Start2save4

Spaarrekening KBC-Start2Save4

Gratis
 • Je spaart elke maand een vast bedrag voor een (klein)kind of petekind
 • Je legt zelf vast op welke datum het geld vrijkomt
 • Je kunt je spaargeld op elk moment opvragen

Wat is een spaarrekening KBC-Start2Save4?

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen. Sparen kan zowel van een KBC-rekening als van een rekening bij een andere financiële instelling.

Behoud de controle over je spaargeld

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • je spaargeld opvragen
 • de begunstigde schrappen
 • de datum van vrijgave aanpassen
 • wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Er zijn 2 formules mogelijk:

 • je legt vast op welke datum het geld vrijkomt of
 • je laat het geld pas vrijgeven wanneer je kind, kleinkind of petekind een eigen woning koopt of bouwt of 30 jaar wordt.

Kenmerken van deze spaarrekening

 • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2023) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening: geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Altijd beschikbaar: KBC-Start2Save4 is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC-Start2Save4 op elk moment en zonder kosten opvragen.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Opbrengst KBC-Start2Save4

Basisrente

0,15%

Getrouwheidspremie

0,75%

KBC-Start2Save4 is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, beheerst door Belgisch recht. KBC-Start2Save4 staat op naam van één natuurlijke persoon. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save4 openen per begunstigde. Sparen op een KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht: maximaal één, met een vast bedrag van maximaal 500 euro.

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Als het gestorte bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, dan is de vergoeding op jaarbasis 0,01% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.

Basisrente

 • Tarief: 0,15% basisrente.
 • Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de datum van uitvoering van de opdracht ‘KBC-Automatisch Sparen’ of, voor periodieke opdrachten die vanuit KBC of een andere financiële instelling werden gegeven, vanaf de kalenderdag die volgt op de creditering.
 • Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt.

Getrouwheidspremie

 • Tarief: 0,75% getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Sinds 01-01-2014 wordt voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank de getrouwheidspremie proportioneel overgedragen als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder en
 • de overschrijving bedraagt minstens 500 euro en
 • het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dit betekent dat de lopende berekeningsperiode van twaalf maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Meer info

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open een KBC-Start2Save4