Koninkrijk België - Staatsbons

Koninkrijk België - Staatsbons

  • Jaarlijkse coupon
  • Koninkrijk België: kwaliteitsvolle emittent (Aa3/AA rating)
  • Looptijd: 10 jaar

Vanaf donderdag 22 februari (9 uur) 2018 tot en met vrijdag 2 maart  2018 (16 uur) kunt u intekenen op de nieuwe Staatsbons uitgegeven door het Koninkrijk België (de “Emittent”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 10 jaar
Eindvervaldag: 4 maart 2028
Uitgifteprijs: 100,00%
Terugbetaling op Eindvervaldag: Recht op terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR 100 per Coupure.
Coupon: Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 0,90% per jaar, namelijk EUR 0,90 (bruto) per Coupure, betaalbaar op 4 maart van elk jaar van 4 maart  2019 tot en met de Eindvervaldag. 
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1300
Rendement:

Het Bruto Actuarieel Rendement bedraagt 0,90%, indien de Staatsbon tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche.

Het Actuarieel Rendement in EUR na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 0,63% indien de Staatsbons tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de product fiche.

Coupure: Vanaf 100 euro en veelvouden van 100 euro
Rating van de Emittent

Moody’s Aa3 (stabiele vooruitzichten)

Standard & Poors AA (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van Staatbons.

Kosten: Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.
Notering: Euronext Brussels
Toepasselijk recht Belgisch recht

 

Dit product (de “Staatsbons”) is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag het nominaal bedrag van de Staatsbons terug te betalen.  Men is van ordeel dat het Koninkrijk België op dit moment een ruim voldoende financiële draagkracht heeft om de aangegane financiële verbintenissen na te leven.

 

*  Er is geen prospectus beschikbaar.

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@minfin.be.

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA PLN

KBC IFIMA PLN

Op til zijnde handelsoorlog zet beurzen in brand

Beurs in Beeld & Blik op de Markt

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

TINC

Kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten