Artikel

Dieren en hun welzijn, hoe zit dat bij KBC?

Heel wat dieren leven in schrijnende omstandigheden en dat kan niet door de beugel. Op straat komen om te protesteren is niet de enige manier om dingen in beweging te zetten. Er zijn ook andere manieren. We lichten hier graag het beleid van KBC Groep en KBC Asset Management (KBC AM) over dierenwelzijn toe.

Dierenwelzijnsverklaring

Voor verzekeringen, kredietverlening en adviezen aan bedrijven onderschrijft KBC de dierenwelzijnsverklaring van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Deze verklaring omvat de universeel erkende, primaire welzijnsbehoeften van dieren.

Kort samengevat moeten dieren gevrijwaard worden van:

  • honger, ondervoeding en dorst,
  • angst en fysiek ongemak,
  • pijn, verwondingen en ziekte
  • en ze moeten de vrijheid krijgen om normale gedragspatronen te vertonen.

Meer details over het beleid van KBC op dit vlak voor verzekeringen, kredietverlening en advies aan bedrijven, zijn te vinden op de website van de groep (Engels).

Dierenwelzijn en verantwoord beleggen

Ook in beleggingen, meer bepaald de fondsen die verantwoord beleggen, besteedt KBC aandacht aan dierenwelzijn.

Aan elk bedrijf wordt een ESG risicoscore toegekend, waarbij ESG staat voor ‘Milieu, Sociaal beleid en Goed bestuur’.

Voor het toekennen van een ESG risicoscore hanteert KBC AM verschillende parameters. Twee daarvan hebben betrekking op dierenwelzijn, namelijk een voor proeven op dieren en een voor dierenwelzijn in het algemeen. Op basis van die 2 parameters wordt binnen relevante sectoren onderzocht of een bedrijf een dierenwelzijnsbeleid heeft en zo ja, dan beoordeelt KBC AM de kwaliteit van dat beleid.

Bedrijven met de hoogste, dus slechtste, ESG risicoscore worden uitgesloten uit de fondsen die verantwoord beleggen.

Uitsluitingsbeleid voor bont en speciale leersoorten

In de fondsen die verantwoord beleggen hanteert KBC AM een uitsluitingsbeleid voor bont en speciaalleer. Dat betekent dat alle producten vervaardigd uit dieren waarop uitsluitend wordt gejaagd of die speciaal worden gekweekt voor hun huid/vacht uitgesloten worden uit die fondsen.

Die producten zijn controversieel omdat ze het voortbestaan van bepaalde diersoorten bedreigen en voor onnodig dierenleed zorgen, terwijl er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Onder geen beding laten we bedrijven toe die hun inkomsten halen uit de productie (> 5%) of verkoop (> 10%) van bont en speciaal leer. Een voorbeeld van zo’n uitgesloten bedrijf is Canada Goose Holdings, een onderneming die parka's en andere kledingstukken verkoopt, vervaardigd uit coyotebont.

Controversiële producten die het voortbestaan van diersoorten bedreigen en onnodig leed veroorzaken, worden uitgesloten uit al onze fondsen die verantwoord beleggen.

Kenneth De Bruycker - expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou