Sparen voor je eigen woning

KBC-Life Home Plan

Sparen voor je eigen woning

KBC-Life Home Plan

Fiscaal voordelig sparen

Vul de stortingen in op je belastingaangifte en je krijgt een belastingvermindering tot 30% van de gespaarde bedragen (afhankelijk van je individuele situatie).

Gegarandeerd rendement

KBC garandeert je vandaag een rente van 0,75% op je gespaarde bedragen. Daarbovenop kan KBC een winstdeling toekennen, als de resultaten dit toelaten.

Toekomstig onroerend goed plannen?

Dan kun je je opgebouwd spaartegoed gebruiken om een kredietgebonden overlijdenswaarborg te financieren.

Wat is het KBC-Life Home Plan?

Het KBC-Life Home Plan is een tak 21-spaarverzekering waarmee je in alle veiligheid een kapitaal bij elkaar spaart. Je stort maandelijks een zelf te bepalen bedrag. En zo bouw je op een fiscaalvriendelijke wijze een mooi kapitaal op voor later.

Je kunt het ook gedurende de looptijd gebruiken voor de financiering van je KBC-kredietgebonden overlijdenswaarborg van je toekomstig woonkrediet bij KBC. De premies voor deze waarborg worden vanuit de opgebouwde reserve betaald. Op die manier verminder je door nu al te sparen, de financiële last van kopen of bouwen later. Het toevoegen van deze kredietgebonden waarborg bij overlijden is afhankelijk van een gunstige medische acceptatie. Voor de aanvullende waarborg betaal je premies.

Fiscaal voordelig

De premies van deze spaarverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscaal stelsel pensioensparen of langetermijnsparen. Je kunt tot 30% van de gespaarde bedragen terugkrijgen als belastingvermindering, afhankelijk van je persoonlijke situatie. De uitkering van deze fiscale spaarverzekering wordt eenmalig belast via een gunstige eindbelasting.

Nog geen huis? Geen probleem. Je kunt toch al mee profiteren en fiscaalvriendelijk sparen voor wanneer je je eerste woning wilt kopen. 

Het KBC-Life Home Plan is een veilige keuze. Op dit moment garanderen we 0,75% intrest op de gespaarde bedragen tot de uitkering van het contract. KBC Verzekeringen kan bovendien jaarlijks een winstdeling toekennen als de resultaten het toelaten.

Aanduiden van een begunstigde

Na de inbouw van een kredietgebonden overlijdenswaarborg zal de financiële instelling waar je jouw woonkrediet gesloten hebt, de eerste begunstigde zijn. Bij fiscale contracten moet je voor het kiezen van je begunstigde rekening houden met de voorwaarden voor het bekomen van het fiscaal voordeel. Jij kiest zelf de begunstigde die bij overlijden het opgebouwde vermogen en (indien van toepassing) het aanvullend kapitaal overlijden ontvangt.

Vanaf wanneer kun je aan je geld?

Je spaart zolang je wilt in het Life Home Plan. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Als je plannen voor onroerend goed hebt, kun je het spaartegoed vanaf dan gebruiken voor het financieren van de kredietgebonden overlijdenswaarborg. Zo kun je dus nu al fiscaalvriendelijk sparen voor jouw eerste stekje later.  

Tarieven

Beheerskosten geen 
Instapkosten op nieuwe stortingen 5% per storting
Uitstapkosten bij vervroegde opname 5% maximaal
Verzekeringstaks op nieuwe stortingen 2% in het fiscaal stelsel langetermijn sparen
0% in het fiscaal stelsel pensioensparen

Het percentage uitstapkosten daalt gedurende de laatste vijf jaar van het contract met 1%. Je betaalt geen uittredingskosten als je het opgebouwde kapitaal gebruikt voor de financiering van jouw kredietgebonden overlijdenswaarborg, bij wettelijke pensionering, bij vervroegde pensionering of bij brugpensionering.

Het minimale spaarbedrag per jaar is 288 euro (inclusief taks en kosten).
Het minimale spaarbedrag per maand is 24 euro (inclusief taks en kosten).
Het maximale spaarbedrag per jaar is afhankelijk van het fiscaal stelsel.

Wat je nog moet weten

 • Op het KBC-Life Home Plan is het Belgisch recht van toepassing.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.
 • Van zodra je voor een gespaard bedrag een belastingvermindering hebt genoten, is de latere uitkering van het eindkapitaal belastbaar.
 • Het spaartegoed wordt belast via de taks op het langetermijnsparen op de 60e verjaardag, of op 10 jaar na de start van het contract, indien dit werd gesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar. Deze taks is bevrijdend. Als het contract op moment van de heffing van de taks langetermijnsparen nog een kredietgebonden waarborg heeft, of  je overlijdt voor je 60e verjaardag, dan is personenbelasting van toepassing op het moment van de uitkering.
 • Looptijd: minimum 10 jaar, einddatum ten vroegste op 65 jaar. Deze spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.
 • Voor elke netto-storting garandeert KBC Verzekeringen een intrestopbrengst tot de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de intrestopbrengst voor alle netto-stortingen 0,75% en wordt die gegarandeerd tot het einde van het contract.
 • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, in functie van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de intrestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. In geval deze intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je hierover informeren.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van een KBC-Life Home Plan kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • Het KBC-Life Home Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep
 • Er bestaat een bijzonder solidariteitsmechanisme voor de schuldsaldoverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet met betrekking tot de enige en eigen woning. Als voor de schuldsaldoverzekering omwille van een verhoogd gezondheidsrisico een medische bijpremie wordt aangerekend die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt, zorgt het compensatiemechanisme ervoor dat het surplus niet moet betaald worden door de verzekeringnemer, maar ten laste genomen wordt door de Compensatiekas. De verzekeringnemer hoeft niet uitdrukkelijk om de tussenkomst van de Compensatiekas te vragen. De verzekeringsonderneming, die een drempeloverschrijdende medische bijpremie oplegt, richt zich rechtstreeks tot de Compensatiekas om het surplus terug te vorderen. Bijkomende informatie hierover vind je in onze KBC-bankkantoren of bij onze KBC-verzekeringsagenten.

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche - We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt

 • financiële infofiche
 • productfiche

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Uit elkaar? Wat met de spaarrekening?

Uit elkaar? Wat met de spaarrekening?

Wat gebeurt er met geld op je spaarrekening wanneer je gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Termijnrekeningen en kasbons

Termijnrekeningen en kasbons

Met een termijnrekening of kasbon kun je rekenen op een vaste rente. Ontdek het aanbod van KBC.

7 tips om beter te sparen

7 tips om beter te sparen

Laat je spaargeld op verschillende manieren groeien. Creëer een spaarbuffer en ontdek de 7 spaartips.

Rekeningverzekering

Rekeningverzekering

Een rekeningverzekering biedt je gezin een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig (67% of meer) en blijvend invalide wordt door een ongeval.