Koninkrijk België - Staatsbons

Koninkrijk België - Staatsbons

  • Jaarlijkse coupon
  • Koninkrijk België: kwaliteitsvolle emittent (Aa3/AA rating)
  • Looptijd: 10 jaar

Vanaf donderdag 23 november (9 uur) 2017 tot en met vrijdag 1 december  2017 (16 uur) kunt u intekenen op de nieuwe Staatsbons uitgegeven door het Koninkrijk België (de “Emittent”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 10 jaar
Eindvervaldag: 4 december 2027
Uitgifteprijs: 100,00%
Terugbetaling op Eindvervaldag: Recht op terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR 100 per Coupure.
Coupon: Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 0,50% per jaar, namelijk EUR 0,50 (bruto) per Coupure, betaalbaar op 4 december van elk jaar van 4 december  2018 tot en met de Eindvervaldag. 
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 1300
Rendement:

Het Bruto Actuarieel Rendement bedraagt 0,50%, indien de Staatsbon tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche.

Het Actuarieel Rendement in EUR na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 0,35/% indien de Staatsbons tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de product fiche.

Coupure: Vanaf 100 euro en veelvouden van 100 euro
Rating van de Emittent

Moody’s Aa3 (stabiele vooruitzichten)

Standard & Poors AA (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van Staatbons.

Kosten: Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.
Notering: Euronext Brussels
Toepasselijk recht Belgisch recht

 

Dit product (de “Staatsbons”) is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag het nominaal bedrag van de Staatsbons terug te betalen.  Men is van ordeel dat het Koninkrijk België op dit moment een ruim voldoende financiële draagkracht heeft om de aangegane financiële verbintenissen na te leven.

 

*  Er is geen prospectus beschikbaar.

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of ombudsman@minfin.be

 

Gerelateerde artikels

Pensioensparen in 2017

Pensioensparen 2017: wat is het maximumbedrag?

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)