Zowel positieve verbintenissen als uitdagingen… Wat betekent COP28 voor de belegger?

COP 28, de 28ste editie van de VN-klimaatconferentie, heeft bij de afsluiting ervan op 13 december 2023 geen kanjer van een eindverklaring met zich meegebracht. Maar het was ook geen maat voor niets. Het heilige huisje van fossiele brandstoffen sneuvelde, wat meteen ook deuren opent voor vooruitziende beleggers.

Waterstof, biobrandstoffen en Next Gen batterijen staan nog in hun kinderschoenen maar hebben het potentieel om olie van haar troon te stoten.

Jonas Theyssens, aandelenanalist KBC Asset Management

 

Heilig huisje gesneuveld

De uitfasering van fossiele brandstoffen beroerde de gemoederen het meest. “Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke inkomstenbron voor Rusland en veel Arabische landen. Het feit dat de onderhandelingen voorgezeten werden door oliestaat Dubai, bemoeilijkte het vinden van een consensus. Het OPEC-kartel riep haar leden op om elke overeenkomst die gericht was op energie, in plaats van emissies, te verwerpen”, aldus Cora Vandamme, Senior Economist bij KBC Economics.
 

Tegenkanting kwam van de voorstanders van de uitfasering van fossiele brandstoffen. Zij namen geen genoegen met de vage formulering in de kladversie van de eindverklaring, die naar het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen verwees als één van de acht opties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de uiteindelijke eindverklaring is de transitie weg van fossiele brandstoffen, op een rechtvaardige, geordende en billijke manier, expliciet benoemd.  

 

Het opnemen van alle fossiele brandstoffen in de eindverklaring geeft een sterk signaal naar de toekomst. Hoewel de uitfasering van fossiele brandstoffen niet opgenomen werd, staat een transitie weg van fossiele brandstoffen wel expliciet in de eindverklaring benoemd.

Cora Vandamme, Senior Economist KBC Economics

 

Verdrievoudiging hernieuwbare energie. Verdubbeling energie-efficiëntie

118 landen, waaronder België, maakten de niet-bindende belofte om de opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen tegen 2030. Het doel van deze verbintenis is om het aandeel van fossiele brandstoffen in de wereldwijde energieproductie dit decennium drastisch te verminderen.  Daarnaast streeft men ernaar de jaarlijkse groei van energie-efficiëntieverbeteringen te verdubbelen tegen 2030. “Een belangrijke stap wordt gezet. Een tegenvaller voor de reikwijdte van dit akkoord is wel dat de handtekeningen van China en India ontbreken”, nuanceert Vandamme. Beide landen behoren immers tot de grootste verbruikers van fossiele brandstoffen wereldwijd.

 

118 landen gaan de belofte aan om de opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen tegen 2030. Het behalen van dit doel vereist aanzienlijke investeringen.

Cora Vandamme, Senior Economist KBC Economics

 

Uitdagingen en financiering

Ondanks de honderden miljarden die via overheidsprogramma’s zoals de Inflation Reduction Act en het Europese Fit for 55 naar de sector vloeien, zagen we op de beurs voornamelijk rode cijfers. De kloof tussen de ambitieuze klimaatakkoorden en de bedrijfsresultaten bleef groot. Complexe vergunningsprocessen, nijpende personeelstekorten en onduidelijkheden rond belastingvoordelen zijn hindernissen naar een echte doorbraak.  Ook de hogere rente, waardoor investeerders zich eerder afwachtend opstellen, blijft een uitdaging.

Hoewel 2023 voelt als een koude douche voor beleggers in hernieuwbare energie, is COP28 een grote stap in de juiste richting. De energietransitie verloopt misschien niet in rechte lijn, maar dat ze niet meer te stoppen is, staat buiten kijf.

Jonas Theyssens, aandelenanalist KBC Asset Management

 

Brede waaier aan opportuniteiten voor de belegger

Hoewel de investeringen in energietransitie enerzijds meedeinen op de economische cyclus en anderzijds ook tijdelijk gehinderd kunnen worden door geopolitieke belangen, is iedereen het erover eens: deze trend is onomkeerbaar. En als belegger biedt dit kansen.

