18 jaar
18 jaar

Word je 18 jaar of ben je 18 jaar geworden?

Bezorg ons nog enkele gegevens

Word je 18 jaar of ben je 18 jaar geworden?

Bezorg ons nog enkele gegevens

Proficiat, je wordt meerderjarig! Dat betekent onder andere dat je nu zelf je zicht- en spaarrekeningen mag beheren. Bezorg ons nog even een paar gegevens, dan brengen we alles voor je in orde.

Let op: om je administratie in KBC Mobile in orde te brengen, moet je al KBC Mobile-gebruiker zijn voor je achttiende verjaardag.

In KBC Mobile

Scan de QR-code en download KBC Mobile. Volg de installatie-instructies op je smartphone.

Je kunt ook zelf naar de Google Play Store of Apple App Store surfen met je smartphone en KBC Mobile downloaden.

Kantoor

Als je even langsgaat in een KBC-kantoor in je buurt helpt een kantoormedewerker je verder met het vervolledigen van je verplichte administratie.

Maak een afspraak

Download KBC Mobile voor Android

Download KBC Mobile voor iOS