Persoonlijke lening

Juridische informatie

Persoonlijke lening

Juridische informatie

Kredietgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A.

De Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling is een collectieve verzekeringsovereenkomst gesloten tussen KBC Bank en KBC Verzekeringen. Om op de dekking een beroep te kunnen doen, moet je zijn toegetreden tot de verzekering en de aansluitingsbijdragen hebben betaald. Deze verzekering is optioneel. Raadpleeg de dekkingsvoorwaarden voor een omschrijving van de verzekeringsdekkingen en de voornaamste niet-gedekte risico’s. Of vraag ernaar in je KBC-bankkantoor.

Verzekeraar: KBC Verzekeringen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW BE 0403.552.563 , RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601 ,BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli; 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.