Voorzichtige lichtpuntjes sieren de toekomst van alternatieve energie aandelen

Alternatieve energie aandelen stonden het voorbije jaar onder druk. Terwijl traditionele oliereuzen rond records noteren, imploderen de aandelen van spelers in hernieuwbare energie. Hoe komt dat? En vooral: ziet de toekomst van deze aandelen er rooskleuriger uit? 

De markt vreesde ervoor dat ontwikkelaars van hernieuwbare energie de hogere financierings- en investeringskosten onvoldoende zouden kunnen doorrekenen in hun nieuwe projecten. Met tuimelende aandelenkoersen tot gevolg. Maar de huidige waardering biedt kansen.

Anthony Sandra, Portfolio Manager KBC Asset Management

Renteklim is boeman

“De sterke wereldwijde renteklim is zonder twijfel de grootste boeman”, zegt Anthony Sandra, Portfolio Manager bij KBC Asset Management. “Nutsprojecten zijn langetermijnactiva, gefinancierd met schulden en leningen. Wanneer de rente snel stijgt, worden deze leningen duurder. Waarderingen en rendementen krijgen dan meteen een klap. Investeerders stellen zich eerder afwachtend op.”
Hetzelfde geldt voor uitbaters van elektriciteitsnetwerken, zoals Elia in België en Terna in Italië. Door hun stabiele cashflow lijken ze een beetje op obligaties, waardoor ze last hebben van de stijgende rente.
Ook particulieren hebben de rentestijging gevoeld. Leningen voor de installatie van zonnepanelen werden duurder. Inflatie zorgde bijkomend voor een belangrijke impact op hun inkomen, waardoor ze energiezuinige investeringen bij nieuwbouw en/of renovatie op de langere baan schoven. 

Niet alleen de financieringskosten liepen op. Ook materialen, grondstoffen, personeel en transport werden duurder, waardoor marges onder druk kwamen te staan. Complexe vergunningsprocessen, nijpende personeelstekorten en onduidelijkheden rond belastingvoordelen kunnen toegevoegd worden aan het lijstje van hindernissen naar een echte doorbraak.  

Dankzij verbetering in de toeleveringsketting, konden installateurs hun goed gevulde voorraden afbouwen en kon, mede door het milde klimaat, ook de gas- en elektriciteitsprijs sterk dalen na de piekniveaus in 2023. Hierdoor zagen de toeleveranciers van omvormers en zonnepanelen hun orders sterk slinken. “De makers van zonne-energie apparatuur zien trouwens het meest af op de beurs, gezien de toevloed van goedkope concurrentie uit China. Getuige hiervan zijn de plannen van Meyer Burger om haar Duitse fabriek te sluiten”, weet Sandra. 

Strategische onafhankelijkheid

Eén van de drijfveren van het Fitfor55 en de Green Deal is om Europa ’s afhankelijkheid van het buitenland te verminderen, ook binnen de energietransitie. Doel is om logistieke ketens te verkorten en productie deels opnieuw naar Europa te halen. “Het oorlogsconflict tussen Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld, maakte onze afhankelijkheid van Russisch gas nog eens pijnlijk duidelijk en onderstreept het belang van strategische onafhankelijkheid, zegt Sandra.

De zoektocht naar energieonafhankelijkheid heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen in alternatieve energiebronnen.

Anthony Sandra, Portfolio Manager KBC Asset Management

Voor de zonne-energiesector is Europa te laat met haar streven naar onafhankelijkheid. Bijna alle capaciteit zit in China. Europa wil nu absoluut vermijden dat de windenergiesector hetzelfde lot moet ondergaan. Op dit moment is deze sector hier nog baanbrekend, zowel onshore als offshore. Via het in oktober 2023 gelanceerde Wind Action Plan wil Europa de sector verder ondersteunen met financiering, versnelling van vergunningen, verbetering van het veilingsysteem en creëren van een eerlijke en concurrentiële omgeving.  

Binnen de waterstofsector zullen de resultaten van de eerste veiling van de Europese waterstofbank met argusogen worden gevolgd. Dit zou de waterstofeconomie in Europa naar een concurrentiële en industriële schaal moeten brengen. ”Belangrijk, want waterstof is één van de oplossingen om een tijdelijk teveel aan hernieuwbare energie voor langere termijn op te slaan en koolstofintensieve sectoren zoals transport, cement, staal,… te vergroenen”, benadrukt Sandra.   

Strategische onafhankelijkheid is een globale trend. Ook in de Verenigde Staten (VS) kadert de Inflation Reduction Act in het streven naar meer zelfredzaamheid. Door eisen te stellen omtrent de afkomst van componenten uit de VS vooraleer te kunnen genieten van het takskrediet, kan men productiecapaciteit naar daar halen. Zo creëert men extra jobs binnen de hernieuwbare energiesector en wordt men minder afhankelijk van olie, gas en LNG,…  Amerika heeft wel nog kansen op vlak van zonne energie. Grote Amerikaanse toeleveranciers bouwen alvast mee aan dit verhaal.

Licht aan het einde van de tunnel

Het is nog onduidelijk wanneer de Amerikaanse en Europese centrale banken een eerste renteverlaging zullen doorvoeren. Het lijkt erop dat dit eerder in de zomer of zelfs in het najaar zal zijn. In een reactie daarop, kroop de langetermijnrente opnieuw omhoog en zette deze de hernieuwbare energiesector weer danig onder druk. Ook de elektriciteitsprijs blijft onder druk, vooral in Europa, wat eveneens weegt op het sentiment.  

 “Door de slechte prestatie is de waardering van alternatieve energie aandelen intussen teruggevallen tot niveaus van 5 jaar geleden. Dit zou ondersteunend moeten werken in afwachting van beterschap op rente- en elektriciteitsprijsniveau. Enkele bedrijven hebben al resultaten gepubliceerd die positief konden verrassen, vooral qua vooruitblik”, verklaart Sandra. “Ook voor overnames is deze lagere waardering een goede zaak. Kijk maar naar investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) die Encavis overneemt, één van de grotere spelers uit het veld. Een teken dat de waardering vandaag aantrekkelijk is.”

In zowel de Amerikaanse als de Europese residentiële markt, lijkt de vraag naar
zonnepanelen - en dan vooral met een batterijopslagsysteem - uit te bodemen.   In de VS zorgt de verlenging van de takskredieten binnen de Inflation Reduction Act voor een hernieuwde interesse in de bouw van windmolenparken.    
Ook in Europa zijn de verwachtingen voor wind- en zonne energie hoog gespannen.

Volgens het in januari gepubliceerde rapport van het Internationaal Energie Agentschap zal het aandeel van wind en zonne-energie tegen 2028 maar liefst verdubbelen tot 25% van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit.

Anthony Sandra, Portfolio Manager KBC Asset Management

Verschillende Europese overheden hebben de biedprijzen voor veiling van hernieuwbare energiecapaciteit opgetrokken. Zo kunnen de gestegen investerings- en financieringskosten gecompenseerd worden voor de ontwikkelaars. Men versnelt ook de vergunningstoekenning en investeert volop in de versterking van het elektriciteitsnetwerk om de “file” in de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energieprojecten op te lossen.  “Want Europa blijft bij zijn doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% terug te dringen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te halen, is een versnelling in de uitbouw van hernieuwbare energie essentieel”, aldus Sandra.  

Kansen voor milieu én beleggers

Hoewel de investeringen in energietransitie enerzijds meedeinen op de economische cyclus en anderzijds tijdelijk gehinderd kunnen worden door geopolitieke belangen, is iedereen het erover eens: de trend van energietransitie en het thema van alternatieve energie zijn onomkeerbaar, wat betekent dat er ook voor de belegger een breder waaier aan opportuniteiten is.

Energietransitie staat opnieuw op de radar. Vooruitzichten zijn goed op korte én lange termijn. De huidige waardering biedt kansen. Dat betekent goed nieuws voor hernieuwbare energie, voor slimme elektriciteitsnetwerken en energiemeters. 

Alles wijst erop dat de uitrol van hernieuwbare energie de komende jaren nog sneller zal verlopen dan in het verleden. Het is dan ook een kwestie van ‘moeten’ want zonder een drastische uitbreiding van hernieuwbare energie haalt de wereld het doel van netto-nulemissies tegen 2050 niet.
“Zolang het businessmodel intact blijft, zal de sector terug rechtkrabbelen. Want hernieuwbare energie is essentieel in het terugdringen van de broeikasgassen en de strijd tegen de klimaatverandering”, besluit Sandra. 

De verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, evenals de ontwikkeling van energieopslag en distributiesystemen biedt kansen voor milieu én beleggers.

Anthony Sandra, Portfolio Manager KBC Asset Management

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.