Je Visa-kaart gebruiken

Je Visa-kaart gebruiken

Op zoek naar een nieuwe kredietkaart?

Bij KBC kun je uit verschillende kredietkaarten kiezen, elk met hun eigen eigenschappen. Vergelijk hier je opties en vind de kaart die bij je past. Je kunt je kredietkaart in een-twee-drie online aanvragen.

Heb je al een Visa-kredietkaart bij KBC?

KBC biedt de Visa-kredietkaart Silver (Flex) niet langer aan, sinds 20 juni 2017. Maar als je er al een hebt, kun je die wel nog verder gebruiken. Je behoudt hetzelfde gebruiksgemak. We sommen alle eigenschappen voor je op:

Veilig en gemakkelijk betalen, ook online

Je betaalt veilig en overal: in restaurants, hotels, online, in binnen- en buitenland, dankzij het Visa-netwerk. Ook geld opnemen is mogelijk aan alle geldautomaten met het Visa-logo.

Je aankopen extra verzekerd

 • Verlengde garantie: deze verzekering bij je Visa-kaart geeft je 2 jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode. Werkt je vaatwasser, televisietoestel of boormachine na drie jaar plots niet meer? Dan wordt de herstelling of vervanging terugbetaald.
 • Aankoopbescherming: deze verzekering verzekert je aankopen bovendien gedurende 90 dagen na aankoop tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade. Koop je een dure trui en scheur je een week later de mouw aan een deurklink? Geen probleem, ook dergelijke schade is gedekt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht
 • Gewone slijtage

Ruime uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet van de Visa kaart bij KBC bedraagt standaard 2.500 euro per maand.

Flexibel terugbetalen met KBC Flex Budget

Wat je betaalt met je kredietkaart, gaat normaal gezien de volgende maand in één keer van je rekening. Wil je je uitgaven gespreid over verschillende maanden kunnen terugbetalen? Koppel aan je KBC-kredietkaart dan KBC Flex Budget. Dat is een extra geldreserve die je kunt terugbetalen op je eigen tempo. In ruil voor een bepaalde rente, kies je hoeveel je maandelijks aflost. 

Lees meer over KBC Flex Budget.

Hoeveel kost een Visa kaart bij KBC?

Prijs KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Silver

3 euro per maand (2 euro voor de KBC-Plusrekening, 1 euro voor de kredietkaart)

Bijdrage optionele verzekering Financiële Bescherming (enkel mogelijk in combinatie met KBC Flex Budget)
 • 0,35% maandelijks (bij 1 verzekerde)
 • 0,65% maandelijks (bij 2 verzekerden)

op het opgenomen kredietbedrag

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
Geld overschrijven naar je zichtrekening (enkel mogelijk met KBC Flex Budget)** 1% van het bedrag en minimaal 5 euro

**Niet van toepassing voor kredietkaarten afgenomen sinds 29-8-2016

Goed om te weten

Verzekering aankoopbescherming en verlengde garantie

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd. gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG,, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd in de Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening en erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02545 77 79, e-mail ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem of via info.be@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.

Voor de optionele verzekering financiële bescherming

 • De Verzekering Financiële Verzekering is een verzekeringsovereenkomst die door KBC Bank werd afgesloten bij KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel op Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Je kunt enkel een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering.
 • Je kunt een beroep doen op de verzekering zolang jouw kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • De dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op www.kbc.be/reglementen. Alleen de dekkingsvoorwaarden bepalen jouw recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • Jouw KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor jouw klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekering.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de Verzekering financiële bescherming.
 • Je vindt de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen onder de rubriek ‘Meer info’ en in elk KBC-bankkantoor.

De KBC-Kredietkaart Silver is een kredietkaart, met kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226; RPR Brussel, FSMA 026 256 A. 

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart Silver, de KBC-Kredietkaart Gold of de KBC-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank NV.

Het jaarlijkse kostenpercentage van 12,44% voor KBC-Kredietkaart Silver met KBC Flex Budget wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen:

 • *het standaard kredietbedrag, zijnde 2.500 euro voor KBC-Kredietkaart Silver met KBC Flex Budget;
 • *de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar;
 • *het meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming is het verrichten van betalingen bij handelaars binnen de SEPA- zone;
 • *een debetrente (variabel) van 10,09% voor KBC-Kredietkaart Silver met KBC Flex Budget;
 • *de kosten van de kredietkaart, zijnde 22 euro voor KBC-Kredietkaart Silver met KBC Flex Budget;
 • *de duur van het krediet die één jaar bedraagt;
 • *de terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn);
 • *de berekening van debetrente overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen