Reispakket


7,00 euro
per maand
 1. Reisannulering
 2. Franchise bij schade huurvoertuig
 3. Dringende aankopen bij vertraging bagage
Vraag je Reispakket aan

Vertrek goed verzekerd op reis

Moet je onverwacht je reis annuleren of vroeger terugkeren? Is je bagage vertraagd? Of heb je je huurvoertuig beschadigd en moet je de franchise betalen? Voeg het Reispakket toe aan je KBC-Kredietkaart en slaap overal ter wereld op beide oren.

Welke waarborgen zitten in het Reispakket?

Het Reispakket is een optioneel en betalend verzekeringspakket.

In het pakket zitten 3 waarborgen:

 1. Reisannulering
 2. Franchise bij schade huurvoertuig
 3. Dringende aankopen bij vertraging bagage

1. Reisannulering

Kijk snel weer uit naar een nieuwe trip

Wat als je je reis moet annuleren of afbreken? Een deel van je gemaakte reiskosten krijg je terugbetaald dankzij de waarborg Reisannulering bij je KBC-Kredietkaart.

Wel verzekerd

De vergoeding van je kosten bij reisannulering of -onderbreking zijn gewaarborgd, met een maximum van 10.000 euro per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen:

 • Bij plotse ziekte, ongeval of overlijden van de toetreder, een familielid tot in de 2de graad of een persoon die onder hetzelfde dak woont én die fiscaal ten laste is van de toetreder of waarover hij het hoederecht heeft
 • Bij ernstige materiële schade aan de hoofdverblijfplaats van de toetreder
 • Bij weigering van de vereiste vaccins om (vooraf niet bekende) medische redenen
 • Bij weigering van een visum ondanks correcte procedure waarbij de verzekerde niet eerder geweigerd werd

Niet verzekerd

 • Zakenreizen
 • Vervoer dat niet dient om van en naar de vakantiebestemming te gaan
 • Annulering of onderbreking door medische aandoeningen of letsels die bestonden op het ogenblik van het boeken van de reis
 • Schadegevallen door overmatig alcoholgebruik, verdovende- of geneesmiddelen die niet werden voorgeschreven door een dokter
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden

2. Franchise bij schade huurvoertuig

Krijg de franchise van een huurvoertuig terugbetaald

Je bent op reis en je huurvoertuig wordt beschadigd of gestolen? Is er in de verzekering van het voertuig een franchise van toepassing? Dan krijg je die franchise terugbetaald.

Wel verzekerd

Je kunt een beroep doen op de waarborg Franchise bij schade huurvoertuig als:

 • Je in het buitenland een voertuig huurt voor privédoeleinden en maximaal 30 dagen
 • De verhuurmaatschappij een professionele verhuurder is

Het huurcontract mag wel in België zijn gesloten.

Deze waarborg vergoedt de franchise als die minstens 100 euro bedraagt. De maximale vergoeding is 2.500 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Niet verzekerd

 • Franchise bij huur van aanhangwagens
 • Schade die veroorzaakt is voor of na de overeengekomen huurperiode
 • Als je het huurvoertuig gebruikt voor professionele doeleinden
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden

3. Dringende aankopen bij vertraging bagage

Bagage vertraagd? Je dringende aankopen worden vergoed

Komt je bagage later aan op de luchthaven en moet je daardoor kledij en toiletartikelen nieuw aankopen? Deze waarborg vergoedt de dringende aankopen die je moet doen in afwachting van je bagage.

