Artikel

Onze aarde, geef ze niet uit handen

Ongebreidelde productie in combinatie met een wegwerpmaatschappij: de vervuiling loopt uit de hand, de afvalberg wordt almaar groter. De gevolgen voor de aarde en het klimaat worden nu heel tastbaar. Maar samen met die afvalberg groeit het bewustzijn dat we het tij moeten keren.

Klimaatactie: pure noodzaak

52 jaar geleden ontstond Earth Day of Dag van de Aarde. Een beweging die als doelstelling heeft consumenten bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen die dat heeft voor onze aarde. Die dag wordt jaarlijks op 22 april gevierd. Klimaatopwarming is één van de belangrijkste thema’s. 

Wereldwijd zijn heel wat landen overtuigd van de noodzaak om het klimaatprobleem aan te pakken. 195 landen ondertekenden in 2015 het klimaatakkoord van Parijs. De Europese Unie wil tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraal worden. Ambitieuze, maar noodzakelijke doelstellingen die grote inspanningen zullen vragen van iedereen. 

KBC Groep en haar klimaatambities

KBC Groep stelt zichzelf de volgende ambitieuze doelstellingen voor 2030: 

  • een daling van de eigen CO2-uitstoot met 80% ten opzichte van referentiejaar 2015. Momenteel werd 71% bereikt; 
  • eind 2021 bereikte KBC netto-klimaatneutraliteit voor wat haar eigen directe klimaatafdruk betreft, door in te zetten op telewerk en groene mobiliteit en het verschil te compenseren; 
  • 100% van de verbruikte elektriciteit komt uit groene stroom, deze doelstelling is nu in België al bereikt; 
  • kredieten aan de energiesector gaan voor 65% naar hernieuwbare energieprojecten. In 2021 werd 63% bereikt;  
  • geen financiering meer van ontginning of energieopwekking uit steen- of bruinkool. Deze doelstelling is reeds bereikt voor directe financieringen.  

KBC Groep ondertekende ook de ‘Collectieve Verbintenis tot Klimaatactie’, een initiatief van de Verenigde Naties. De bedoeling is de vergroening van de economie te stimuleren en de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C en zo mogelijk 1,5°C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. 

Door enkel nog te investeren in bedrijven met een degelijk klimaatbeleid, geven beleggers een krachtig signaal.

Kenneth De Bruycker - Expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

Jouw geld, geen druppel op een hete plaat

In het verlengde van die Collectieve Verbintenis ligt Climate Action 100+, een wereldwijd initiatief van vermogensbeheerders waar KBC Asset Management, de vermogensbeheerder van KBC, deel van uitmaakt. De bedoeling is de bedrijven met de grootste uitstoot van broeikasgassen te sensibiliseren rond klimaatverandering en hen aan te sporen de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken. Hiermee moedigt KBC AM samen met andere vermogensbeheerders bedrijven aan een klimaatbeleid uit te werken om hun CO2-uitstoot te beperken en ook om op transparante wijze te communiceren over hun acties.  

In het Verslag aan de samenleving beschrijft KBC hoe ze haar rol in de maatschappij opneemt en hoe we onze eigen klimaatdoelstellingen omzetten in resultaten. 

Lees hier het Verslag aan de samenleving van KBC. 

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou