Alles wat je moet weten over PSD2

Helemaal mee met de nieuwe Europese richtlijn

Alles wat je moet weten over PSD2

Helemaal mee met de nieuwe Europese richtlijn

Meer dan tien jaar geleden lanceerde het Europees Parlement PSD1, de eerste betaalrichtlijn die voor een uniformere betaalmarkt binnen de Europese Unie moest zorgen.

Maar de technologie evolueert, net als het gedrag van de consument. Hoog tijd voor een update dus, vonden ze in het Europees Parlement. Om misvattingen over deze nieuwe Europese betaalrichtlijn te voorkomen, geven we graag wat meer uitleg over de opvolger van PSD1.

Wat is PSD2?

PSD2 staat voluit voor Payment Services Directive 2 en heeft hetzelfde doel als PSD1: één juridisch kader creëren voor eenvoudiger, veiliger en efficiënter betalingsverkeer binnen Europa. Maar wat betekent dat nu concreet?

1. Openstellen van rekeningen

De meest ingrijpende verandering is dat banken verplicht worden om de betaalrekeningen (meestal zichtrekeningen) van klanten die online toegankelijk zijn en de informatie op die rekeningen, open te stellen voor erkende derde partijen.  Bedrijven (niet alleen banken) kunnen op die manier betalingen voor je regelen, het saldo op je rekening checken en rekeninginformatie ophalen.

Bijvoorbeeld: vandaag kan een derde partij zoals Payconiq je al vragen om te connecteren met je KBC-rekening. Als je daarmee instemt, kan Payconiq, om haar diensten te kunnen uitvoeren, toegang krijgen tot je rekening.

Breekt het angstzweet je al uit? Nergens voor nodig. Als klant beslis je helemaal zelf of je derde partijen toegang wilt geven tot je rekening. KBC zal dus nooit zomaar je gegevens vrijgeven.

Je kunt bovendien op elk moment de verleende toegang stopzetten.

KBC zorgt ervoor dat je ook je zichtrekeningen en rekeningsaldo van andere banken in KBC Mobile kunt raadplegen. Ontdek hoe eenvoudig het in zijn werk gaat.

2. Geen extra kosten meer

PSD2 verbiedt de begunstigde van een betaling (een handelaar, webwinkel ,…) om extra kosten aan te rekenen voor betalingen met bepaalde betaalmiddelen. Een webwinkel mag bijvoorbeeld geen kleine toeslag meer vragen als je wilt betalen met een kredietkaart.

3. Veiligere omgeving

Tegenwoordig kun je op verschillende nieuwe manieren je elektronische betalingsopdracht bevestigen. Denk maar aan betalingen via een mobiele app die je bevestigt met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Daar waren echter nog geen Europese richtlijnen over. PSD2 introduceert nieuwe, strenge regels om je veiligheid te garanderen.

Wat verandert er voor jou?

Los van de opgesomde voordelen, verandert er weinig voor jou. Je hebt de touwtjes nog altijd in handen en beslist zelf wie toegang krijgt tot je gegevens.
Bij het toegang geven tot je rekening, raden we wel aan altijd goed na te gaan of je het bedrijf voldoende vertrouwt. Wees ook alert voor zogenaamde phishingmails. Criminelen kunnen mogelijk misbruik maken van PSD2 voor frauduleuze doeleinden.

Waarom komt PSD2 er eigenlijk?

PSD1 uit 2007 bevatte al heel wat maatregelen die zorgden voor een uniformere betaalmarkt binnen de Europese Unie.
Europa wil de betaalmarkt openstellen voor nieuwe spelers, zonder daarbij de veiligheid van de consument uit het oog te verliezen.

Hoe snel verschaft KBC toegang tot informatie aan andere partijen?

Klik hier voor meer informatie over de beschikbaarheid en performantie van de informatie die wij aan andere partijen tonen (in het Engels).

Dit doen we voor volgende diensten

 • Het rekeningsaldo en de informatie over je betalingstransacties van de betaalrekening(en) die je hebt aangeduid, opvragen
 • Een betalingsopdracht geven
 • Vragen of een bepaald bedrag op je rekening beschikbaar is
   

Andere vragen

PSD2 is bedoeld voor vrijwel iedereen die geld moet betalen of wil ontvangen: consumenten, bedrijven, banken en betaalinstellingen. PSD2 regelt bijvoorbeeld het betalen in winkels en online aankopen.

Een derde partij hoeft geen financiële instelling te zijn om je rekeninginformatie te kunnen opvragen.

Een derde partij kan met jouw toestemming

 • Het rekeningsaldo en de informatie over je betalingstransacties van de betaalrekening(en) die je hebt aangeduid, opvragen
 • Een betalingsopdracht geven
 • Vragen of een bepaald bedrag op je rekening beschikbaar is

1. Toegang tot je rekeningsaldo en/of betalingstransacties of een betalingsopdracht geven

Als een derde partij op één of meerdere van je betaalrekeningen (zichtrekeningen)

 • Toegang wil tot je rekeningsaldo
 • Toegang wil tot het overzicht van je betalingstransacties
 • Een betalingsopdracht wil geven

Dan moet je daarvoor uiteraard eerst je toestemming geven. Met jouw expliciete toestemming kan die derde partij toegang vragen tot je betaalrekening, als die online toegankelijk is. Vervolgens kan de derde partij rekeninginformatie bij KBC opvragen of een betalingsopdracht geven.

Je bent niet verplicht om deze toestemming te geven. Je bepaalt volledig zelf wie je toegang geeft tot je betaalrekening. Tenzij anders overeengekomen, is de toestemming die je aan de derde partij geeft eenmalig. Ze blijft geldig tot je ze herroept.

2. Vraag naar beschikbaarheid van een bepaald bedrag

Heb je bijvoorbeeld een kaart of een elektronische portemonnee bij een derde partij. Of biedt een derde partij jou een betalingsdienst aan. En die derde partij vraagt aan KBC of een bepaald bedrag dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een betaling, op je betaalrekening beschikbaar is. Dan kan KBC hier maar op antwoorden, als jij vooraf je toestemming hebt gegeven. Het antwoord van KBC zal zich beperken tot 'ja' of 'nee'.

Voor de derde partij bij KBC je rekeninginformatie kan opvragen, moet je je eerst aanmelden in de KBC-app (bijv. met je pincode of je kaartlezer).

 • Voor je rekeningsaldo volstaat het dat je je eenmalig aanmeldt
 • Voor je rekeninginformatie zul je je om de 90 dagen opnieuw moeten aanmelden
 • Voor elke betalingsopdracht zul je je moeten aanmelden en de opdracht tekenen met bijv. je pincode of kaartlezer

Het is de verantwoordelijkheid van de derde partij of zij nog andere betaalmogelijkheden aanbiedt. Een derde partij is niet verplicht om extra betaalmogelijkheden aan te bieden.

Als een derde partij toegang krijgt tot je rekeninginformatie, dan zorgt KBC er elke keer voor dat dit op een veilige en betrouwbare manier verloopt.

 • Elke derde partij moet zich bij de bank identificeren aan de hand van een specifiek certificaat.
 • We controleren altijd of de derde partij beschikt over de vereiste erkenning/vergunning.
 • We zorgen ervoor dat de communicatie tussen KBC en de derde partij op een veilige manier verloopt. Aanmelden en tekenen gebeurt in de digitale KBC-kanalen die veilig en betrouwbaar zijn.
 • In KBC Mobile, KBC Touch of KBC Business Dashboard vind je een overzicht van de derde partijen aan wie je toegang tot je betaalrekeningen hebt gegeven.
 • Je kunt bij de derde partij je toestemming op elk moment intrekken. Als dit niet lukt of de derde partij geeft hieraan geen gevolg, dan biedt KBC je de mogelijkheid om de verleende toegang stop te zetten in je KBC-app. KBC zal dan de derde partij hierover inlichten.

In principe mag de derde partij je rekeninginformatie niet voor andere doeleinden gebruiken. De derde partij zal toestemming moeten vragen met respect voor jouw privacy.
Controleer altijd wat de derde partij met jouw gegevens gaat doen en waarvoor je precies je toestemming geeft.


Als volmachthebber mag je inderdaad met je huidige volmacht geen rekeninginfo delen met derde partijen. De volmachtgever moet je hiervoor eerst toelating geven. Neem contact op met je kantoor voor meer info.