Overzicht actuele thema's

Overzicht actuele thema's

Datum laatste aanpassing: 12-10-2022

Hier vindt u een actueel overzicht van de thema’s waarin onderstaande fondsen beleggen.

KBC Equity Fund We Care

Compartiment van de Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

 • Medicatie
 • Biotech
 • Medische technologie
 • Diagnostiek
 • Levens- en ziekteverzekering
 • Digitale gezondheidszorg
 • Ouderen- en ziekenhuiszorg
 • Uitbesteden van medische activiteiten
 • Logistiek van medische benodigdheden

Meer info over dit fonds.

KBC Equity Fund We Shape

Compartiment van de Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

 • Robotisering en automatisering
 • Efficient land- en bosbeheer
 • Energietransitie
 • Slimme logistiek
 • Proper transport
 • Circulaire economie
 • Zuiver water, lucht en bodem
 • Bouwmaterialen en -uitrusting
 • Financiering voor bedrijven en overheden
 • Vrachtvervoer
 • Industriële uitrusting
 • Basismaterialen

Meer info over dit fonds.

KBC Equity Fund We Digitize

Compartiment van de Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

 • Halfgeleiders
 • Business elektronica
 • Communicatie-infrastructuur
 • Cyberbeveiliging
 • Platformen
 • IT Consultancy
 • Software
 • Cloud services en kunstmatige intelligentie
 • Beloftevolle technologieën
 • Data

Meer info over dit fonds.

KBC Equity Fund We Like

Compartiment van de Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

 • Sport en hobby's
 • Reizen en cultuur
 • Levensgemak
 • Media en gaming
 • Luxe
 • Persoonlijk vervoer
 • E-Commerce
 • Vermogensbeheer

Meer info over dit fonds.

KBC Equity Fund We Live

Compartiment van de Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

 • Nutsbedrijven en communicatiemiddelen
 • Eten en drinken
 • Huishoudartikelen en -apparaten
 • Persoonlijke hygiëne en gezondheidssupplementen
 • Winkels en ketens
 • E-Commerce
 • Dagelijks bankieren

Meer info over dit fonds.

Deze informatie is ter beschikking gesteld door KBC Asset Management NV (KBC AM). Het betreft geen reclame voor marketingdoeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling.

Beleggingsbeslissingen worden bij voorkeur gebaseerd op het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC AM en KBC Bank en voor het publiek toegankelijk op www.kbc.be/kid. Neem het document essentiële beleggersinformatie en het prospectus door, voor u beslist om te investeren in dit fonds. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst.

Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.