Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Op de inkomsten uit roerende goederen, bijvoorbeeld interesten op een spaarrekening, moet je belasting betalen. Die inkomstenbelasting heet roerende voorheffing. De bank houdt de roerende voorheffing in vóór ze de interesten op je spaarrekening stort.

Vrijstelling van belastingen

De spaarrekening is gereglementeerd door de overheid. Daardoor zijn de interesten op de spaarrekeningen vrijgesteld van belasting. In 2024 is er een vrijstelling tot 1.020 euro per persoon. Dat bedrag kan elk jaar wijzigen.

Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 2.040 euro per jaar (dubbele vrijstelling).

Heb je een gemeenschappelijke spaarrekening met een persoon met wie je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont, bijvoorbeeld je broer of zus? Ook dan is de dubbele vrijstelling mogelijk als je in je KBC-kantoor een 'getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing' invult.

Inhouding roerende voorheffing door de bank

Op de interesten boven het grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden. Die roerende voorheffing is voor particulieren 'bevrijdend'. Dat wil zeggen dat er op die interesten geen personenbelasting meer verschuldigd is.

Voorbeeld voor een individuele rekening

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december) 1.500 euro
roerende voorheffing te betalen op 1.500 euro - 1.020 euro (vrijstelling 2024)= 480 euro
roerende voorheffing bedraagt 480 euro x 15% = 72 euro
nettorente op 31 december 1.500 euro - 72 euro = 1.428 euro

Voorbeeld voor een gemeenschappelijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december) 3.900 euro
roerende voorheffing te betalen op 3.900 euro -  2.040 euro (dubbele vrijstelling 2024) = 1.860 euro
roerende voorheffing bedraagt 1.860 euro x 15% = 279 euro
nettorente op 31 december 3.900 euro - 279 euro = 3.621 euro

Wat als ik meerdere spaarrekeningen heb?

De bank bekijkt elke spaarrekening afzonderlijk. Maar het kan natuurlijk dat de som van de interesten op al je spaarrekeningen (bij dezelfde of verschillende banken) hoger is dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Bovendien worden de interesten van minderjarige kinderen meegeteld bij de interesten van de ouders. Het gedeelte van de spaarinkomsten dat hoger is, moet je zelf vermelden op je belastingaangifte bij de codes 1151 of 2151.

Voorbeeld voor een persoon met spaarrekeningen bij verschillende financiële instellingen

  KBC KBC Bank X Bank Y
Verworven intresten 2.000 euro 1.200 euro 1.150 euro 1.950 euro
Bedrag vrij van RV
(in 2024)
1.020 euro 1.020 euro
1.020 euro
1.020 euro
Interesten waarop de bank RV inhoudt 980 euro 180 euro 130 euro 930 euro
Door de bank
ingehouden RV
147 euro 27 euro 19,5 euro 139,5 euro

Berekening van het aan te geven bedrag in de belastingaangifte:

  • totaal verworven interesten voor toepassing van de roerende voorheffing: 2.000 + 1.200 + 1.150 +1.950 = 6.300 euro
  • totaal verworven interesten waarop geen roerende voorheffing is ingehouden: 1.020 euro + 1.020 euro + 1.020 euro + 1.020 euro = 4.080 euro
  • Verplicht aan te geven rente: 4.080 euro - 1.020 euro = 3.060 euro

Kan ik te veel betaalde roerende voorheffing recupereren?

De administratie voorziet geen rubriek op de aangifte om roerende voorheffing, die te veel werd ingehouden, te recupereren.
Als je te veel roerende voorheffing betaalde, dan dien je het best een vordering in tot terugbetaling van de te veel betaalde roerende voorheffing bij de Gewestelijke Directie van de belastingen

        Federale Overheidsdienst Financiën
        Belastingen en invordering
        Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
        Brussel II Directie Vennootschappen
        Gewestelijke Directie
        Louizalaan 233 - 245
        1050 Brussel

Je doet dat het best zo snel mogelijk nadat de interesten op je rekening zijn geboekt.

Alle spaarrekeningen