Wat beleggers motiveert om duurzaamheid mee te nemen in hun beleggingskeuzes

Milieu- en sociale uitdagingen zijn groter dan ooit. Om deze aan te pakken zijn investeringen nodig. Om tegen 2050 een koolstofarme energievoorziening te bereiken, schat GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) dat ongeveer 125 biljoen dollar nodig is. Een groot deel daarvan kan via particuliere investeerders opgehaald worden. Deloitte en KBC bevroegen 1000 personen en kwamen zo tot inzichten over wat beleggers motiveert om duurzaamheid mee te nemen in hun beleggingskeuzes. 

Bij duurzaamheid denken we in de eerste plaats aan zaken uit ons dagelijks leven zoals vervoer, voeding en woning. Zelden denken we aan ons spaargeld. Nochtans kan spaargeld een grote impact hebben.

Nathalie Bally, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

Bewustwording is de eerste stap naar verantwoord beleggen

Dat duurzaamheid belangrijk is in het dagelijks leven, bevestigt 78% van de bevraagde personen. 62% heeft al verantwoorde beleggingen, al is het aandeel in hun beleggingsportefeuille soms beperkt. Deze cijfers wijzen enerzijds op een sterk duurzaamheidsbewustzijn bij heel wat mensen en anderzijds op een groot potentieel om duurzaamheid verder in beleggingskeuzes te integreren.

“Via onze ‘Responsible Investing first’ aanpak, geven we verantwoord beleggen een verdiende plaats in het vermogen. We schuiven verantwoorde beleggingsoplossingen bewust naar voren, zowel in onze digitale communicatie als in persoonlijke gesprekken. Het resultaat is dat bij KBC reeds 45% van het beheerde vermogen verantwoord belegd is”, aldus Bally, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management.  

Duurzaamheid bespreekbaar gemaakt

Regelgeving zoals MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), verplicht financiële instellingen onder meer om de duurzaamheidsvoorkeuren van hun beleggers te bevragen en hier in hun verdere adviesverlening rekening mee te houden. Dit helpt zowel de belegger als de bank om duurzaamheid bespreekbaar te maken. Meer nog, in tegenstelling tot wat men dacht, waarderen beleggers proactieve gesprekken over verantwoord beleggen sterk, zo blijkt uit het onderzoek. 

Hoewel het een uitdaging is om duurzaamheidsvoorkeuren van de klant af te stemmen op het MiFID kader, blijkt het merendeel van de mensen dit gesprek met hun bank een meerwaarde te vinden.

Nathalie Bally, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

Toch hebben mensen nood aan meer informatie dan regelgeving alleen. 33% van de bevraagde personen verkiest een persoonlijk relatiegesprek. 27%  geeft voorkeur aan de website. En 22%  prefereert de app van de bank.  “Actuele digitale communicatie en permanente training van adviseurs inzake verantwoord beleggen zijn noodzakelijk. Op die manier worden beleggers ten allen tijde geholpen in een domein waar veel verandert en kunnen ze vertrouwen hebben“, zegt Bally.

Vertrouwen is key als je stappen voorwaarts wil zetten met je klant. En hoewel de bevraagde personen vaak te weinig informatie bezitten over kwaliteitslabels, gebruikt 61% ze toch als leidraad bij productkeuzes. “Bij KBC zijn alle verantwoorde fondsen gelabeld via Towards Sustainability. Dit label, wordt gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan en legt de lat om fondsen al dan niet verantwoord te noemen”, verduidelijkt Bally.  

Beleggers willen hun persoonlijke waarden gereflecteerd zien

Beleggers willen op de hoogte zijn van de duurzaamheidsprestaties van hun beleggingen. Slechts 42% van de bevraagde personen geeft aan hier voldoende informatie over te krijgen. Het is duidelijk dat er nog stappen kunnen gezet worden op vlak van transparantie. Beleggers willen de impact van hun beleggingen veruitwendigd zien en ook kunnen beoordelen hoe hun beleggingen hun persoonlijke waarden weerspiegelen. Het inspelen op de drie ESG(1)-pijlers van verantwoord beleggen, alsook het uitsluiten van slechte praktijken bij bedrijven of sectoren zijn daarbij de meest tastbare voorbeelden. “KBC hanteert een streng uitsluitingsbeleid bij de screening van alle verantwoorde beleggingsfondsen. Bovendien focust de fondsbeheerder op de drie ESG-pijlers via specifieke duurzaamheidsdoelstellingen”, vult Bally aan.  

Financieel rendement is voor elke belegger belangrijk

Financieel rendement is belangrijk, ook bij verantwoord beleggen. De studie geeft aan dat de perceptie van mensen verschillend is als het gaat over de impact van verantwoord beleggen op rendement. Ook binnen de academische wereld is er geen eenduidige visie op het te verwachten financieel rendement van duurzame beleggingen tegenover dat van conventionele beleggingen. KBC is van mening dat de rendementen van verantwoorde fondsen niet hoeven onder te doen voor die van conventionele beleggingen, zeker niet op langere termijn.   

De toekomst nemen we zelf in handen

Het doel van de studie is om inspiratie te bieden aan alle partijen die mee timmeren aan de weg naar een duurzame transitie. De sociale, ecologische en economische uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, vragen een doordacht en gepast antwoord van de financiële sector. Ook als vermogensbeheerder willen we reflecteren over hoe we beleggers nog beter kunnen begeleiden in hun keuze om al dan niet verantwoord te beleggen.  

Deze studie geeft ons inzicht in hoe beleggers met duurzaamheid bezig zijn en van welke thema’s ze wakker liggen. Dat helpt ons om het duurzaamheidsverhaal verder vorm te geven, op de juiste domeinen de nodige inspanningen te leveren en zo onze pioniersrol te blijven vervullen.

Nathalie Bally, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

 

[1] Environmental (Milieu), Social (Sociale zaken) & Governance (Goed bestuur)

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.