Een bankgarantie aanvragen

In deze demo leer je hoe je een bankgarantie aanvraagt in KBC Mobile.

Bekijk de video

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=oIGHsepvIFs

Goed om te weten: in de demo zie je geen echte klanten of gegevens. Op een Android-toestel kunnen de schermen lichtjes afwijken van deze iPhone-demo.

Lees het stappenplan

 1. Open de KBC Mobile op je smartphone.
 2. Tik onderaan op ‘Aanmelden’ en meld je aan met je face id, vingerafdruk of geheime code.
 3. Tik in het startscherm onderaan op ‘Aanbod’.
 4. Scroll naar 'KBC-producten' en tik op de tegel ‘Ondernemen’.
 5. Tik op ‘Bankgarantie aanvragen’. 
 6. Neem de productinformatie grondig door en scroll naar onder. Je vindt er ook een blauwe tekstlink naar een webpagina waarop je alle standaard garantieteksten kunt lezen. Tik op ‘Volgende’.
 7. Kies nu de kredietnemer waarvooor je de garantie aanvraagt en tik dan op ‘Volgende’.
 8. Kies het gewenste garantietype. Tik daarvoor op het kader met vergrootglas icoon. Duid het type aan. Meer uitleg over het garantietype krijg je door op de blauwe tekstlink ‘Meer info’ te tikken. We kiezen in deze demo voor type ‘Huur’. De volgende stappen die je te zien krijgt zijn afhankelijk van het gekozen type. Tik op ‘Volgende’.
 9. Kies het bedrag en de munteenheid door telkens op het kadertje te tikken. Tik daarna op ‘Volgende’.
 10. Vul nu de contactgegevens van de begunstigde in. Je kunt ook een begunstigde toevoegen door op het kadertje linksonder te tikken. Tik dan op ‘Volgende’.
 11. Geef het e-mail adres van de begunstigde in waarnaar de garantie mag worden gestuurd en tik op ‘Volgende’.
 12. Kies de taal van de garantie en tik op ‘Volgende’.
 13. Vul nu de extra info over het huurcontract in en tik op ‘Volgende’.
 14. Je kunt nu een voorbeeldtekst van de bankgarantie raadplegen. Tik daarvoor op de blauwe tekstlink. Sluit dan je browser af en tik opnieuw op het KBC Mobile-icoon om terug te keren naar de aanvraag.
  Als je deze standaardtekst wilt gebruiken, kies je ‘Ja, ik verkies de standaardtekst, zonder meerkost’ aan. Kies de tweede optie om een eigen tekst op te laden. In deze demo kiezen we voor de standaardtekst.
 15. Tik op ‘Volgende’ en duid de kredietlijn aan waaraan je de garantie wilt koppelen.
 16. Geef aan met welke rekening je de kosten wil betalen. Je kan de rekening aanpassen door op de blauwe tekstlink te tikken.
 17. Tik op ‘Volgende’ om een gepersonaliseerd overzicht van de aanvraag te krijgen. Bevestig de aanvraag onderaan het scherm door het vakje aan te vinken. Je aanvraag kan nu worden doorgestuurd.
 18. Lees de volgende stappen na en tik op ‘Volgende’.
 19. Je kunt de aanvraag voor de bankgarantie nakijken door op de blauwe tekstlink ‘Bekijken’ te tikken. Het pdf document van de aanvraag kun je downloaden met het pijltje rechtsboven.
  Vink het vakje voor akkoord aan en tik op ‘Tekenen’. Bevestig met je geheime code.