Gezamenlijke spaarrekening

Een gezamenlijke spaarrekening is een spaarrekening op naam van meerdere personen. Met dit type spaarrekening bouwen samenwonenden of gehuwden samen een kapitaal op. Het gespaarde geld blijft steeds beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. Je kunt naast een gezamenlijke spaarrekening ook je persoonlijke spaarrekeningen behouden, die keuze hangt af van je persoonlijke situatie.

Voor wie is een gezamenlijke spaarrekening handig?

Een gezamenlijke spaarrekening is nuttig als je:

  • samenwoont
  • getrouwd bent
  • met anderen (vrienden, familie of anderen) spaart voor gemeenschappelijke plannen

Welke verrichtingen zijn mogelijk? 

Ben je gehuwd en open je met je partner gezamenlijk een spaarrekening die op naam van jullie beiden staat, dan zijn jullie allebei houder van de rekening en kunnen jullie afzonderlijk van elkaar optreden

Ben je wettelijk of feitelijk samenwonende en open je een gezamenlijke rekening op naam van jullie beiden, dan zijn jullie allebei houder van de rekening maar kun je alleen gezamenlijk optreden. Wil je elk afzonderlijk de rekening beheren, dan geef je elkaar een wederzijdse volmacht.

Vertrouwen is belangrijk. Bij ruzie of scheiding kan een van beiden het geld opnemen of de rekening afsluiten. Neem in zo’n situatie tijdig contact op met je bankkantoor om ervoor te zorgen dat je alleen gezamenlijk iets met de rekening kunt doen.

  Gehuwden Wettelijk samenwonenden Feitelijk samenwonenden

Geld storten of opnemen

Overschrijven naar een gezamenlijke zichtrekening van dezelfde partners

Overschrijven naar een tweede gemeenschappelijke spaarrekening van dezelfde partners

Overschrijven naar een gezamenlijke zichtrekening van dezelfde huwelijksgemeenschap
Overschrijven naar een tweede gezamenlijke spaarrekening van dezelfde huwelijksgemeenschap


Overschrijven naar een zichtrekening of spaarrekening van jou of je partner

Roerende voorheffing op een gezamenlijke spaarrekening

Gehuwden en wettelijk samenwonenden

De interesten op een gezamenlijke gereglementeerde spaarrekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden zijn belastingvrij tot 2.040 euro (dubbele vrijstelling). Dat betekent dat er geen roerende voorheffing wordt ingehouden op de eerste 2.040 euro interest die je samen ontvangt.

Feitelijk samenwonenden en anderen (familie of vrienden)

De interesten op een gezamenlijke gereglementeerde spaarrekening zijn belastingvrij tot 1.020 euro voor inkomstenjaar 2024. Er geldt op deze rekening dus een vrijgestelde schijf van 1.020 euro. Daarboven wordt 15% roerende voorheffing ingehouden.

Tip: wil je als feitelijk samenwonenden, vrienden, enz. ook de dubbele vrijstelling van 2.040 euro euro genieten op je gezamenlijke spaarrekening? Ga dan langs in je KBC-kantoor voor het attest ‘getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing’.

Open een gezamenlijke spaarrekening

Wil je ook een gezamenlijke zichtrekening openen?

Een gezamenlijke zichtrekening is een rekening op naam van jou en een of meerdere andere personen. Een gezamenlijke rekening is vooral nuttig als je samenwoont, getrouwd bent of in een relatie bent waarin jullie vaak dingen samen kopen.