Shoppingpakket


1,50 euro
per maand
Vraag je Shoppingpakket aan

Shoppen met een gerust gevoel

Shop je graag online of in de winkel? Dankzij het Shoppingpakket bij je KBC-Kredietkaart zijn je aankopen verzekerd tegen schade of diefstal én krijg je boven op de wettelijke 2 jaar nog eens 2 jaar extra garantie.

Welke waarborgen zitten in het Shoppingpakket?

1. Verlengde garantie

Krijg 2 jaar extra garantie boven op de wettelijke termijn

Is je toestel beschadigd en is de wettelijke garantie vervallen? De waarborg Verlengde garantie geeft 2 jaar extra garantie op je pas gekochte toestel.

Wel verzekerd

De waarborg Verlengde garantie is van toepassing voor volgende categorieën:

 • Witgoed: elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten
 • Bruingoed: audio-, tele- en videoapparatuur
 • Grijsgoed: computerproducten en toebehoren
 • Doe-het-zelfmaterieel: alle elektrische en elektronische doe-het-zelf werkapparaten voor gebruik bij je thuis

Je kunt rekenen op een vergoeding van de herstellingskosten of op de nieuwprijs van je verzekerde goed met een maximum van 3.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Als de herstellingskosten hoger zijn dan de nieuwvervangingswaarde, dan wordt de nieuwvervangingswaarde vergoed. Dat is de nieuwwaarde op de dag van het schadegeval.

Niet verzekerd

Dit is onder andere niet verzekerd:

 • Opzettelijke schade, toegebracht door de verzekerde zelf of zijn huisgenoten
 • Verlies of onverklaarbare verdwijning
 • Beschadiging tijdens het transport
 • Gewone slijtage
 • Esthetische schade, zoals krassen of deuken
 • Een defect aan het verzekerd goed dat nog onder de wettelijke garantie valt
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden

2. Bescherming internetaankopen

Verzeker je online aankopen

Is je online aankoop beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd en weigert de leverancier zijn verantwoordelijkheid te nemen? Dan zorgt deze waarborg ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Wel verzekerd

Je bent verzekerd als:

 • Je aankoop minimaal 100 euro bedraagt
 • Je je goederen gekocht hebt via een webshop binnen de Europese Unie of de Verenigde Staten

De vergoeding bedraagt maximum 1.500 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Niet verzekerd

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Niet-levering van het verzekerde goed door een staking
 • Een verborgen gebrek van het verzekerde goed
 • Aankopen op een valse of frauduleuze website
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden

3. Aankoopbescherming

Bescherm je aankopen tegen schade of diefstal

Rok gescheurd toen je opstond van je stoel? Werd je laptop gestolen uit de koffer van je auto? Met de waarborg Aankoopbescherming zijn je aankopen beschermd tegen schade of diefstal.

Wel verzekerd

Je kunt een beroep doen op de waarborg Aankoopbescherming bij:

 • Accidentele schade
 • Gekwalificeerde diefstal aan je aankopen
 • Tot 90 dagen na de aankoopdatum of leveringsdatum
 • Voor aankopen van een verzekerd goed via het internet geldt altijd de datum van aankoop

Enkele bijkomende voorwaarden:

 • De goederen zijn nieuw en werden verkocht door een professionele verkoper
 • De goederen zijn bestemd voor privégebruik
 • De verzekerde aankopen hebben een waarde van minstens 50 euro (btw inbegrepen, exclusief port- en leveringskosten)

Je kunt rekenen op een vergoeding van de herstellingskosten of op de nieuwprijs van je verzekerde goed met een maximum van 3.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar. Als de herstellingskosten hoger zijn dan de nieuwvervangingswaarde, dan wordt de nieuwvervangingswaarde vergoed. Deze waarborg dekt aankopen waar ook ter wereld.

Niet verzekerd

De belangrijkste uitgesloten goederen zijn:

 • Geld
 • Deviezen
 • Reischeques
 • Verhandelbare effecten
 • Mobiele telefoon
 • Tweedehands- of gebruikte goederen
 • Sieraden, horloges
 • Bont
 • Kunstwerken
 • ...
Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden
Vraag je Shoppingpakket aan

Meer info over het Shoppingpakket

Je Shoppingpakket activeren:

 1. Meld je aan in KBC Mobile
 2. Tik op 'Mijn KBC'
 3. Kies je kredietkaart onder 'Betaalmiddelen'
 4. Tik op de drie puntjes rechtsboven
 5. Tik op 'Bekijk pakketten' als je nog geen pakket hebt toegevoegd of op 'Beheren' naast 'Je Pakketten' als je al een pakket hebt toegevoegd
 6. Vink het Shoppingpakket aan en lees het bijhorend informatiedocument
 7. Tik op 'Ik neem dit pakket'
 8. Tik op 'Naar tekenen' en volg de instructies
 9. Zodra je hebt getekend, is je pakket geactiveerd

Je Shoppingpakket beëindigen:

 1. Meld je aan in KBC Mobile
 2. Tik op 'Mijn KBC'
 3. Kies je kredietkaart onder 'Betaalmiddelen'
 4. Tik op de drie puntjes rechtsboven
 5. Tik op 'Beheren' naast 'Je pakketten'
 6. Vink het Shoppingpakket uit
 7. Tik op 'Naar tekenen' en volg de instructies
 8. Zodra je hebt getekend, is je pakket beëindigd

Je kunt je pakket beëindigen na de minimumlooptijd van 12 maanden. Als je na deze minimumlooptijd je pakket stopzet, gaat de beëindiging in vanaf de laatste dag van de lopende maand.

 1. Lees de algemene voorwaarden aandachtig voor je het schadeaangifteformulier invult. Zo weet je wat wel en wat niet verzekerd is.
 2. Vul het aangifteformulier volledig en duidelijk in, elke vraag is van belang voor de behandeling van je dossier.
 3. Voeg de nodige bewijsstukken toe.
 4. Stuur je aangifte met alle bijlagen in één keer door. Als je dossier volledig is, wordt je aangifte sneller en grondiger verwerkt. Als je toch een document nastuurt, vermeld dan het dossiernummer dat werd toegekend, dan komt het document in het correcte dossier terecht. Je kunt een aangifte opsturen naar KBC Verzekeringen of mailen naar schade@kbc.be.

Goed om te weten

De KBC-Kredietkaart is een kredietkaart met als kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A.

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank nv. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank nv.

Het Belgische recht is van toepassing op alle hier genoemde waarborgen. Deze waarborgen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).

Het Shoppingpakket is een verzekering die werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Je bent enkel verzekerd als je ononderbroken in het bezit bent van een actieve kredietkaart en toegetreden blijft vanaf het moment van aankoop tot aan het schadegeval.

De verzekering eindigt van rechtswege wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet. 

Elke kredietkaarthouder kan op ieder moment beslissen of hij wil toetreden tot het Shoppingpakket. De verzekeringsdekking start op het eerste uur van de dag volgend op de toetreding. De verzekeringsperiode duurt minstens 1 jaar. Uittreden kan, na deze periode, op elk moment door het digitale proces in KBC Mobile te doorlopen of door de stopzetting te laten registreren in een KBC-kantoor.

De dekkingsvoorwaarden zijn beschikbaar in elk KBC-kantoor of op www.kbc.be/kredietkaart. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar. De volledige lijst met uitsluitingen is terug te vinden in de algemene voorwaarden.

Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement,  Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of bij ombudsman@ombudsfin.be, www.ombfin.be. Bij klachten over de verzekering kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Vraag je Shoppingpakket aan