Web
Web

Bescherm jezelf tegen oplichting via het internet

KBC-Internetverzekering

Bescherm jezelf tegen oplichting via het internet

KBC-Internetverzekering

Bescherm je betalingen

Slachtoffer van bedrog of oplichting via het internet? Wij betalen de frauduleuze bedragen terug.

Bescherm je identiteit

Steelt iemand je persoonsgegevens op het internet? Wij vergoeden je financiële verlies dat hieruit voortvloeit.

Bescherm je reputatie

Slachtoffer van laster en eerroof via het internet? Een specialist helpt om je reputatie te beschermen en ergere schade te voorkomen.

De verkoop van de KBC-Internetverzekering is stopgezet

Je kunt geen KBC-Internetverzekering meer afsluiten. De verkoop van dit product is stopgezet.
Wil je je beschermen tegen de gevolgen van cybercriminaliteit? Ontdek de KBC CyberSecure-Verzekering.

Ontdek de KBC CyberSecure-Verzekering

Wat is een KBC-Internetverzekering?

We gebruiken het internet meer en meer. Helaas hebben ook mensen met minder goede bedoelingen de weg ernaar gevonden.

 • 12.432 Belgen werden volgens cijfers uit 2019 van sectororganisatie Febelfin het slachtoffer van dergelijke aanvallen. Dat is een fikse stijging van 27,5 procent vergeleken met 2018, toen criminelen 9.747 landgenoten wisten te misleiden.
 • Maandelijks ontvangen ongeveer 1.300 consumenten in ons land niet waarvoor ze hebben betaald. Vorig jaar sloot de Economische Inspectie ongeveer 2.600 webshops.

Met de KBC-Internetverzekering vergoeden we financiële verliezen door bedrog via het internet, op voorwaarde dat de opgelopen schade meer bedraagt dan 100 euro. We betalen het volledige bedrag van de schade terug tot maximaal 10.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.

Deze verzekering vergoedt ook de financiële schade ten gevolge van identiteitsdiefstal via het internet, tot maximaal 5.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.

Word je het slachtoffer van cyberpesten of reputatieschade via het internet? Als je een KBC-Internetverzekering hebt, dan helpt een externe specialist je om de gevolgen van de opgelopen schade te verminderen. De verzekering betaalt de erelonen van deze dienstverlener tot maximaal 5.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.

Enkele voorbeelden van bedrog via het internet

 • Je hebt online een vakantiehuisje in Italië geboekt voor het hele gezin.
  Helaas blijkt het vakantiehuisje niet te bestaan en is de verhuurder er met je geld vandoor.
 • Je ziet een indrukwekkende 4K-televisie tegen een extreem hoge korting, maar de  webwinkel blijkt vals. Je betaalt online, de betaling gaat onmiddellijk van je rekening en de televisie wordt nooit geleverd.
 • Je krijgt een dringende e-mail met als afzender ‘je energieleverancier’. Die bevat een aanmaning  om je factuur te betalen. Als je niet betaalt sluiten ze je stroom onmiddellijk af. Achteraf blijkt deze email helemaal niet van je energieleverancier te komen. Je hebt wel onmiddellijk betaald.
 • Je ontvangt een mail met felicitaties. De aanleiding? Je won  de loterij. Maar om je prijs te ontvangen moet je eerst 500 euro administratiekosten betalen aan een ‘notaris’. Je betaalde maar ontving geen prijs.

Enkele tips

 • Plaats bij voorkeur bestellingen bij betrouwbare webwinkels in België en onze buurlanden. Door de bereikbaarheid heb je meer kans om eventuele problemen op te lossen via mail, telefonisch of indien mogelijk ter plekke.
 • Geef nooit je pincode of andere bankcodes door aan de telefoon, in een email, per sms of op sociale media. Wees extra aandachtig bij berichten die je met een link naar de betaalomgeving van je bank leiden. Is het mailadres wel degelijk dat van je bank? Is het een link naar de site van je bank, of ziet hij er vreemd uit? Denk twee keer na alvorens je op een link klikt!
 • Maak je huiswerk door eerst beoordelingen te controleren van andere klanten.
 • Betaal alleen met een beveiligde betaaldienst en internetverbinding. Vermijd dus het gebruik van gratis of openbare wifi voor aankopen.
 • Update je besturingssysteem en beveiligingssoftware naar de laatste versie. 
 • Wees op je hoede als je advertenties met ongeloofwaardige promoties of wonderproducten spot. Te mooi om waar te zijn? Waarschijnlijk is het dat ook!

Wat is verzekerd?

1. Bedrog via het internet

Wat mag je verwachten?

Op het internet doen oplichters zich voor als overheidsdienst, handelaar of professionele dienstverlener. Met nagemaakte websites, valse titels en vergunningen of met andere kunstgrepen doen ze aan zogenaamde e-oplichting. Werd je slachtoffer van zo’n e-oplichting? Dan betalen we je de bedragen terug die je onterecht betaald hebt met je KBC-zichtrekening.

Let wel: we betalen enkel terug als het gaat om oplichters die zich voordoen als een overheidsdienst, handelaar of professionele dienstverlener uit de Europese Unie én om een betaling op een bankrekening met een IBAN-code uit de Europese Unie.

