Je motorverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets

Je motorverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets

Een verzekering op jouw maat

Neem je alleen de wettelijk verplichte verzekering? Of wil je meer zekerheid? Kies de opties die jij belangrijk vindt.

Extra korting

Al een auto- of brandverzekering bij KBC? Vraag dan naar ons extra voordelige tarief.

Schade aangeven met onze apps

Schade geef je aan in KBC Mobile en KBC Touch. Waar je ook bent. Zo kunnen we snel het nodige doen.

Een ongeval is soms snel gebeurd. Met de motorverzekering van KBC ga je goed verzekerd de weg op.

Je motor verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid

Je motor verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid

Rijd je op de openbare weg met een motor? Dan ben je wettelijk verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Wel verzekerd

 • Schade die je met je motor aan anderen toebrengt, zowel materieel (blikschade, schade aan gebouwen …) als lichamelijk (doden of gewonden)
 • Raakte een zwakke weggebruiker gewond bij een ongeval waarin je motor betrokken was? Dan vergoeden we die verwondingen, ook al was jij niet in fout

 

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen motor
 • Lichamelijke verwondingen die je als bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • Schade veroorzaakt door deel te nemen aan wedstrijden

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Opties: extra verzekeringen voor meer zekerheid

Als je meer zekerheid wil, is het slim deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid uit te breiden met enkele opties. Belangrijk: dat is niet wettelijk verplicht. Het kan je wel heel wat kosten besparen. Lees er alles over hieronder.

1. Een verzekering rechtsbijstand: deskundig advies en juridische hulp bij schade

De kans dat je naar aanleiding van een ongeval in een discussie terechtkomt, is groot. Defendo, de afdeling rechtsbijstand van KBC, staat je dan bij met juridische hulp.

Breid je motorverzekering uit met een verzekering rechtsbijstand
 • Je bent het niet eens over wie de schade heeft veroorzaakt of wie ervoor verantwoordelijk is
 • Je loopt schade op en de aansprakelijke wil of kan je niet vergoeden
 • Je bent ontevreden over de herstelling van je motor
 • Je bent het niet eens met de intrekking van je rijbewijs

We streven altijd naar een minnelijke schikking. Lukt dat niet? Dan kies je zelf een advocaat die je bijstaat voor de rechtbank. Wij betalen alle gerechtelijke kosten tot 100.000 euro. En als blijkt dat de persoon die jouw schade moet betalen geen geld heeft, dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro.

Wel verzekerd

 • Heeft de tegenpartij jou schade toegebracht? Dan helpen we je die terug te vorderen
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen, zoals bij de aankoop van je motor of het herstel ervan
 • Juridische hulp bij administratieve geschillen, zoals de inschrijving van je voertuig, de intrekking van je rijbewijs en de technische keuring
 • Strafrechtelijke verdediging als je verdacht wordt van een verkeersmisdrijf, zoals met overdreven snelheid rijden of dronken je motor besturen

Niet verzekerd

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over betaald personen- en goederenvervoer
 • Geschillen over de deelname aan wedstrijden en opzettelijke misdrijven
 • Geschillen over het huren of verhuren van je motor

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

2. Een bijstandsverzekering: pechhulp en bijstand voor je motor in België of daarbuiten

Pechhulp en bijstand voor je motor in België of daarbuiten

Stilstaan met pech of door een ongeval is verre van leuk, maar met een bijstandsverzekering wordt je leed verzacht. Je mag immers rekenen op bijstand voor je motor én pechverhelping. In België en daarbuiten.

Wel verzekerd

 • Rijdt je motor niet meer door een ongeval of pech? Wij zorgen voor pechverhelping of het slepen van je motor
 • Bij een ongeval of pech in het buitenland betalen we ook de kosten voor vervangend vervoer of overnachting
 • Wordt je motorfiets gestolen, dan betalen we de kosten van vervangend vervoer in het buitenland en vervoeren we je naar je woonplaats in België

Niet verzekerd

 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening en trainingen
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • KBC betaalt geen herstellingen, enkel kosten zoals takelkosten en verzendingskosten voor wisselstukken

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden

3. Een ongevallenverzekering: als bestuurder ook verzekerd voor je eigen lichamelijke letsels

Je motor is goed verzekerd. En jij?
Wist je dat je als bestuurder niet verzekerd bent voor lichamelijke letsels als je een ongeval veroorzaakt? Met een ongevallenverzekering is elke bestuurder die met je motorfiets mag rijden ook zelf goed verzekerd.

Wel verzekerd

 • Kosten voor medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Vergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Ook als je voor het ongeval verantwoordelijk was, betalen we de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

4. Een verzekering voor diefstal en brand

Met deze verzekering is je voertuig ook verzekerd tegen schade door diefstal, poging tot diefstal en brand. Total loss? We garanderen de terugbetaling van de aankoopprijs tot 12 maanden na de aankoop.
Deze verzekering kun je niet online afsluiten. Dat kan enkel bij een expert Verzekeren in een van onze kantoren.
 

Wel verzekerd

 • Schade door brand, ontploffing of blussingswerken
 • Smeltschade door een kortsluiting
 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Schade aan je motor door een ongeval of vandalisme in de periode dat hij gestolen was
 • We betalen de sleepkosten en repatriëringskosten van de motor en bestuurder(s) tot maximaal 750 euro

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen motor door een verkeersongeval
 • Diefstal als je motor niet op slot was en zich op een publieke plaats bevond
 • Schade door slijtage of een gebrek aan onderhoud
 • Schade die je met opzet veroorzaakt
 • Verwondingen die je als bestuurder oploopt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets kan één of meer van bovenstaande verzekeringen bevatten. Het type verzekering kun je afleiden uit de benaming van de verzekering.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker het informatiedocument voor je de verzekering afsluit

Hoeveel kost een motorverzekering bij KBC?

Je bromfietsverzekering of scooterverzekering

Verzeker je brommer klasse A en klasse B. Sluit alleen een verplichte verzekering of kies voor extra’s en geniet een uitgebreide bescherming.
Je bromfietsverzekering of scooterverzekering

Je auto verkopen

Hoe begin je eraan? En wat mag je zeker niet vergeten? Wij helpen je op weg.
Je auto verkopen

Je eerste auto kopen?

Hoe financier en verzeker je je eerste wagen? Je hebt tal van mogelijkheden en oplossingen, op jouw maat.
Je eerste auto kopen?

Welke auto kopen?

Een auto kiezen: zo begin je eraan.
Welke auto kopen?