Wat is een bevek of sicav?

Wat is een bevek of sicav?

Een bevek/sicav is een open fonds dat ondergebracht is in een beleggingsvennootschap. Bevek staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Sicav is de Franse vertaling en staat voor Société d’Investissement à Capital Variable.

Beleggingsfonds met constante inkomsten en uitgaven

Het kapitaal van een bevek verandert constant. Het verhoogt wanneer nieuwe beleggers instappen en bestaande beleggers aandelen bijkopen. Dankzij de uitgifte van die nieuwe aandelen krijgt de vennootschap geld binnen. Stappen beleggers uit of verkopen ze aandelen? Dan spreekt de bevek haar kapitaal aan om die aandelen terug te kopen en hen uit te betalen.

Het grootste deel van de beleggingsfondsen zijn beveks.

Kenmerken van een bevek/sicav

  • Je kunt maar een vastgelegd aantal keren in en uit het fonds stappen. Dat doe je tegen de inventariswaarde/koers/prijs die het aandeel op dat moment heeft.
  • Die inventariswaarde/koers/prijs wordt meestal dagelijks berekend.
  • Een bevek of sicav kan uit verschillende onderdelen of compartimenten bestaan. En een compartiment uit verschillende aandelenklassen. Elk compartiment en elke aandelenklasse heeft een eigen beleggingspolitiek en inventariswaarde/koers/prijs. Je kunt in elk compartiment of elke aandelenklasse apart beleggen.
Wat is een bevek

Soorten aandelen van beveks

Je kunt in verschillende soorten aandelen van een bevek, compartiment of aandelenklasse beleggen:

  • Kapitalisatieaandelen: de vennootschap herbelegt de dividenden automatisch opnieuw in het fonds. Aan te raden als je op lange termijn wilt beleggen en de kracht van kapitalisatie wilt benutten.
  • Distributieaandelen: je krijgt elk jaar een dividend waarop je roerende voorheffing betaalt. Aan te raden als je graag regelmatig winst uitbetaald krijgt.
  • Allebei: sommige beveks bieden kapitalisatie- en distributieaandelen aan. Je kiest zelf in welk type aandelen je wilt beleggen.

Gemakkelijk om in te beleggen

Beleggen in een bevek

Het grote voordeel van een bevek? Je moet geen grootverdiener zijn. Je kunt bijvoorbeeld via een beleggingsplan al vanaf 25 euro per maand in 1 of meer beveks, compartimenten of aandelenklassen beleggen.

Met dat kleine bedrag is je belegging ook sterk gespreid. Je belegt automatisch in alle aandelen, obligaties, liquide middelen, … – de volledige beleggingsportefeuille – waarin het fonds, het compartiment of de aandelenklasse belegt.

De kosten van een bevek/sicav

Wanneer je in een bevek belegt, betaal je onder meer deze kosten:

  • in- en uitstapkosten
  • 30% roerende voorheffing op dividenden
  • 1,32% beurstaks bij uitstap, met een maximum van 4.000 euro
  • 30% meerwaardetaks bij uitstap uit een bevek die meer dan 25% in effecten met vaste rente – zoals obligaties – belegt