Artikel

Belegger kiest kleur

Europa heeft beslist om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken is nieuwe wet- en regelgeving nodig. Dit heeft impact op de financiële sector en op jou als belegger.

Vanaf augustus vraagt KBC naar jouw duurzaamheidsvoorkeuren. Een bevraging met impact. Jouw antwoord zal bepalend zijn voor het beleggingsaanbod dat KBC jou voortaan kan doen.
 

Geen bevraging zonder informeren

Vanaf eind augustus voert KBC het bewustzijn op rond het nieuwe wettelijke kader en de bijhorende bevraging. De bedoeling is de belegger wegwijs te maken in termen en afkortingen die hierin opduiken.

Dit bewustzijn willen we niet alleen tijdens klantengesprekken laten groeien. Ook via de KBC-website kan de geïnteresseerde lezer informatie terugvinden. Bovendien trachten we met berichten op sociale media ook de belegger die niet langskomt in het kantoor te bereiken.

Als je als belegger voldoende mee bent met de stroom aan nieuwe begrippen, kan een bevraging naar jouw duurzaamheidsvoorkeuren een echte meerwaarde zijn.

Nick De Letter - productbeheerder geschikt advies bij KBC Asset Management

Geef aan hoe duurzaam jouw beleggingen moeten zijn

KBC peilt naar jouw specifieke duurzaamheidsvoorkeuren via een vragenlijst. Deze vragenlijst biedt jou als belegger en ons de nodige houvast. We gaan hierbij als volgt te werk:

% duurzame beleggingen volgens SFDR Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation zijn duurzame beleggingen investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot een milieudoelstelling en/of een sociale doelstelling. Bovendien mag ook hier de bijdrage van een economische activiteit aan de ene doelstelling geen nadelige invloed hebben op de andere doelstelling en moeten de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt goede bestuurspraktijken volgen.
% ecologisch duurzame beleggingen volgens de Europese taxonomie Volgens de Taxonomieverordering moeten ecologische duurzame beleggingen fundamenteel bijdragen aan een van volgende doelstellingen:
1. bescherming van gezonde ecosystemen
2. mitigatie van klimaatverandering
3. preventie en bestrijding van verontreiniging
4. aanpassing aan klimaatverandering
5. transitie naar circulaire economie, afvalpreventie en recycling
6. duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
Dit moet gebeuren zonder een nadelige invloed te hebben op de vijf andere milieudoelstellingen.
 
Nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI) Economische activiteiten kunnen positieve maar ook nadelige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. De Principal Adverse Impacts duiden op de nadelige uitwerking van beleggingsbeslissingen op deze duurzaamheidsfactoren.

Een geschikt aanbod voor jou

Voor klanten die in het verleden kozen voor de robuuste KBC-aanpak in verantwoord beleggen of er nu voor kiezen blijft het bestaande gediversifieerde aanbod aan fondsen die verantwoord beleggen overeind.

Nick De Letter - productbeheerder geschikt advies bij KBC Asset Management

Enkel als je als belegger eigen specifieke duurzaamheidsvoorkeuren hebt, zal het productaanbod aanvankelijk beperkter zijn. Momenteel moet je rekening houden met volgende zaken:
 

  1. Het volledige KBC-aanbod van fondsen die verantwoord beleggen voldoet aan de SFDR-voorwaarden voor artikel 8 of artikel 9. De meeste van deze fondsen garanderen een minimumpercentage aan duurzame beleggingen volgens SFDR.
  2. De Europese taxonomie is nog in uitwerking. Bedrijven moeten pas vanaf 2023 cijfers rapporteren. Hierdoor ligt het percentage ecologisch duurzame beleggingen in beleggingsfondsen erg laag, een issue dat momenteel geldt voor de hele markt.
  3. De KBC-fondsen die verantwoord beleggen houden al rekening met onder meer volgende PAI’s door niet te investeren in controversiële wapens, fossiele brandstoffen, etc.

Het is vanzelfsprekend dat de volgende maanden en jaren het aanbod aan fondsen die verantwoord beleggen verder uitgebreid zal worden.

Door beleggers vanaf augustus te bevragen, willen we hun duurzaamheidsvoorkeuren capteren en ermee rekening houden zodat we hen te allen tijde geschikt advies kunnen geven.

Nick De Letter - productbeheerder geschikt advies bij KBC Asset Management

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou