De beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV

De beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV

De tabellen hieronder tonen de actuele spreiding van de beleggingstrategie van KBC Asset Management NV.
De experts van KBC Asset Management NV baseren hun beleggingskeuzes op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt en op de vooruitzichten die ze hebben voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.

De spreidingen uit onderstaande tabellen worden ter beschikking gesteld door KBC Asset Management NV en zijn louter informatief en indicatief. Deze percentages worden op regelmatige basis geactualiseerd en bieden geen garanties met betrekking tot de spreiding voor het fonds waarin u belegt. De weergegeven doelspreidingen maken geen deel uit van het prospectus of de essentiële beleggersinformatie en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd naargelang de (markt)omstandigheden.

Activaverdeling

De beleggingstrategie van KBC Asset Management NV bepaalt de mate waarin de activaverdeling afwijkt van de lange termijn richtspreiding. De lange termijn richtspreiding bedraagt

  • 30% aandelen en 70% obligaties voor Defensief, 
  • 55% aandelen en 45% obligaties voor Dynamisch en 
  • 75% aandelen en 25% obligaties voor Zeer Dynamisch.

Regiospreiding van het aandelengedeelte

Sectorspreiding van het aandelengedeelte

Obligatietypes binnen het obligatiegedeelte

Muntspreiding van het obligatiegedeelte