Bij een andere vorm van e-fraude, slagen derden erin om je KBC-zichtrekening te misbruiken en online betalingen uit te voeren zonder je toestemming.

In vele gevallen betaalt KBC dan de bedragen terug. Voor die bedragen die niet worden terugbetaald, kan de KBC-Internetverzekering tussenkomen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Betalingen op veilingwebsites en online marktplaatsen waar particulieren producten verkopen, bijvoorbeeld tweedehands meubilair, vintage kleding.
 • Oplichting met online beleggingen zoals cryptomunten, diamanten, goud.
 • Bedrog via de telefoon: oplichters bellen mensen op en doen zich voor als Microsoft-medewerkers. Zo proberen ze je je inloggegevens van je bank te ontfutselen.
 • Oplichting op datingwebsites of giften aan ‘vrienden’. Door op je emotie te spelen, proberen oplichters je geld af te troggelen.
 • Betalingen in het kader van illegale praktijken of voor namaakproducten: betalingen voor drugs, wapens, … zijn uitgesloten. Maar ook als je als klant namaakgoederen ontvangt, terwijl je ervan uitging dat je een authentiek product had gekocht, word je niet vergoed. Het gaat immers niet om een valse website.

2. Identiteitsdiefstal via het internet

Wat mag je verwachten?

Oplichters slagen er soms in om via het internet je identificatie- of authenticatiegegevens te stelen. Persoonsgegevens zoals je naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, wachtwoorden, ... misbruiken ze online. Als je een KBC-Internetverzekering  hebt, vergoeden we het financieel verlies dat je door zo’n identiteitsdiefstal lijdt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Bij misbruik van kredietkaarten moet je eerst je kredietkaartmaatschappij aanspreken. 
 • Identiteitsdiefstal die al gepleegd is voor je de verzekering sloot, ook al stel je de schade pas achteraf vast.

3. Reputatieschade via het internet

Wat mag je verwachten?

Als iemand je online ergens van beschuldigt en daarmee je eer krenkt, spreken we van laster en eerroof. Daarnaast kan er op ongeoorloofde wijze gevoelige of privé- informatie over jou worden gepubliceerd op het internet bijvoorbeeld naaktfoto’s, filmpjes, medische gegevens.
Als je daardoor reputatieschade oploopt via het internet, stellen we een gespecialiseerde dienstverlener aan. Die persoon geeft je advies vanop afstand en zal zo nodig ook zelf actie ondernemen om te proberen ergere schade te voorkomen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Reputatieschade die al is ontstaan voor je deze verzekering sloot.

Kosten

De bijdrage voor deze verzekering bedraagt 3 euro per maand per rekening of 6 euro per maand voor alle rekeningen binnen het gezin. Wat we bedoelen met gezin is omschreven in de dekkingsvoorwaarden. De bijdrage wordt maandelijks afgehouden van de KBC-zichtrekening die je hebt opgegeven bij de toetreding.

Voor 1 rekening betaal je jaarlijks 36 euro (32,95 euro + 3,05 euro taks). Dit bedrag bestaat uit onder andere acquisitiekosten (geraamd op 11,34 euro) en administratiekosten (geraamd op 2,39 euro).

Voor alle rekeningen binnen het gezin betaal je jaarlijks 72 euro (65,90 euro + 6,10 euro taks). Dit bedrag bestaat uit onder andere acquisitiekosten (geraamd op 22,67 euro) en administratiekosten (geraamd op 4,79 euro).

Merk op dat als je verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, je niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.

De hierboven opgegeven bedragen geven een beter zicht op het gedeelte van de bijdrage dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat de verzekeringsovereenkomst dekt. Het saldo van de bijdrage, na aftrek van de taksen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de bijdrage dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).

Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Goed om weten

 • Wanneer je schade meldt via e-mail, zet dan geen gevoelige informatie in je mail. Wacht tot KBC je contacteert.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC-Internetverzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment.
 • Als je een klacht hebt over de dekkingsvoorwaarden, kun je terecht bij je KBC-bankkantoor of bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Kom je nog niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de volledige sector. Je behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor alle andere klachten kun je je wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.
 • De KBC-Internetverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep.
 • Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Om op de dekking een beroep te kunnen doen moet je zijn toegetreden en moet de toetredingsbijdrage betaald zijn.
 • De KBC-Internetverzekering is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen.

Je kunt geen KBC-Internetverzekering meer afsluiten. De verkoop van dit product is stopgezet. Wil je je beschermen tegen de gevolgen van cybercriminaliteit? Ontdek de KBC CyberSecure-verzekering.

Bescherm jezelf en je gezin

Ga op vakantie zonder zorgen

We zetten op een rijtje wat je het best verzekert en hoe je op reis makkelijk betaalt. Check onze inpaklijst
Ga op vakantie zonder zorgen

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Als iemand schade oploopt door jouw fout, dan ben jij aansprakelijk. Maar wat betekent dat precies?
Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Je eerste loon

Je bent pas gestart met werken en krijgt voor het eerst een maandloon. Maar wat doe je hier nu mee?
Je eerste loon

Optie rechtsbijstand met fiscale aftrek

De  optie rechtsbijstand in onze familiale verzekering kan je een belastingvermindering van € 124 opleveren. Lees hoe
Optie rechtsbijstand met fiscale aftrek