Artikel

Thematisch beleggen is geen losse flodder

Beleggen in en voor de toekomst. Met haar nieuwe thematische beleggingsaanpak speelt KBC Asset Management in op de belangrijkste megatrends. ‘Een megatrend laat zich niet vatten in één beleggingsthema. Daarom clusteren we thema’s. Zo vat je het volle potentieel van een megatrend.’  

Megatrends

Megatrends zoals de klimaatverandering, vergrijzing of technologische transformatie zijn krachtige structurele veranderingen met onomkeerbare gevolgen voor de wereld om ons heen. ‘Megatrends hebben een impact op hoe we leven en hoe we de toekomst vormgeven. Het zijn heel grote uitdagingen. Bedrijven die megatrends omarmen, creëren voor beleggers dan ook een schat aan mogelijkheden’, zegt Joris De Moor van KBC Asset Management.

Bedrijven die megatrends omarmen, creëren voor beleggers een schat aan mogelijkheden

Joris De Moor, portfoliomanager KBC Asset Management

Hoe speel je als belegger in op een megatrend?

‘Een megatrend creëert de opportuniteiten, maar het zijn vervolgens de specifieke beleggingsthema’s die antwoorden bieden op de structurele trends’, zegt De Moor. Daarom kiest KBC Asset Management ervoor om de bedrijven die specifieke oplossingen bieden op een megatrend te clusteren. Zo vormen zorg- en gezondheidsbedrijven bijvoorbeeld één cluster. In die cluster vallen dan thema’s als digitale gezondheidszorg, maar ook online apotheken, ouderenzorg, investeringen in assistentiewoningen tot zelfs robots die senioren ondersteunen.

Een ander voorbeeld zijn bedrijven die inspelen op de samenleving van de toekomst. In die cluster komen thema’s aan bod zoals energietransitie, slimme logistiek en circulaire economie. ‘Rond elk van die afzonderlijke thema’s zou je in theorie een apart beleggingsfonds kunnen oprichten. Maar dat zouden echte nichefondsen zijn, die minder een plaats hebben in een breed gediversifieerde beleggingsportefeuille waar de meeste beleggers naar op zoek zijn’, zegt Regine Debeuckelaere, directeur van KBC Private Banking.

Een mix van thema's

Concreet identificeert KBC Asset Management 75 thema’s, die het vervolgens onderbrengt onder vijf themafondsen. ‘Met dit beperkte aantal thematische beleggingsfondsen willen we een maximale blootstelling garanderen aan megatrends’, zegt Debeuckelaere.

‘Die aanpak zorgt voor een gezonde risicospreiding. Beleggers krijgen de kans om te beleggen in bedrijven met een duidelijke toekomstvisie, maar dan wel zonder de blootstelling aan de extremen van slechts één sector, één regio of één veelbelovende technologie’, zegt De Moor. ‘Op die manier spelen deze beleggingen ook samen met de rest van de portefeuille in op de strategische accenten van de volledige beleggingsstrategie. Want thematisch beleggen is deel van een geheel en geen losse flodder’, zegt Debeuckelaere.

Daarnaast geeft deze aanpak de beleggers de kans hun eigen accenten te leggen met de keuze voor een specifiek themafonds en kunnen ze de belegging nauw laten aansluiten bij hun eigen leefwereld. “Beleggen wordt op die manier bijna intuïtief ”, aldus Debeuckelaere.  

Met de keuze voor een specifiek themafonds kunnen beleggers hun keuze laten aansluiten bij hun eigen leefwereld. Beleggen wordt op die manier bijna intuïtief.

Regine Debeuckelaere, directeur KBC Private Banking

Duurzaamheid

Bij de samenstelling van de themafondsen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. ‘Megatrends spelen op de lange termijn. Dan is het vanzelfsprekend om thematisch beleggen ook op een verantwoorde manier aan te pakken’, zegt De Moor. Om die reden wordt in bepaalde zaken niet belegd. Denk maar aan de oliesector, hoewel die door de oorlog in Oekraïne weer meer aandacht krijgt. ‘En we gaan nog een stap verder, door alleen bedrijven op te nemen in de themafondsen die ook hun eigen CO2-intensiviteit beperken. Want als er één megatrend is die alle andere overstijgt, dan is het wel de strijd tegen de klimaatopwarming’, besluit De Moor.

Zin om ook thematisch te beleggen?

Maak een afspraak

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Lees zeker ook: