Tenzij dit is vermeld, hebben de pagina’s die je bekijkt op deze website als doel je te informeren. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt, en dit zo goed mogelijk. KBC Bank NV en CBC Banque SA geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

KBC Bank NV en CBC Banque SA zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de toegang tot, het lezen van of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan KBC Bank NV en CBC Banque SA, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.