Wel verzekerd

De waarborg Dringende aankopen bij vertraging bagage dekt de aankopen die niet door de luchtvaartmaatschappij worden vergoed:

 • Bagage meer dan 4 uur te laat: vergoeding van maximaal 250 euro per reis voor alle verzekerden
 • Bagage meer dan 48 uur te laat: extra vergoeding van maximaal 500 euro per reis voor alle verzekerden

Niet verzekerd

 • Wanneer je je bagage bij het vertrek niet in beheer hebt gegeven of wanneer die te laat werd ingecheckt
 • Wanneer je je bagage niet ophaalt
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden
Vraag je Reispakket aan

Meer info over het Reispakket

Je Reispakket activeren:

 1. Meld je aan in KBC Mobile
 2. Tik op 'Mijn KBC'
 3. Kies je kredietkaart onder 'Betaalmiddelen'
 4. Tik op de drie puntjes rechtsboven
 5. Tik op 'Bekijk pakketten' als je nog geen pakket hebt toegevoegd of op 'Beheren' naast 'Je Pakketten' als je al een pakket hebt toegevoegd
 6. Vink het Reispakket aan en lees het bijhorend informatiedocument
 7. Tik op 'Ik neem dit pakket'
 8. Tik op 'Naar tekenen' en volg de instructies
 9. Zodra je hebt getekend, is je pakket geactiveerd

Je Reispakket beëindigen:

 1. Meld je aan in KBC Mobile
 2. Tik op 'Mijn KBC'
 3. Kies je kredietkaart onder 'Betaalmiddelen'
 4. Tik op de drie puntjes rechtsboven
 5. Tik op 'Beheren' naast 'Je pakketten'
 6. Vink het Reispakket uit
 7. Tik op 'Naar tekenen' en volg de instructies
 8. Zodra je hebt getekend, is je pakket beëindigd

Je kunt je pakket beëindigen na de minimumlooptijd van 12 maanden. Als je na deze minimumlooptijd je pakket stopzet, gaat de beëindiging in vanaf de laatste dag van de lopende maand.

 1. Lees de algemene voorwaarden aandachtig voor je het schadeaangifteformulier invult. Zo weet je wat wel en wat niet verzekerd is.
 2. Vul het aangifteformulier volledig en duidelijk in, elke vraag is van belang voor de behandeling van je dossier.
 3. Voeg de nodige bewijsstukken toe. Stuur je aangifte met alle bijlagen in één keer door.
 4. Als je dossier volledig is, wordt je aangifte sneller en grondiger verwerkt. Als je toch een document nastuurt, vermeld dan het dossiernummer dat werd toegekend, dan komt het document in het correcte dossier terecht. Je kan een aangifte opsturen naar KBC Verzekeringen of mailen naar schade@kbc.be.

Wil je een uitgebreide reisverzekering? Check de KBC-Polis voor uw Reizen.

Goed om te weten

De KBC-Kredietkaart is een kredietkaart met als kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A.

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank nv. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank nv.

Het Belgische recht is van toepassing op alle hier genoemde waarborgen. Deze waarborgen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).

Het Reispakket is een verzekering die werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Je hebt enkel recht op vergoeding als je bij het reserveren en betalen van het reiscontract of huurcontract van het huurvoertuig al bent toegetreden tot deze verzekering en je op het moment van het schadegeval de toetreding nog niet hebt opgezegd. Je moet dus ononderbroken in het bezit zijn geweest van een actieve kredietkaart en toegetreden blijven tot dit Reispakket.

De verzekering eindigt van rechtswege wanneer het contract tussen KBC Bank nv en de verzekeraar wordt stopgezet.

Elke kredietkaarthouder kan op ieder moment beslissen of hij wil toetreden tot het Reispakket. De verzekeringsdekking start op het eerste uur van de dag volgend op de toetreding. De verzekeringsperiode duurt minstens 1 jaar. Uittreden kan, na deze periode, op elk moment door het digitale proces in KBC Mobile te doorlopen of door de stopzetting te laten registreren in een KBC-kantoor.

De dekkingsvoorwaarden zijn beschikbaar in elk KBC-kantoor of op www.kbc.be/kredietkaart. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar. De volledige lijst met uitsluitingen is terug te vinden in de algemene voorwaarden.

Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement,  Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of bij ombudsman@ombudsfin.be, www.ombfin.be. Bij klachten over de verzekering kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Lees zeker dit informatiedocument voor je toetreedt tot de verzekering

Vraag je Reispakket aan