Artikel

Belegger gaat klimaatdialoog aan met bedrijven

De wereld van verantwoord beleggen staat niet stil. Zo groeit de overtuiging dat dialoog tussen aandeelhouder en bedrijf voor een positieve invloed zorgt.

Vaak vinden beleggers het belangrijk dat de bedrijven waarin zij investeren zich engageren voor het klimaat, niet alleen vanuit ethisch standpunt - dat is intussen vanzelfsprekend - maar ook vanuit beleggings- en dus rendementsstandpunt.

Door deze verwachtingen bij bedrijven scherp te krijgen, zijn ze beter in staat een focus te leggen en zich hiervoor te engageren. 

Daarom sluit de methodologie van KBC Asset Management bedrijven die niet aan de ESG-normen voldoen (ESG staat voor Environmental, Social en Governance) niet louter uit, maar focust ze in de klimaatstrijd ook op onder meer dialoog en engagement

In dialoog met bedrijven om klimaatambities scherp te stellen 

“Een gebrek aan verantwoord ondernemen is vaak historisch gegroeid en niet van de ene op de andere dag op te lossen. Onze betrokkenheid via dialoog met bedrijven mag je dan ook niet zien als een sprint, maar eerder als een duurloop”, zegt Kenneth De Bruycker, analist bij KBC Asset Management. 

Bij een duurloop is uithoudingsvermogen belangrijker dan snelheid. Dat geldt ook voor het engagement van bedrijven op het vlak van klimaat. Dat komt er niet zonder slag of stoot. 

Daarom is het cruciaal om met bedrijven in dialoog te gaan, altijd met het oog op een positieve impact op de wereld, op de waardering van de bedrijven en dus ook op het rendement voor de belegger. Precies daarom willen beleggers hun stem laten horen en een aantal zaken zien gebeuren.    

Een gebrek aan verantwoord ondernemen is vaak historisch gegroeid en niet van de ene op de andere dag op te lossen. Onze betrokkenheid via dialoog met bedrijven mag je dan ook niet zien als een sprint, maar eerder als een duurloop

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

KBC Asset Management kiest ervoor om klimaat centraal te zetten en focust in haar dialoog met bedrijven op volgende zaken:

  • klimaatgegevens transparant en openbaar maken

Klimaatverandering en klimaatgerelateerde risico’s behoren tot de meest kritische onderwerpen voor beleggers. Om deze risico’s beter te integreren in de investerings-, engagement- en stemprocessen van de beleggers, is het van essentieel belang dat bedrijven hun klimaatgegevens op een transparante manier openbaar maken.  

 

  • ambities en doelstellingen voor broeikasgasemissies opzetten 

Bedrijven die geen doelstellingen voor broeikasgasemissies op korte of middellange termijn hebben vastgelegd én die in scope zijn van Climate Action 100+, worden aangeschreven. Climate Action 100+ is een beleggersinitiatief, waarbij KBC Asset Management zich heeft aangesloten. Zij spreken belangrijke uitstoters van broeikasgassen en andere bedrijven aan, met als doel de overgang naar hernieuwbare energie te stimuleren en het klimaatakkoord van Parijs te helpen verwezenlijken. 

KBC Asset Management maakt eerst een grondige analyse van de ESG-gegevens en de controverses van elk bedrijf waarmee het in dialoog gaat. Daarvoor gebruikt ze zowel interne gegevens als externe gegevens van dataleveranciers. Om bijkomende inzichten te verwerven, kan de vermogensbeheerder ook communiceren met relevante stakeholders van het bedrijf. 

In een tweede stap definieert KBC Asset Management de nodige verbeteringsdoelstellingen en deelt die vervolgens mee aan het bedrijf .

Reageert een bedrijf niet of ongepast op verbeteringsdoelstellingen, dan kan de vermogensbeheerder tegenstemmen op bepaalde agendapunten die worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering.

 

Stemmen als ultiem drukkingsmiddel  

Stemmen in naam van onze klanten is een plicht waaraan een serieuze verantwoordelijkheid verbonden zit

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

De wet bepaalt dat een bedrijf over bepaalde zaken niet autonoom kan beslissen zonder de toestemming van de aandeelhouders. De focus ligt hierbij niet zozeer op klimaat, maar eerder op ondernemingsbestuur. 

Een bedrijf agendeert resoluties zoals bestuurdersverkiezingen, vergoedingsstelsels, dividendbepalingen, uitgifte van aandelen, verzoek tot inkoop van eigen aandelen, goedkeuring van het jaarverslag,…

Door te stemmen binnen deze resoluties verdedigt de vermogensbeheerder de belangen van de klant.

Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn 

De wereld van dialoog en stemmen staat niet stil. Er is een positieve evolutie merkbaar in het aantal stemmen dat KBC Asset Management uitbracht.

Het voorbije jaar maakte het aantal stemmen een gigantische sprong. Vandaar de prominente plaats die proxy voting krijgt binnen de methodologie voor verantwoord beleggen van KBC Asset Management.

Duurzaamheid ligt KBC erg nauw aan het hart. KBC is dan ook bijzonder vereerd dat ze in januari 2023 als één van de 19 bedrijven wereldwijd het Terra Carta zegel 2022 mocht ontvangen, een erkenning voor haar inzet en dynamiek bij de creatie van echt duurzame markten. 

TC.Seal LARGE a-w

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou