Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Roerende voorheffing (RV)

Op de inkomsten uit roerende goederen, bijvoorbeeld interesten op een spaarrekening, moet je belasting betalen. Die inkomstenbelasting heet roerende voorheffing. De bank houdt de roerende voorheffing in vóór ze de interesten op je spaarrekening stort.

Vrijstelling van belastingen

De spaarrekening is gereglementeerd door de overheid. Daardoor zijn de interesten op de spaarrekeningen vrijgesteld van belasting. In 2023 is er een vrijstelling tot 980 euro per persoon. Dat bedrag kan elk jaar wijzigen.

Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 1.960 euro per jaar (dubbele vrijstelling).

Heb je een gemeenschappelijke spaarrekening met een persoon met wie je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont, bijvoorbeeld je broer of zus? Ook dan is de dubbele vrijstelling mogelijk als je in je KBC-kantoor een 'getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing' invult.

Inhouding roerende voorheffing door de bank

Op de interesten boven het grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden. Die roerende voorheffing is voor particulieren 'bevrijdend'. Dat wil zeggen dat er op die interesten geen personenbelasting meer verschuldigd is.

Voorbeeld voor een individuele rekening

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december)

1.500 euro

roerende voorheffing te betalen op

1.500 euro - 980 euro (vrijstelling 2023)= 520 euro

roerende voorheffing bedraagt

520 euro x 15% = 78 euro

nettorente op 31 december

1.500 euro - 78 euro = 1.422 euro

Voorbeeld voor een gemeenschappelijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december)

3.900 euro

roerende voorheffing te betalen op

3.900 euro -  1.960 euro (dubbele vrijstelling 2023) = 1.940 euro

roerende voorheffing bedraagt

1.940 euro x 15% = 291 euro

nettorente op 31 december

3.900 euro - 291 euro = 3.609 euro

Wat als ik meerdere spaarrekeningen heb?

De bank bekijkt elke spaarrekening afzonderlijk. Maar het kan natuurlijk dat de som van de interesten op al je spaarrekeningen (bij dezelfde of verschillende banken) hoger is dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Bovendien worden de interesten van minderjarige kinderen meegeteld bij de interesten van de ouders. Het gedeelte van de spaarinkomsten dat hoger is, moet je zelf vermelden op je belastingaangifte bij de codes 1151 of 2151.

Voorbeeld voor een persoon met spaarrekeningen bij verschillende financiële instellingen

  KBC KBC Bank X Bank Y
Verworven intresten 2.000 euro 1.200 euro 1.150 euro 1.950 euro
Bedrag vrij van RV
(in 2023)
980 euro 980 euro
980 euro
980 euro
Interesten waarop de bank RV inhoudt 1.020 euro 220 euro 170 euro 970 euro
Door de bank
ingehouden RV
153 euro 33 euro 25,5 euro 145,5 euro

Berekening van het aan te geven bedrag in de belastingaangifte:

  • totaal verworven interesten voor toepassing van de roerende voorheffing: 2.000 + 1.200 + 1.150 +1.950 = 6.300 euro
  • totaal verworven interesten waarop geen roerende voorheffing is ingehouden: 980 euro + 980 euro + 980 euro + 980 euro = 3.920 euro
  • Verplicht aan te geven rente: 3.920 euro - 980 euro = 2.940 euro

Kan ik te veel betaalde roerende voorheffing recupereren?

De administratie voorziet geen rubriek op de aangifte om roerende voorheffing, die te veel werd ingehouden, te recupereren.
Als je te veel roerende voorheffing betaalde, dan dien je het best een vordering in tot terugbetaling van de te veel betaalde roerende voorheffing bij de Gewestelijke Directie van de belastingen

Federale Overheidsdienst Financiën
Belastingen en invordering
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
Brussel II Directie Vennootschappen
Gewestelijke Directie
Louizalaan 233 - 245
1050 Brussel

Je doet dat het best zo snel mogelijk nadat de interesten op je rekening zijn geboekt.

Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden uit aandelen