Verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen, verantwoord beleggen of ESG-beleggen: wat zeg je nu het best? Vandaag hebben we het over ‘verantwoord beleggen’: beleggingen die op een positieve manier rekening houden met milieu, sociale thema’s en goed bestuur. Zo volgen we ook de nieuwe Europese regelgeving die de term ‘duurzaam’ voorbehoudt voor een specifiek aantal activiteiten en producten.

Lees verder onder de foto

Wat is verantwoord beleggen?

Met fondsen die verantwoord beleggen investeer je in bedrijven en landen die op een positieve manier rekening houden met de ESG-pijlers Environment (milieu), Social (sociale thema’s) en Governance (goed bestuur).

Die specifieke focus betekent niet dat je moet inboeten op je rendement. Uit onderzoek blijkt dat maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen gaan: fondsen die verantwoord beleggen leveren op lange termijn vergelijkbare rendementen op als traditionele fondsen.

Tot slot heb je met verantwoord beleggen impact op de bedrijfswereld. KBC gaat voor jou de dialoog aan met de bedrijven waarin je belegt en bepaalt mee hun koers dankzij stemrecht op algemene vergaderingen.

Ontdek meer over de Europese regelgeving
Financieel rendement is belangrijk, ook bij verantwoord beleggen. Binnen de academische wereld is er geen eenduidige visie op het te verwachten financieel rendement van duurzame beleggingen tegenover dat van conventionele beleggingen. KBC is van mening dat de rendementen van verantwoorde fondsen niet hoeven onder te doen voor die van conventionele beleggingen, zeker niet op langere termijn

Nathalie Bally - Expert Verantwoord Beleggen bij KBC

3 redenen om verantwoord te beleggen bij KBC

Al in 1992 lanceerde KBC een eerste fonds dat verantwoord belegt. Daarmee waren we een Belgische pionier in wat toen nog een nichemarkt was. Intussen hebben we dus al meer dan 30 jaar expertise opgebouwd en blijven we die pioniersrol vervullen. Zo herzien we onze selectiemethode op regelmatige basis en ontwikkelen we geregeld nieuwe beleggingsoplossingen.

Geen enkel KBC-fonds belegt in tabak, thermische steenkool of controversiële wapens. Ook controversiële regimes en overtreders van mensenrechten komen er niet in. Ontdek meer over het algemene uitsluitingsbeleid.

Daarbovenop volgt een bijkomende screening voor de fondsen die verantwoord beleggen. Ook producten zoals conventionele wapens, bont en adult entertainment sluiten we uit. Bekijk het volledige overzicht van de negatieve screening.

We publiceren in alle transparantie de resultaten van onze screening van alle bedrijven en alle landen, ook diegene die de selectie niet halen.

Tot slot passen we 3 types van positieve screening toe: Verantwoorde fondsen, ECO-thematisch en Impact Investing. Daarover hieronder meer bij ‘Hoe verantwoord beleggen bij KBC?’.

Elk kwartaal zit KBC Asset Management samen met de Responsible Investing Advisory Board. Dat is een adviesraad van onafhankelijke experten die ons beleid uitdagen en inspireren.

Het zijn stuk voor stuk academici die:

  • Feedback geven over de werkwijze van duurzaamheidsonderzoek
  • Controleren of het onderzoek correct en volledig wordt gevoerd
  • Waken over de transparantie van het onderzoek
  • Advies geven over uitsluitingen van bedrijven en landen
  • Bespreken welke bedrijven thuishoren in de producten die verantwoord beleggen

Ontdek meer over de werking en samenstelling van de Responsible Investing Advisory Board.

Hoe verantwoord beleggen bij KBC?

Towards Sustainability-label Febelfin

Alle KBC-fondsen die verantwoord beleggen dragen het label ‘Towards Sustainability’, een initiatief van Febelfin. Dat houdt in dat de fondsen een duidelijke duurzaamheidsstrategie volgen, erg schadelijke bedrijven of activiteiten uitsluiten en een transparant beleid voeren rond maatschappelijk betwistbare praktijken zoals de doodstraf.

Daarbovenop vertrekt KBC vanuit 3 positieve invalshoeken. Jij kiest uit deze insteken voor jouw fondsen die verantwoord beleggen:

  • Verantwoorde fondsen: fondsen die beleggen in bedrijven en landen die duurzaamheidskenmerken bevorderen en klimaatverandering tegengaan.

  • ECO-thematisch: de thematische beleggingsfondsen bestaan uit bedrijven die duurzame antwoorden bieden op maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering of het waterbeleid.

  • Impact Investing: fondsen die beleggen in bedrijven die met hun producten en/of diensten een positieve invloed hebben op de samenleving en/of het milieu.

Laat je als belegger inspireren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen... Kan je er als belegger je voordeel uit halen? Laat je inspireren door de artikels en podcasts in de reeks ‘Maak mee het verschil’.

Maak als belegger mee het verschil

In dit overzicht vind je alle documentatie over verantwoord beleggen en de verantwoorde beleggingen van KBC