“In de eerste plaats denken we aan de producenten van hernieuwbare energie en ontwikkelaars van groene projecten. Deze zijn nodig om de belofte rond de verdrievoudiging van hernieuwbare energie waar te maken”, zegt Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management. De capaciteit aan groene stroom zal naar minstens 11,000 gigawatt moeten toenemen in amper 6 jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van 17%. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schat dat hiervoor een jaarlijkse investering van 1,2 biljoen dollar nodig is, een verdubbeling van het bedrag dat momenteel naar de sector vloeit.

Bedrijven die zonnevelden, windparken of waterkrachtcentrales bouwen en exploiteren, zullen nieuwe projecten opstarten. “Deze nutbedrijven hebben er een belabberd jaar opzitten, maar dergelijke afspraken, zoals nu tijdens de klimaattop, zijn zonder twijfel positief. Ze ondersteunen een blijvende vraag naar de projecten van deze bedrijven.  Ook het vooruitzicht op een minder strak monetair beleid maakt de toekomst van deze bedrijven opnieuw rooskleuriger”, aldus Theyssens.

Naast de producenten zelf, zullen ook bedrijven die toebehoren produceren en leveren een boost krijgen. “De stroom moet op het net aangesloten worden, willen we ze tot bij de bedrijven en huishoudens krijgen”, vult Theyssens aan. “Denk bijvoorbeeld aan schakelaars, transformatoren, bekabeling, zekeringen en omvormers. En als je weet dat, door de toename van hernieuwbare energie, de stroomvoorziening wisselvalliger wordt, dan duikt ook de vraag naar flexibele en slimme netwerken op, om vraag en het aanbod in balans te houden.”

 

Het aanbod aan grondstoffen, nodig voor het opwekken van hernieuwbare energie, heeft moeite om de vraag bij te benen. Het is dus belangrijk om te investeren in duurzame manieren om dit aanbod te verrijken, zoals recyclage van de grondstoffen.

Jonas Theyssens, aandelenanalist KBC Asset Management

 

Keerzijde van de medaille zijn de hoeveelheden grondstoffen die nodig zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie.  Niet alleen staal, maar ook zeldzame metalen zijn onontbeerlijk. Het aanbod heeft moeite om de vraag bij te benen. “Het zal belangrijk zijn om te investeren in duurzame manieren om dit aanbod te verrijken, zoals het mogelijk recycleren van deze grondstoffen”, vult Theyssens aan.  

 

Naast de productie van hernieuwbare energie, is ook het reduceren van het huidige energieverbruik belangrijk. De grootste winst valt te halen in het energievriendelijk maken van kantoorgebouwen en woningen, wereldwijd goed voor meer dan 40% van de jaarlijkse energieconsumptie. Producenten van energievriendelijke bouwmaterialen, ledverlichting, energiezuinige verwarming en airconditioningsystemen zullen profiteren van strengere regelgeving en duurzame renovatie. 

 

De toekomst is aan elektrische wagens én aan koolstofarme energiebronnen om het elektrisch wagenpark van de toekomst op te laden.

Jonas Theyssens, aandelenanalist KBC Asset Management

 

Wil men volledig af van fossiele brandstoffen dan kan men ook niet rond het wagenpark. Volgens de cijfers van de Autoconstructeursvereniging ACEA waren vorige jaar 1 op de 5 verkochte wagens elektrisch. Als we de plug-in hybride wagens meetellen dan heeft bijna meer dan 30% van de nieuwe wagens een stekker. De exponentiele groei van elektrische wagens vereist uiteraard een uitbouw van laadinfrastructuur. Maar ook andere vormen van transport zoals vrachtwagens, openbaar vervoer, vrachtschepen of vliegtuigen moeten op zoek naar andere brandstof. "Waterstof, biobrandstoffen en Next Gen batterijen staan nog in hun kinderschoenen maar hebben het potentieel om olie van haar troon te stoten", stelt Theyssens.

 

De overstap naar groene energie mag gezien worden als een structurele verschuiving, met een grote impact op het milieu én op uw beleggingen.

Jonas Theyssens, aandelenanalist KBC Asset Management

 

De transitie naar een koolstofarme economie is een must om de klimaatverandering af te remmen. Wereldwijd worden miljarden geïnvesteerd. En die massale investeringen komen niet alleen het klimaat ten goede, maar brengen ook voor beleggers opportuniteiten met zich mee.
 

De lat ligt hoog en het realiseren van de doelstellingen zal een flinke uitdaging zijn. “Het is als belegger noodzakelijk om goed je huiswerk te maken en een brede spreiding aan te houden”, sluit Theyssens af.

 

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.