Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

De klimaatverandering dwingt ons tot anders leven en ondernemen. Aggéres heeft die uitdaging verankerd in een solide businessmodel. “We beschermen gebouwen en steden tegen overstromingen en ontwikkelen oplossingen voor waterschaarste.” Een inspirerend voorbeeld!

Anthony Fémont (medezaakvoerder): “Toen de Dendervallei in en rond Geraardsbergen getroffen werd door zware overstromingen, in 2010, bloedde mijn hart. Toen ik de bewoners zandzakjes zag leggen in hun deuropening, wist ik: dit kan beter.”

“Bij particulieren en kleine ondernemingen plaatsen we schotbalken in de gevel voor de deuropening of garagepoort. Meer geavanceerde systemen bestaan uit een ondergronds waterbassin in combinatie met opdrijvende keermuren die automatisch uit de grond schuiven zodra het bassin zich vult met water. Voor Q-Park hebben we een dergelijke kering geplaatst in een ondergrondse parkeergarage. Daar is vorig jaar drie keer een overstroming vermeden.”

Zijn ondernemingen en overheden zich voldoende bewust van de gevaren?

Fémont: “De overheid heeft goede tools ontwikkeld om risicogebieden te identificeren. Niettemin is het moeilijk om te voorspellen waar overstromingen zullen voorkomen. We worden steeds vaker getroffen door zogenaamde flash floods, zeer intense regenbuien die het rioleringsstelsel overbelasten en straten doen onderlopen. Tegen zulke watervolumes zijn we niet opgewassen.”

“Een deel van het probleem is dat veel bodemgrond wordt bedekt met beton. Water kan dan enkel via de riolering wegvloeien, maar die is niet voorzien op extreme waterpieken. We zien nu wel dat lokale besturen strenge voorwaarden opleggen aan projectontwikkelaars als het aankomt op de bescherming van het openbaar domein. Grote bouwprojecten moeten een minimum aan onverharde bodem bevatten, opdat water vlot in de grond kan sijpelen.”

Hebt u goede raad of tips voor ondernemers?

Fémont: “Door het veranderende klimaat gaat wateroverlast steeds meer gepaard met waterschaarste. Daarom moeten we oog hebben voor de droogteproblematiek en het opslaan van water. Zeker land- en tuinbouwers hebben daar alle belang bij. Onder landbouw- en sportterreinen installeren we retentiebekkens die plaatselijk water opvangen.

Als we water via de riolering afvoeren naar beken en rivieren, laten we het verloren gaan. Wanneer we het stockeren, kunnen we het in droge periodes gebruiken om de velden te besproeien. We moeten ons bewust worden van de kostprijs en waarde van water. Vandaag beleven we een energiecrisis, straks krijgen we een watercisis. Daarom moeten we ons water zo goed mogelijk beheren.”

Heb jij al nagedacht over welke opportuniteiten goed zijn voor het milieu én voor je business? Wat Aggéres kan, kun jij namelijk ook: duurzamer én succesvol ondernemen ligt meer dan ooit binnen handbereik. Wij van KBC zetten graag onze schouders onder je plannen. Zo bewegen we mee met jouw toekomst en met de samenleving. Durf dromen, durf plannen, durf vragen!

Foto: ©Aggeres

Snel mee

Ontdek onze nieuwe toepassing 'Inzichten werkkapitaal'.

KBC beweegt met je mee

Ontdek hoe we samen het beste uit je zaak halen.

De mogelijkheden van een adequaat cookiebeleid

Welke cookies zijn belangrijk voor jouw website? Ontdek enkele opportuniteiten.

Tweede verblijf

Wat je zeker moet weten over de nieuwe fiscaliteit.