Start2save4

Spaarrekening KBC-Start2Save4

Gratis
 • Je spaart elke maand een vast bedrag voor een (klein)kind of petekind
 • Je legt zelf vast op welke datum het geld vrijkomt
 • Je kunt je spaargeld op elk moment opvragen

Wat is een spaarrekening KBC-Start2Save4?

KBC-Start2Save4 is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, beheerst door Belgisch recht. KBC-Start2Save4 staat op naam van één natuurlijke persoon.

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save4 openen per begunstigde. 

Behoud de controle over je spaargeld

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • je spaargeld opvragen
 • de begunstigde schrappen
 • de datum van vrijgave aanpassen
 • wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Er zijn 2 formules mogelijk:

 • je legt vast op welke datum het geld vrijkomt of
 • je laat het geld pas vrijgeven wanneer je kind, kleinkind of petekind een eigen woning koopt of bouwt of 30 jaar wordt.

Opbrengst KBC-Start2Save4

Huidige tarieven

Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,80%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de uitvoeringsdatum van de automatische spaaropdracht of vanaf de kalenderdag die volgt op de verrichtingsdatum voor periodieke opdrachten die vanuit KBC of een andere financiële instelling komen. Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Vraag je spaargeld op, dan worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Voor de eerste 3 overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC is er evenwel een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Kenmerken van deze spaarrekening

 • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening: geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Altijd beschikbaar: KBC-Start2Save4 is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC-Start2Save4 op elk moment en zonder kosten opvragen.
 • Automatische spaaropdracht: sparen op een KBC-Start2Save4 kun je alleen met een maandelijkse vaste spaaropdracht vanuit een zichtrekening bij KBC of een andere financiële instelling, met een maximum van 500 euro. Er is maar één opdracht per KBC-Start2Save rekening mogelijk.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open een KBC-Start2Save4