Aangifte van nalatenschap

Aangifte van nalatenschap

Als erfgenaam moet je de erfenis of nalatenschap aangeven bij de fiscus. Op basis van die aangifte berekent de fiscus de successierechten of erfbelasting die je moet betalen. Om je bij de aangifte van nalatenschap te helpen, bezorgt je team Nalatenschappen je een overzicht van de aangifte (Wegwijs en Advies Fiscale aangifte) die KBC bij de fiscus indiende.

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen

Wanneer je erfgenamen een deel van je vermogen erven, zullen ze het niet prettig vinden om daar onmiddellijk een deel van af te staan onder de vorm van successierechten of erfbelasting. Een levensverzekering, onder de vorm van een spaar- of beleggingsverzekering, kan dan een oplossing bieden. Met een levensverzekering kun je op een eenvoudige manier aan vermogens- en successieplanning doen.

Wie moet de aangifte van nalatenschap doen?

Bij een overlijden waarbij de overledene in België woonde

De aangifte van de nalatenschap moet gebeuren door

  • Alle erfgenamen
  • De langstlevende huwelijkspartner
  • De personen die bij testament alle goederen van de nalatenschap toegewezen kregen

Al die personen kunnen apart aangifte doen, maar in de praktijk wordt meestal één gezamenlijke aangifte ingediend.

Bij een overlijden waarbij de overledene in het buitenland woonde

Je moet als erfgenaam enkel een aangifte doen als je onroerende goederen in België erft.

Wanneer moet je de aangifte van nalatenschap indienen?

Als je erft van iemand die overleden is

  • in België:
binnen de 4 maanden na het overlijden
  • in een ander land van de EER*:
binnen de 5 maanden na het overlijden
  • buiten de EER*:
binnen de 6 maanden na het overlijden

Waar en hoe moet je de aangifte van nalatenschap indienen?

De overledene was de laatste 5 jaar het langst gevestigd in het Vlaamse Gewest

Je moet de aangifte van de nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Je kunt het modelaangifteformulier downloaden op belastingportaal Vlaanderen.

De overledene was de laatste 5 jaar het langst gevestigd in het Waalse of het Brusselse Gewest

Je moet de aangifte van de nalatenschap indienen bij het registratiekantoor van de laatste fiscale woonplaats van de overledene. Je kunt het modelaangifteformulier downloaden op www.myminfin.be of gratis afhalen in elk registratiekantoor. Er bestaat ook een modelformulier met een nuttige leidraad.

De overledene woonde in het buitenland

De aangifte moet worden ingediend in het kantoor van het ambtsgebied waarin het onroerend goed met het grootste kadastraal inkomen gelegen is.

Wat moet je in de aangifte van nalatenschap opnemen?

In het modelformulier voor Vlaanderen vind je de verschillende items die je in de aangifte van nalatenschap moet opnemen. Voor het Waalse en Brusselse Gewest vind je die informatie in het modelformulier met leidraad. Om je bij het invullen te helpen, bezorgt je team Nalatenschappen je een overzicht van de fiscale aangifte die KBC indiende.

Overzicht van wat je moet vermelden (dit is verschillend per gewest)

 

Wanneer moet je de successierechten of erfbelasting betalen?

In het Vlaamse Gewest ontvang je na het indienen van de aangifte van nalatenschap een aanslagbiljet. De successierechten of erfbelasting moet je binnen de twee maanden na ontvangst van dat aanslagbiljet betalen. In het Waalse en Brusselse Gewest ontvang je na het indienen van de aangifte een betalingsbericht. Je moet de successierechten betalen binnen de twee maanden nadat de indieningstermijn voor de aangifte is verstreken.

* EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Successierechten of erfbelasting

Wat zijn successierechten en wat is erfbelasting? Wie betaalt ze en welke tarieven zijn van toepassing?

Successieplanning

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen.

Wat doen bij een overlijden?

We helpen je graag de actiepunten die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Lees de volledige tekst en/of gebruik onze handige checklist.

Overlijdensverzekering en uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering en een overlijdensverzekering verlicht je de zorgen van je nabestaanden na je overlijden.