Maak kennis met de experten achter de energie-oplossingen van KBC

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar achter al onze producten en diensten staan mensen. Enthousiaste KBC-medewerkers die het beste van zichzelf geven om een oplossing uit te werken waarmee ze de maatschappij écht vooruithelpen. Katrien Brouwers (beleidsadviseur) en Freddy Van Bogget (Innovation Manager) zijn daar een mooi voorbeeld van. Zij zijn de drijvende kracht achter de energie-oplossingen die KBC aanbiedt. Vol passie vertellen ze je waarom KBC samen met zijn partners die oplossingen ontwikkelt, wat hen in deze materie aanspreekt en hoe ons productaanbod zich in de komende jaren verder zal ontplooien.  

Het energielandschap verandert razendsnel. “Enerzijds zorgen geopolitieke spanningen voor hogere energieprijzen en een hernieuwde drang tot energieonafhankelijkheid”, zegt Freddy. “Anderzijds stellen overheden ambitieuze klimaatdoelstellingen voorop die resulteren in striktere regelgeving op het vlak van energie-efficiëntie. Hoge prijzen zorgen ervoor dat energie een steeds grotere hap uit het budget van gezinnen neemt en hun wooncomfort onder druk komt te staan. Energie-inefficiënties geven dan weer aanleiding tot een waardevermindering van huizen met een lage EPC-score.” 

information-expr-quote--glyph
We streven ernaar om de klant van a tot z te ontzorgen.

Katrien

Katrien

“Traditiegetrouw treedt KBC op als financier en beschermer van woningen”, gaat Katrien verder. “We zien het dan ook als onze taak om onze klanten te helpen door deze woelige wateren te navigeren. Door dat te doen, kunnen we immers op de domeinen waar we al actief waren volledig ontzorgend werken. Daarom ontwikkelen wij samen met onze partners producten en diensten die onze klanten toelaten om hun energie uitgaven terug te dringen of vlot te investeren in energie-efficiëntie.” Dat leverde al enkele handige oplossingen op, zoals Mijnenergie of Energie-inzichten in KBC Mobile. 

information-expr-quote--glyph
De positieve feedback moedigt ons aan om de ingeslagen weg te blijven bewandelen.

Freddy

Freddy

Volgens Katrien zijn de reacties van klanten op de energie-oplossingen van KBC zeer bemoedigend. “We horen dat velen voldoening halen uit het feit dat ze hoge energieprijzen nu te slim af kunnen zijn. Het investeren in eigen energieproductie en opslag geeft hun gemoedsrust. En ik kan me inbeelden dat sommige mensen ook wel trots zijn op het feit dat ze met hun investering een beetje bijdragen tot een duurzamere wereld.” Freddy pikt daarop in: “De positieve feedback moedigt ons aan om de ingeslagen weg te blijven bewandelen. We gaan door met het zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om onze klanten in een veranderende energiewereld vooruit te helpen.” 

“Bij het ontwikkelen van oplossingen doet KBC een beroep op een groot netwerk van partners. We selecteren kwalitatieve partijen en brengen die samen. Zo kunnen onze klanten vlot en gemakkelijk stappen zetten om hun energiefactuur naar beneden te halen. Daarbij kunnen we voortbouwen op onze jarenlange ervaring met ons aanbod niet-financiële diensten.” Katrien wijst erop dat zij en haar collega’s in stappen te werk gaan. “Er zijn heel wat experimenten lopende. Zo zijn we een pilootproject gestart waarbij we een aantal van onze medewerkers de kans geven om in KBC Mobile een proces uit te proberen waarbij ze van a tot z worden begeleid bij de aanschaf van zonnepanelen en/ of een (slimme) thuisbatterij.” 

information-expr-quote--glyph
Soms voel ik mij een beetje een ontdekkingsreiziger, de vrouwelijke Columbus.

Katrien

Katrien

“Het begeleiden van dergelijke experimenten is een heel fijne ervaring. Soms voel ik mij een beetje een ontdekkingsreiziger, de vrouwelijke Columbus”, lacht Katrien. “Er zijn nog zoveel opportuniteiten om onze klanten meerwaarde te bieden. Ik geef toe, het ontwikkelen van nieuwe producten is soms echt niet evident. Maar ik krijg energie van het zoeken, het uitproberen en het bijsturen.” Freddy beaamt dat: “En ik ben er rotsvast van overtuigd dat je enkel nog met het oplossen van moeilijke vraagstukken echt het verschil kunt maken. Maar moeilijk gaat ook!”  

information-expr-quote--glyph
Ik kan al een aardig mondje energie meepraten.

Freddy

Freddy

Dagelijks leren Freddy en Katrien nog bij over de energiewereld. “Toen ik in 2017 in mijn job van start ging, wist ik niets over dit onderwerp”, zegt Freddy. “Ik heb dan ook veel moeten leren. Maar nu kan ik een aardig mondje energie meepraten. Dat we ruim de tijd krijgen om kennis te vergaren, toont de appetijt van KBC om toe te treden tot een universum waar we van nature niet thuis zijn.” Katrien gaat verder: “Ik vind het bijzonder boeiend om de huidige evoluties vanop de eerste rij te volgen. De energietransitie zal gedurende decennia enorme investeringsgolven op gang brengen.”  

“Energie is ook maatschappelijk een belangrijk thema”, benadrukt Freddy. “Om de klimaatopwarming een halt toe te roepen, moeten we mensen aanmoedigen en helpen om bewuster met energie om te springen, energie-efficiënter te wonen en zelf groene energie op te wekken. Als maatschappij staan we voor een enorme uitdaging. De Europese Commissie wil immers van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. 2050 lijkt nog veraf, maar dat is eigenlijk heel dichtbij. We moeten alle zeilen bijzetten! Ik ben dan ook blij dat ik een deeltje van de oplossing mag zijn.”

Wil je ook meebouwen aan de maatschappij van morgen? Lees alles over werken bij KBC.
Lees over andere vergroenende initiatieven van KBC