of van een vennootschap?

De rol van een kmo-adviseur bestaat erin om het verschil tussen beide vormen duidelijk in kaart te brengen. Vooral op fiscaal vlak zijn er heel wat relevante verschillen tussen een eenmanszaak en een vennootschap. De meeste artsen kiezen uiteindelijk voor een vennootschap, maar in het begin van hun carrière is dat niet noodzakelijk de aantrekkelijkste optie.

We proberen een inschatting te maken van hoe snel je ereloon stijgt tot op het niveau waarop fiscale optimalisatie echt een verschil kan maken. Voor artsen die aan het einde van de maand een groot bedrag overhouden, is het onmiskenbaar voordelig om een vennootschap op te richten.

2. De associatie

Een trend in de vrije beroepen – van artsen tot notarissen en van advocaten tot architecten – is de vorming van een associatie. Samen sterk? Een associatie biedt niet enkel de mogelijkheid om de werkdruk te verdelen onder de participanten, maar ook om verschillende medische specialisaties onder één dak te verenigen.

Associaties van medici en paramedici nemen steeds meer diverse vormen aan. We zien kinesisten, logopedisten, diëtisten en psychologen die de handen in elkaar slaan. Ze spelen daarmee in op de verwachtingen van de patiënt, die voor zijn behandeling één transparant en snel aanspreekpunt zoekt.

De stap naar een associatie is vrij ingrijpend. Je moet niet enkel afspraken maken over de praktische verdeling van taken, maar ook over de verdeling van gemeenschappelijke kosten en eventuele investeringen. Kosten zoals de gas- en elektriciteitsrekening of het loon van de receptionist(e), maar ook investeringen zoals de aankoop van een gebouw om je artsenpraktijk in onder te brengen. Ook de inkomsten worden in sommige associaties op een eerlijke en transparante manier verdeeld onder de participerende artsen.

Als kmo-adviseur bieden we ondersteuning bij het opzetten van de juiste structuur. In een zogenaamde kostenassociatie werken alle artsen voor eigen rekening en delen ze enkel de gemeenschappelijke kosten. Vooral huisartsen en tandartsen verenigen zich op die manier.

In een integrale associatie, dat we vaak zien in ziekenhuizen, treden alle participerende artsen als één geheel naar buiten. Ze stemmen hun ereloon af op het overschot na betaling van alle kosten, maar houden ook rekening met de leeftijd en ervaring van de leden.

3. Samen investeren in vastgoed

Wanneer artsen zich verenigen in een associatie moeten ze wellicht op zoek naar een groter pand waar ze allemaal samen onder één dak passen. Een moment waarop heel wat belangrijke beslissingen samenkomen.

Bouwen, huren of kopen? Dragen alle artsen in gelijke mate bij? Hebben sommige artsen meer vierkante meters nodig dan anderen voor de inrichting van hun praktijk? Kunnen artsen vlot in- en uitstappen in deze structuur? Moet en kun je als nieuwkomer evenveel inbrengen als een collega die na 20 jaar dienst een mooi kapitaal heeft opgebouwd? Kunnen we voor stagiaires die toetreden een regeling uitwerken waarbij ze niet bijdragen in de aankoop of nieuwbouw, maar huur betalen voor de ruimte die ze gebruiken?

Als kmo-adviseur proberen we rekening te houden met de wensen en prioriteiten van alle participerende artsen. Dat vergt enig rekenwerk en de nodige besprekingen. Je zit namelijk niet enkel met verschillende artsen die elk in een verschillende fase van hun loopbaan zitten, maar ook met verschillende persoonlijkheden. Het is belangrijk dat die het goed met elkaar kunnen vinden en dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

4. Het gezin

Artsen die investeren in een gezinswoning hebben er alle belang bij om dat onroerend goed de juiste plaats te geven in hun vermogen. Koop je privé? Via je vennootschap? Of een combinatie van beide?

Het aankopen van een woning, waarvan je misschien een gedeelte zult gebruiken voor je praktijk, is een sleutelmoment dat je zowel privé als zakelijk aanbelangt. De kmo-adviseur kan in samenwerking met je boekhouder, notaris en relatiebeheerder samen met jou de meest optimale piste uitstippelen, uitwerken en financieren. Zo kun je gerust zijn dat alle aspecten in kaart gebracht zijn en de juiste keuze maken.

5. Optimaliseren van het vermogen

Doordat artsen in een hoge inkomensgroep zitten, vergaren ze relatief snel cash in hun vennootschap. Die middelen storten ze over het algemeen niet integraal als loon op hun privérekening.

Wat kun je doen om cash te rendabiliseren en je vermogen te optimaliseren? Kun je overschotten op een fiscaal vriendelijke manier naar je privérekening overdragen? Of bewaar je die middelen beter in je vennootschap om bijvoorbeeld te beleggen of te investeren in vastgoed?

Als kmo-adviseur doen we er alles aan om je inkomstenstromen via een trechtersysteem van minimale taxatie in je privévermogen onder te brengen. Door te schuiven met loon, dividenden, beleggingen, investeringen en andere instrumenten kunnen we je verloning op een fiscaal verantwoorde manier optimaliseren.

6. Aanvullend pensioen

Als arts begin je liever vroeger dan later met het opbouwen van een aanvullend pensioen. Het pensioen van een zelfstandige is mager. Als kmo-adviseur geven we je een beeld van de financiële impact en fiscaliteit van de verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen.

7. Pensioen

Wat is het lot van je vennootschap als je met pensioen gaat? Wat gebeurt er met het vermogen (zowel cash als onroerend goed) dat in de vennootschap is opgebouwd? Wat zijn de kosten en fiscale consequenties in het geval van een vereffening? Hoeveel vennootschapsbelasting en registratierechten betaal je wanneer je een onroerend goed uit de vennootschap wilt halen?

Veel vragen waarop een kmo-adviseur je het antwoord geeft. Mocht je je vennootschap willen overdragen aan je kinderen helpen we je hier ook graag bij. Op basis van jouw wensen en de langetermijnvisie van ouders en kinderen adviseren we je over de meest optimale manier waarop je alles kunt overdragen.

Advies op maat van jouw behoeftes