KBC-Start2Save4

KBC-Start2Save4

Wat is KBC-Start2Save4?

Maandelijks sparen

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save4 kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen. Sparen kan zowel van een KBC-rekening als van een rekening bij een andere financiële instelling.

Controle over spaargeld

Spaar voor je kind

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • je spaargeld opvragen 
 • de begunstigde schrappen
 • de datum van vrijgave aanpassen
 • wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Er zijn 2 formules mogelijk:

 • je legt vast op welke datum het geld vrijkomt of
 • je laat het geld pas vrijgeven wanneer je kind, kleinkind of petekind een eigen woning koopt of bouwt of 30 jaar wordt.

Kenmerken van KBC-Start2Save4

 • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2023) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening: geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Altijd beschikbaar: KBC-Start2Save4 is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC-Start2Save4 op elk moment en zonder kosten opvragen.

Risico’s

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Opbrengst KBC-Start2Save4

Basisrente

0,15%

Getrouwheidspremie

0,75%

KBC-Start2Save4 is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, beheerst door Belgisch recht. KBC-Start2Save4 staat op naam van één natuurlijke persoon. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save4 openen per begunstigde. Sparen op een KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht: maximaal één, met een vast bedrag van maximaal 500 euro.

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open een KBC-Start2Save4