Een vaste of variabele rentevoet kiezen?

Als je een hypothecaire lening aangaat, dan heb je de keuze uit 2 kredietformules: een vaste of een variabele rentevoet. Welke interestvoet is in jouw geval het meest interessant? Een woordje uitleg.

1. Vaste rentevoet

 • Wat houdt een vaste rentevoet in?

Bij een vaste rentevoet wordt de rente vastgelegd bij de start van je woonkrediet. Belangrijk is dat dit percentage niet meer verandert, ongeacht de evolutie van de langetermijnrente.

 • Wanneer kiezen voor een vaste rentevoet?

Staat de rente laag op het moment dat je het krediet afsluit, kan de vaste rentevoet voordelig zijn. Zeker wanneer je denkt dat de rente gaat stijgen. Dan geniet je ondanks de stijging nog steeds van de lage interestvoet.

 • Voordelen van een vaste rentevoet

Elke maand blijft je rentevoet dezelfde en dat tot het einde van je lening. Of de looptijd nu 15, 20 of 25 jaar bedraagt, onaangename verrassingen blijven achterwege. In functie van deze vaste rente kun je andere uitgaven gemakkelijker plannen en speel je dus op zeker.

 • Nadelen van een vaste rentevoet

Als de rente dan toch daalt, kun je hier niet van profiteren.

2. Variabele rentevoet

 • Wat houdt een variabele rentevoet in?

Bij een variabele rentevoet wordt je rentevoet na een bepaalde periode herzien. Dit kan in je voordeel zijn als de rente daalt of in je nadeel als de rente stijgt. Wanneer die renteherziening precies gebeurt, wordt vastgelegd in de leningsformule. Dit is minimaal jaarlijks en maximaal vijfjaarlijks.

Heb je een variabele rentevoet bij je woningkrediet? Dan wordt die ook na een bepaalde periode herzien. Die aanpassing is wettelijk bepaald. Tussenin blijft je rentevoet ongewijzigd.

Bij KBC heb je de keuze tussen een renteherzieningsperiode van 1, 3 of 5 jaar. Op moment van renteherziening kun je vrij en kosteloos kiezen om de looptijd van je woningkrediet in te korten, te behouden of te verlengen. Dat is je accordeon-optie:

Wil je je maandelijkse terugbetaling gelijk houden, en is je rentevoet gestegen?

Dan kies je voor een verlenging van je looptijd.

 • Wil je je maandelijkse terugbetaling gelijk houden, en is je rentevoet gedaald? Dan kies je voor een inkorting van je looptijd.
 • Wil je maandelijks minder terugbetalen? Dan kies je voor een verlenging van je looptijd.
 • Wil je maandelijks meer terugbetalen? Dan kies je voor een inkorting van je looptijd.
 • Kies je voor behoud van de looptijd van je lening? Dan zal je maandelijkse terugbetaling toenemen als de rente is gestegen en afnemen als de rente is gedaald.

De oorspronkelijke duur van je woningkrediet kan wel nooit meer dan met een vijfde worden ingekort of verlengd. Om fiscale redenen moet de totale looptijd minstens 10 jaar blijven.

Met de accordeon-optie kan je dus niet alleen inspelen op de rente-evolutie maar kan je ook je kredietlasten beter afstemmen op je persoonlijke situatie. Bovendien kan je deze aanpassingen makkelijk zelf simuleren en uitvoeren in KBC Touch of KBC Mobile.

De keuze voor een woningkrediet met variabele renteformule is dus niet alleen zinvol op het moment van een hoge marktrente maar ook als je in de toekomst flexibel wil kunnen inspelen op wijzigingen in je persoonlijke situatie.

 • Wanneer kiezen voor een variabele rentevoet?

Er wordt vaker voor een variabele formule gekozen op het moment van een hoge marktrente. Ze hopen dat de rentevoet zal dalen gedurende de looptijd van de lening.

 • Voordelen van een variabele rentevoet

Een variabele rentevoet kan stijgen of dalen tot een bepaalde grens
De zogenaamde ‘cap’ bepaalt de maximaal toegelaten afwijking op de algemene regel. Bovendien is het wettelijk bepaald dat een rentevoet maximaal mag verdubbelen.

 • De looptijd inkorten of verlengen?

Bij KBC kun je bij de renteherziening de looptijd van je woningkrediet kosteloos wijzigen.

 • Nadelen van een variabele rentevoet

Stijgen de interestvoeten op de markt, dan zal je maandelijkse aflossing na renteherziening verhogen.

3. Hoe weet je welke formule de beste is?

Overweeg of je bereid bent een renterisico te nemen. Stel, je staat op het punt om in te tekenen voor de variabele rente. Wat als die rente nu stijgt? Is de maandelijkse aflossing nog steeds haalbaar? Speel je liever op absolute zekerheid, is de vaste formule misschien geschikter. Eventueel kun je je hypotheekformule verdelen in een deel vast en een deel variabel. Onze experten in een KBC-kantoor informeren je graag over de rentetarieven en de actuele hypotheekrente.

Lees hier de juridische informatie